ทั้งหมด 76

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา28 พ.ค. 7 3 คน 27 พฤษภาคม 60 29 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 6 3 คน 8 มิถุนายน 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 24 มิถุนายน 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 7 มิ.ย. 60 3 15 คน 6 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 7 มิถุนายน 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 30 พ.ค. 60 3 15 คน 29 พฤษภาคม 60 30 พฤษภาคม 60
ถึง 30 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาบ้านกาชาดอุทิศ ผู้สยบพิษอสรพิษร้ายด้วยสมุนไพร 49 19 คน 29 มิถุนายน 60 30 มิถุนายน 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
จังหวะชีวิต Workshop (เดือน มิ.ย.) 4 20 คน 6 มิถุนายน 60 11 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาทำบันไดเดินดิน เพื่อน้องรัฐฉาน 25 50 คน 16 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฟังกันด้วยใจ ใน Happy Deathday (11 มิ.ย. 60) 10 6 คน 31 พฤษภาคม 60 11 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฟังกันด้วยใจ ใน Happy Deathday (10 มิ.ย. 60) 10 6 คน 31 พฤษภาคม 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 4 มิ.ย. Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 4 45 คน 3 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(เต็มแล้ว)หาอาสาสมัครงานปลุกความกล้าในตัวคุณ 40 10 คน 28 พฤษภาคม 60 23 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๒ 5 104 คน 4 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"