ทั้งหมด 59

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยจัดกิจกรรมยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ (STAFF) 6 5 คน 22 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 5 มี.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 35 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 5 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Mar. 5, 17 4 40 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง4 มี.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients; 4 Mar.17 4 40 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
ยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ 3 40 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ ๒ 5 20 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาข้างเตียง 19 25 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 7 มีนาคม 60
ถึง 30 มิถุนายน 60
รายละเอียด
รับอาสาทำความสะอาดบ้านเฟื่องฟ้า 4 20 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 23 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 23 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
รับอาสาสร้างสุขให้เด็กบ้านเด็กอ่อนพิการฯ ( บ้านเฟื่องฟ้า ) 48 50 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 5 มีนาคม 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 13 ก.พ. Volunteer to make clay from recycling pulp and paper – in Thailand 4 30 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง12 ก.พ.” T-Shirt Painting to support chronic patients 4 30 คน 11 กุมภาพันธ์ 60 12 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา“เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 12 ก.พ. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand 4 40 คน 11 กุมภาพันธ์ 60 12 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจ เพื่อกองทุนภัยพิบัติ” 11 ก.พ. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 30 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 11 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น 5 20 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"