หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 72

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ศิลปะการวาด Painting (เดือน มิ.ย.) 3 8 คน 6 มิถุนายน 60 11 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ร้อยลูกปัด ถักทอ (เดือน มิ.ย.) 3 8 คน 6 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ดอกไม้ใจ อาลัยรัก ร้อยรักด้วยใจเรา 0 10 คน 31 พฤษภาคม 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 4 มิ.ย. Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 4 45 คน 3 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มิย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 3 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 3 มิ.ย. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 45 คน 2 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 3 มิ.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 45 คน 2 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตลุยภูผีปอป ณ วังน้ำมอก 50 19 คน 17 สิงหาคม 60 18 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 27 พ.ค. Volunteer to Create Learning Material 4 50 คน 26 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 27 พ.ค. Making Brooches to raise fund to help Child and Woman Abuse 4 50 คน 26 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๗ ครั้งที่ ๕ 4 20 คน 1 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๕ 4 20 คน 1 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 4) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 4 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 3) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 3 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"