ทั้งหมด 75

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยจัดกิจกรรมยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ (STAFF) 6 5 คน 22 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 11มีค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand 4 35 คน 10 มีนาคม 60 11 มีนาคม 60
ถึง 11 มีนาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 22 ก.พ. 60 3 15 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 22 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 22 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 21 ก.พ. 60 3 15 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 21 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 21 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ศิลปะภาวนา : จิตว่าง...กลางวง 3 40 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 5 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Mar. 5, 17 4 40 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
1+ 1 ให้เธอ ให้น้อง กับ Happy Dolls 4 30 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง4 มี.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients; 4 Mar.17 4 40 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
กิจกรรม : โลกหมุนด้วยความรัก 4 10 คน 15 กุมภาพันธ์ 60 19 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 19 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ 3 40 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
จิตอาสาข้างเตียง 19 25 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 7 มีนาคม 60
ถึง 30 มิถุนายน 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 5 55 40 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 13 ก.พ. Volunteer to make clay from recycling pulp and paper – in Thailand 4 30 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"