ทั้งหมด 24

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
จังหวะชีวิต Workshop (เดือน พ.ย.) 4 20 คน 7 พฤศจิกายน 60 12 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่หุ่น 2 20 คน 29 ตุลาคม 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่วิรัช 3 20 คน 24 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่นีและพี่ตุ๊ก 2 20 คน 24 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาตามธรรม นำโดยพี่รัตน์ 3 20 คน 29 ตุลาคม 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายจากใบระกำ เรียนรู้วิถีชาวชอง 38 19 คน 1 ธันวาคม 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 3 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาพาบุญ (สร้างลานเอนกประสงค์) 60 50 คน 1 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาจัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เต่าเพ็ก 47 19 คน 9 พฤศจิกายน 60 10 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
แต่งแต้มทาสี 34 20 คน 16 กุมภาพันธ์ 61 3 มีนาคม 61
ถึง 4 มีนาคม 61
รายละเอียด
ปรับปรุงห้องน้ำและโรงอาหาร. 44 20 คน 20 กันยายน 60 29 กันยายน 60
ถึง 1 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ เยือนถิ่นวัฒนธรรมภูไท 48 19 คน 3 พฤศจิกายน 60 3 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างแหล่งอาหารให้ปูทูล ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 47 19 คน 27 ตุลาคม 60 27 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"