ทั้งหมด 9

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 5 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Mar. 5, 17 4 40 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา“เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 12 ก.พ. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand 4 40 คน 11 กุมภาพันธ์ 60 12 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 21 ม.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand Jan. 21, 17 4 55 คน 20 มกราคม 60 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสา :“เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 10 ธ.ค.59 Volunteer to make Brooches to raise fund for helping Children and Women Abused in Thailand 4 50 คน 9 ธันวาคม 59 10 ธันวาคม 59
ถึง 10 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 3 ธ.ค. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand DEC. 3,16 4 35 คน 3 ธันวาคม 59 3 ธันวาคม 59
ถึง 3 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 12 พ.ย. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand NOV. 12,16 4 50 คน 10 พฤศจิกายน 59 12 พฤศจิกายน 59
ถึง 12 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 6 พ.ย. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand NOV. 6,16 4 50 คน 4 พฤศจิกายน 59 6 พฤศจิกายน 59
ถึง 6 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 30 ต.ค. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand Oct. 30 4 50 คน 28 ตุลาคม 59 30 ตุลาคม 59
ถึง 30 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 15 ต.ค. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand 4 50 คน 14 ตุลาคม 59 15 ตุลาคม 59
ถึง 15 ตุลาคม 59
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"