ทั้งหมด 70

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 2 1 คน 23 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 5 มี.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 35 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้ iPad 22 ก.พ. 60 3 15 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 22 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 22 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
สอนผู้สูงวัยใช้แอนดรอยด์ 21 ก.พ. 60 3 15 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 21 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 21 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเล่นบอร์ดเกม (รอบบ่าย) 4 16 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเล่นบอร์ดเกม (รอบเช้า) 4 16 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ ๒ 5 20 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.4-ป.6 (ภาคฤดูร้อน) 12 1 คน 24 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ป.1-ป.3 (ภาคฤดูร้อน) 12 1 คน 24 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
[Backpackอาสา] "นักเล่นกับเด็ก ณ รอยทางระหว่างสันภู" 3-5 มีนาคม 2560 ร.ร.บ้านเเม่ลิด อ.เเม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน 53 20 คน 26 กุมภาพันธ์ 60 3 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
[ Backpack อาสา ] “สอนหนังสือเด็กด้อยโอกาส” 11 มี.ค. -10 เม.ย. 60 8 15 คน 8 มีนาคม 60 13 มีนาคม 60
ถึง 10 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 55 3 45 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 26 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ก.พ. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 20 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"