ทั้งหมด 63

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 22 ก.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 50 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 23) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 23 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 15) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 15 กรกฎาคม 60 15 กรกฎาคม 60
ถึง 15 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 9) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 9 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 8) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ก.ค.) 9 10 คน 12 กรกฎาคม 60 15 กรกฎาคม 60
ถึง 15 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 28 มิ.ย. 60 3 15 คน 27 มิถุนายน 60 28 มิถุนายน 60
ถึง 28 มิถุนายน 60
รายละเอียด
จังหวะชีวิต Workshop (เดือน ก.ค.) 4 20 คน 4 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 ก.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 8 ก.ค. Volunteer to Create Learning Material 4 50 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.4-ป.6 2 1 คน 23 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 24 มิถุนายน 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 8 10 คน 30 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 29 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 27 มิ.ย. 60 3 15 คน 26 มิถุนายน 60 27 มิถุนายน 60
ถึง 27 มิถุนายน 60
รายละเอียด
เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน 14 50 คน 26 มิถุนายน 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๖ 4 20 คน 13 กรกฎาคม 60 16 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"