ทั้งหมด 50

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 22 ก.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 50 คน 22 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 22 ก.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 50 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง2 16 กค Plantation and gardening volunteer 7 40 คน 14 กรกฎาคม 60 16 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 28 มิ.ย. 60 3 15 คน 27 มิถุนายน 60 28 มิถุนายน 60
ถึง 28 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 ก.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 9 ก.ค. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 8 ก.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 50 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 6 55 40 คน 20 มิถุนายน 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 7 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 27 มิ.ย. 60 3 15 คน 26 มิถุนายน 60 27 มิถุนายน 60
ถึง 27 มิถุนายน 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 6 23 คน 10 มิถุนายน 60 11 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 25 มิ.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 50 คน 24 มิถุนายน 60 25 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 25 มิ.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 50 คน 24 มิถุนายน 60 25 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 24 มิ.ย. Volunteer to Create Learning Material 4 50 คน 23 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 24 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 24 มิย. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand 4 50 คน 23 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 24 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง 18 มิย Plantation and gardening volunteer 7 50 คน 17 มิถุนายน 60 18 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"