ทั้งหมด 17

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
1+1 บอกรัก แม่ฉัน และแม่เธอ 4 30 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กนักเรียนบ้านเลตองคุ เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำสุริยะ 75 10 คน 6 กันยายน 60 7 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสานั้งรถไฟ ปั่นจักรยาน ทำบุญ รอบเกาะอยุธยา 10 40 คน 3 กันยายน 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาสอนหนังสือน้องๆ วันอาทิตย์ 25 6 คน 29 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาซ่อมพระพุทธรูป เที่ยวเมืองกาญจนบุรี 15 24 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 6 55 40 คน 17 กรกฎาคม 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 7 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตลุยภูผีปอป ณ วังน้ำมอก 50 19 คน 17 สิงหาคม 60 18 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘ 100 20 คน 31 มกราคม 60 8 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ครูอาสาสมัครสอนหนังสือน้องวันอาทิตย์ (ธันวาคม2559-กุมภาพันธ์ 2560) 78 25 คน 1 ธันวาคม 59 4 ธันวาคม 59
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ทำกิจกรรมและร่วมงาน “มหามันดาลาแห่งศรัทธา พุทธบูชา ๒๕๕๙” วันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ขทิรวัน (มูลนิธิพันดารา) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 12 คน 18 ตุลาคม 59 22 ตุลาคม 59
ถึง 23 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ความสุขอยู่ในกระเป๋า 76 20 คน 30 กันยายน 59 3 พฤศจิกายน 59
ถึง 6 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"