สื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 17

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาถ่าย VDO 4 1 คน 20 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 24 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาถ่ายภาพ 4 2 คน 20 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 24 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาเก็บของและปลูกต้นดาวเรือง 4 15 คน 20 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 24 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายจากใบระกำ เรียนรู้วิถีชาวชอง 38 19 คน 1 ธันวาคม 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 3 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยจัดหนังสือเพื่อบริจาค2 15 8 คน 29 ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 60
ถึง 2 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยจัดหนังสือเพื่อบริจาค1 15 8 คน 20 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 26 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 29) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 29 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 28) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 28 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ เยือนถิ่นวัฒนธรรมภูไท 48 19 คน 3 พฤศจิกายน 60 3 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัครออกแบบแคตตาลอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 20 1 คน 7 ตุลาคม 59 3 ตุลาคม 59
ถึง 14 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสาถ่ายภาพสินค้าชุมชน 20 2 คน 7 ตุลาคม 59 3 ตุลาคม 59
ถึง 16 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ครูอาสาสอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กชั้นประถม 24 6 คน 15 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 15 กันยายน 59
รายละเอียด
อาสาช่วยงานจัดกิจกรรม Art and Music in the Garden ครั้งที่ 3 12 20 คน 27 กรกฎาคม 59 29 กรกฎาคม 59
ถึง 30 กรกฎาคม 59
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"