ทั้งหมด 59

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ไอแพด 23 ส.ค. 60 3 15 คน 22 สิงหาคม 60 23 สิงหาคม 60
ถึง 23 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 22 ส.ค. 60 3 15 คน 21 สิงหาคม 60 22 สิงหาคม 60
ถึง 22 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #62 3 45 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 40 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #61 3 40 คน 18 สิงหาคม 60 19 สิงหาคม 60
ถึง 19 สิงหาคม 60
รายละเอียด
กิจกรรม สุนทรียสนทนา "เรียนรู้ความตายเพื่อพบความหมายของการมีชีวิต" 0 15 คน 27 สิงหาคม 60 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๑ องศาเซลเซียส 74 29 คน 11 ตุลาคม 60 12 ตุลาคม 60
ถึง 15 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กนักเรียนบ้านเลตองคุ เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำสุริยะ 75 10 คน 6 กันยายน 60 7 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 12 10 คน 28 กันยายน 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 30 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 14 ส.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 40 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 14 ส.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 50 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ส.ค. Volunteer to Create Learning Material 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"