ทั้งหมด 27

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๑๐ 4 20 คน 9 พฤศจิกายน 60 12 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
รับอาสาสมัครทำความสะอาดบ้านเฟื่องฟ้า 4 25 คน 12 ตุลาคม 60 19 ตุลาคม 60
ถึง 19 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 23 ต.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 40 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 23 ต.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 22 ต.ค. Making Brooches to raise fund for Children and Women who were abused in Thailand 4 50 คน 19 ตุลาคม 60 22 ตุลาคม 60
ถึง 22 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 22 ต.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 40 คน 20 ตุลาคม 60 22 ตุลาคม 60
ถึง 22 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 21 ตค. 4 50 คน 18 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 21 ตุลาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๙ 4 20 คน 28 กันยายน 60 1 ตุลาคม 60
ถึง 1 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 24 ก.ย. Volunteer to Create Learning Material 4 40 คน 22 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 24 ก.ย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 40 คน 22 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด
กิจกรรมอาสาผลิต “ลูกปัดกระดาษ” 6 40 คน 20 กันยายน 60 24 สิงหาคม 60
ถึง 20 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 10 ก.ย. Making Brooches to raise fund for Children and Women who were abused 4 50 คน 8 กันยายน 60 10 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 10 ก.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 40 คน 8 กันยายน 60 10 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 45 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๘ 3 20 คน 31 สิงหาคม 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"