ทั้งหมด 49

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยจัดกิจกรรมยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ (STAFF) 6 5 คน 22 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง4 มี.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients; 4 Mar.17 4 40 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
ยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ 3 40 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
จิตอาสาข้างเตียง 19 25 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 7 มีนาคม 60
ถึง 30 มิถุนายน 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 5 55 40 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 55 3 45 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 26 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง12 ก.พ.” T-Shirt Painting to support chronic patients 4 30 คน 11 กุมภาพันธ์ 60 12 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เปิดโลกกว้าง ตามหาซาไก ไปกับ Onefineday 73 30 คน 1 มีนาคม 60 2 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
“บุญอาสามาฆะบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to make vegetable vegetable garden for Karen Children Center 11-13 ก.พ. 56 25 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ตามรอยพ่อ 14 50 คน 4 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานพิธีเททองหล่อ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ปฏิบัติธรรมมหากุศล 20 50 คน 27 มกราคม 60 28 มกราคม 60
ถึง 29 มกราคม 60
รายละเอียด
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับน้องผู้ป่วย 4 30 คน 6 มกราคม 60 4 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 4 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง22 ม.ค.” T-Shirt Painting to support chronic patients 4 40 คน 21 มกราคม 60 22 มกราคม 60
ถึง 22 มกราคม 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"