ทั้งหมด 49

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ไอแพด 23 ส.ค. 60 3 15 คน 22 สิงหาคม 60 23 สิงหาคม 60
ถึง 23 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 22 ส.ค. 60 3 15 คน 21 สิงหาคม 60 22 สิงหาคม 60
ถึง 22 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #62 3 45 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 40 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
1+1 บอกรัก แม่ฉัน และแม่เธอ 4 30 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
จิตอาสาส่งพลังความสุขผ่าน Happy Dolls เพื่อส่งมอบต่อให้พี่พยาบาล (Happy Dolls & Happy Moral For NURSE) 3 20 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (3) 20 สค Plantation and gardening volunteer 6 22 คน 18 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 20 ส.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 40 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 13 ส.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 20 ส.ค. Making Brooches to raise fund for Children and Women 4 35 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
“ วันที่ 12 – 14 มกราคม 61 ” รับสมัคร “ อาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6” จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน 24 50 คน 11 มกราคม 61 11 มกราคม 61
ถึง 14 มกราคม 61
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 23 ก.ค. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"