หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 84

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยจัดกิจกรรมยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ (STAFF) 6 5 คน 22 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 11มีค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand 4 35 คน 10 มีนาคม 60 11 มีนาคม 60
ถึง 11 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 5 มี.ค. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 35 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา แต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มี.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 30 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
เดินป่าด้วยศรัทธา ตามหานารายณ์บรรทมสินธุ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ 48 19 คน 30 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
ศิลปะภาวนา : จิตว่าง...กลางวง 3 40 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 5 มี.ค. Volunteer to make Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse in Thailand Mar. 5, 17 4 40 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
1+ 1 ให้เธอ ให้น้อง กับ Happy Dolls 4 30 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง4 มี.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients; 4 Mar.17 4 40 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
ยางยืดชมพูฯ รักนี้เพื่อเธอ 3 40 คน 21 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๗ ครั้งที่ ๒ 5 20 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
สอนย้อมผ้า 3 1 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 26 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ช่วยเตรียมงานจัดพื้นที่กิจกรรมวันเด็ก 2 10 คน 3 กุมภาพันธ์ 60 3 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ก.พ. Volunteer to Create Learning Material – in Thailand 4 20 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"