หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 55

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 40 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
1+1 บอกรัก แม่ฉัน และแม่เธอ 4 30 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาส่งพลังความสุขผ่าน Happy Dolls เพื่อส่งมอบต่อให้พี่พยาบาล (Happy Dolls & Happy Moral For NURSE) 3 20 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๘ 3 20 คน 31 สิงหาคม 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๗ ครั้งที่ ๘ 3 20 คน 31 สิงหาคม 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๑ องศาเซลเซียส 74 29 คน 11 ตุลาคม 60 12 ตุลาคม 60
ถึง 15 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 20 ส.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 40 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 14 ส.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 40 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 14 ส.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 50 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ส.ค. Volunteer to Create Learning Material 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 13 ส.ค. T-Shirt Painting to support chronic patients 4 50 คน 12 สิงหาคม 60 13 สิงหาคม 60
ถึง 13 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสา เข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี 20 ส.ค. Making Brooches to raise fund for Children and Women 4 35 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 27) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 27 สิงหาคม 60 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 20) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 20 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"