กู้ภัยและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 13

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างฝาย สร้างน้ำตก 13 50 คน 8 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทำโป่งดินเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าโป่งเจ็ดคต 13 50 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทาสีห้องสมุดดินป่าโมกข์ธรรมาราม 14 50 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 6 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 1 เม.ย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 35 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทำความสะอาดเรือนนอนผู้ปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ 30 50 คน 28 เมษายน 60 28 เมษายน 60
ถึง 30 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาเมษา สาดสี อนุบาลเต่า 84 50 คน 11 เมษายน 60 13 เมษายน 60
ถึง 16 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา แต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มี.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 30 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจ เพื่อกองทุนภัยพิบัติ” 11 ก.พ. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 30 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 11 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 21 มค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 40 คน 20 มกราคม 60 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 26 พ.ย. Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars Nov.26, 16 4 50 คน 24 พฤศจิกายน 59 26 พฤศจิกายน 59
ถึง 26 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 5 พ.ย. Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars Nov.5, 16 4 50 คน 3 พฤศจิกายน 59 5 พฤศจิกายน 59
ถึง 5 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติกับสองเรา 36 15 คน 17 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 21 สิงหาคม 59
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"