ทั้งหมด 53

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เดินทางไกลหมื่นลี้สำคัญที่ก้าวแรก ไปค้นหา เพื่อค้นพบ ลงมือทำ 72 30 คน 19 ธันวาคม 60 21 ธันวาคม 60
ถึง 24 ธันวาคม 60
รายละเอียด
จังหวะชีวิต Workshop (เดือน พ.ย.) 4 20 คน 7 พฤศจิกายน 60 12 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ไอแพด 25 ต.ค. 60 3 15 คน 24 ตุลาคม 60 25 ตุลาคม 60
ถึง 25 ตุลาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 24 ต.ค. 60 3 15 คน 24 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 24 ตุลาคม 60
รายละเอียด
III ล่องใต้ นอนรถไฟ ไปทาสี โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 32 20 คน 10 พฤศจิกายน 60 25 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.4-ป.6 12 5 คน 27 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 16 ธันวาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 12 10 คน 27 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 16 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสา พัฒนาความสุข เพื่อน้องๆ รร. บนดอยหลวงเชียงดาว 33 30 คน 8 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่หุ่น 2 20 คน 29 ตุลาคม 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่วิรัช 3 20 คน 24 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่นีและพี่ตุ๊ก 2 20 คน 24 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่รัตน์ 3 20 คน 29 ตุลาคม 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายจากใบระกำ เรียนรู้วิถีชาวชอง 38 19 คน 1 ธันวาคม 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 3 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสา ทำบ้านหอย สร้างบ้านปลา สานฝันทะเลงาม 10 30 คน 26 พฤศจิกายน 60 26 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"