ทั้งหมด 25

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เดินป่าด้วยศรัทธา ตามหานารายณ์บรรทมสินธุ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ 48 19 คน 30 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
ศิลปะภาวนา : จิตว่าง...กลางวง 3 40 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
1+ 1 ให้เธอ ให้น้อง กับ Happy Dolls 4 30 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเล่นบอร์ดเกม (รอบบ่าย) 4 16 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเล่นบอร์ดเกม (รอบเช้า) 4 16 คน 2 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 5 55 40 คน 20 กุมภาพันธ์ 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
วันที่ 5 มีนาคม. 60 รับสมัคร อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 1 ปี 60 ) 12 50 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน - ASEAN Volunteer Journey ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า 120 10 คน 15 มีนาคม 60 24 มีนาคม 60
ถึง 28 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานพิธีเททองหล่อ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ปฏิบัติธรรมมหากุศล 20 50 คน 27 มกราคม 60 28 มกราคม 60
ถึง 29 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาบุญ ตุนความดี วิถีแห่งมังสวิรัต 47 30 คน 8 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 8 20 คน 21 มกราคม 60 27 มกราคม 60
ถึง 28 มกราคม 60
รายละเอียด
วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘ 100 20 คน 31 มกราคม 60 8 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม 4 15 คน 6 ธันวาคม 59 7 ธันวาคม 59
ถึง 7 ธันวาคม 59
รายละเอียด
ครูอาสาสมัครสอนหนังสือน้องวันอาทิตย์ (ธันวาคม2559-กุมภาพันธ์ 2560) 78 25 คน 1 ธันวาคม 59 4 ธันวาคม 59
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"