ทั้งหมด 9

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
(มิถุนา 4) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 4 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 3) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 3 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(พฤษภา 28) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 28 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง 13 50 คน 26 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยงานลงทะเบียน “ความดี” 30 50 คน 31 พฤษภาคม 60 10 เมษายน 60
ถึง 31 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา22-23 เม.ย. 14 6 คน 21 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา1-2 เม.ย. 14 5 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนผู้สูงวัยเล่นโซเซียล (LINE) ในการสื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ 3 35 คน 28 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
รายละเอียด
ครูอาสาสอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กชั้นประถม 24 6 คน 15 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 15 กันยายน 59
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"