กู้ภัยและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 15

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสา แต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มี.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 30 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจ เพื่อกองทุนภัยพิบัติ” 11 ก.พ. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 30 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 11 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ตามรอยพ่อ 14 50 คน 4 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 21 มค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 40 คน 20 มกราคม 60 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างรอยยิ้ม วันเด็กอิ่มท้อง น้องได้เรียน 25 50 คน 13 มกราคม 60 13 มกราคม 60
ถึง 15 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาปรับปรุง พัฒนา กำลังใจ สู้ภัยน้ำท่วม โรงเรียนวังแข้ 30 50 คน 9 ธันวาคม 59 9 ธันวาคม 59
ถึง 12 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 26 พ.ย. Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars Nov.26, 16 4 50 คน 24 พฤศจิกายน 59 26 พฤศจิกายน 59
ถึง 26 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 5 พ.ย. Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars Nov.5, 16 4 50 คน 3 พฤศจิกายน 59 5 พฤศจิกายน 59
ถึง 5 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสาทาสีกำแพงพระเจดีย์ แม่กำปอง 10 50 คน 29 ตุลาคม 59 30 ตุลาคม 59
ถึง 30 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ”Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars 4 35 คน 20 ตุลาคม 59 22 ตุลาคม 59
ถึง 22 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติกับสองเรา 36 15 คน 17 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 21 สิงหาคม 59
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะ สามพันโบก ชะโงกผาแต้ม แย้มชมพระอาทิตย์ 20 50 คน 19 มกราคม 60 20 มกราคม 60
ถึง 22 มกราคม 60
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"