ค้นหาภารกิจจิตอาสา

ประเภทภารกิจจิตอาสา

ภารกิจล่าสุด

แสดงเพิ่มเติม
ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา28 พ.ค. 7 3 คน 27 พฤษภาคม 60 29 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะรักษ์ รักเขามากๆหน่อย แล้วเขาจะรักเรา 37 49 คน 19 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 6 3 คน 8 มิถุนายน 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 24 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 15 คน 31 พฤษภาคม 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 7 มิ.ย. 60 3 15 คน 6 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 7 มิถุนายน 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"