สื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 15

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
(เมษา 30) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 30 เมษายน 60 30 เมษายน 60
ถึง 30 เมษายน 60
รายละเอียด
(เมษา 29) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 29 เมษายน 60 29 เมษายน 60
ถึง 29 เมษายน 60
รายละเอียด
(เมษา 23) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 23 เมษายน 60 23 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว” 5 35 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาพิทักป่าผาดำ ป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลา 74 19 คน 27 เมษายน 60 28 เมษายน 60
ถึง 1 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาพัฒนาเกาะลิบง ล่องเรือตามหาพะยูน 74 19 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาช่วยนิทรรรศการเพื่อสิทธิมนุษยชนขององค์กรAmnesty International Thailand 24 12 คน 20 พฤศจิกายน 59 18 พฤศจิกายน 59
ถึง 20 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” : ช่วยกิจกรรมวันที่ 6 พ.ย.59 10 5 คน 4 พฤศจิกายน 59 6 พฤศจิกายน 59
ถึง 6 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสาสมัครออกแบบแคตตาลอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 20 1 คน 7 ตุลาคม 59 3 ตุลาคม 59
ถึง 14 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสาถ่ายภาพสินค้าชุมชน 20 2 คน 7 ตุลาคม 59 3 ตุลาคม 59
ถึง 16 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ครูอาสาสอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กชั้นประถม 24 6 คน 15 สิงหาคม 59 20 สิงหาคม 59
ถึง 15 กันยายน 59
รายละเอียด
อาสาช่วยงานจัดกิจกรรม Art and Music in the Garden ครั้งที่ 3 12 20 คน 27 กรกฎาคม 59 29 กรกฎาคม 59
ถึง 30 กรกฎาคม 59
รายละเอียด
ช่วยกันสรุปหนังสือให้นักศึกษาตาบอด 7 50 คน 25 มีนาคม 59 21 มีนาคม 59
ถึง 2 เมษายน 59
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำค่ายสำหรับดูแลจิตใจเด็ก 2558 490 30 คน 21 เมษายน 58 26 เมษายน 58
ถึง 27 ธันวาคม 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"