ทั้งหมด 37

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 40 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยแพคของที่ระลึก และแปะซองจดหมาย 5 3 คน 15 สิงหาคม 60 16 สิงหาคม 60
ถึง 16 สิงหาคม 60
รายละเอียด
1+1 บอกรัก แม่ฉัน และแม่เธอ 4 30 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาทำความสะอาดห้องนอนน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า 3 25 คน 21 สิงหาคม 60 24 สิงหาคม 60
ถึง 24 สิงหาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๘ 3 20 คน 31 สิงหาคม 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (3) 20 สค Plantation and gardening volunteer 6 22 คน 18 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 20 ส.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 40 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 13 ส.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 20 ส.ค. Making Brooches to raise fund for Children and Women 4 35 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 23 ก.ค. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ทำโรงเห็ด เพื่อชุมชน คนไร้บ้าน Building Mushroom Houses for Homeless Shelter 6 20 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 22 ก.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 55 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง2 16 กค Plantation and gardening volunteer 7 60 คน 14 กรกฎาคม 60 16 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 ก.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"