ทั้งหมด 7

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 27 พ.ค. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 50 คน 26 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 22 เม.ย. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand 4 35 คน 21 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 22 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 26 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 30 คน 25 มีนาคม 60 26 มีนาคม 60
ถึง 26 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 5 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Mar. 5, 17 4 25 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา“เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 12 ก.พ. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand 4 40 คน 11 กุมภาพันธ์ 60 12 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 21 ม.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child abuse and Woman Abuse in Thailand Jan. 21, 17 4 55 คน 20 มกราคม 60 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสา : “เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” 12 พ.ย. Volunteer to make Brooches for helping Children and Women Abused in Thailand NOV. 12,16 4 50 คน 10 พฤศจิกายน 59 12 พฤศจิกายน 59
ถึง 12 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"