ทั้งหมด 23

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม 4 20 คน 4 เมษายน 60 5 เมษายน 60
ถึง 5 เมษายน 60
รายละเอียด
ปักยิ้ม เติมใจ กับ Happy Dolls 4 30 คน 31 มีนาคม 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย สร้างน้ำตก 13 50 คน 8 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทาสีห้องสมุดดินป่าโมกข์ธรรมาราม 14 50 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 6 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญเพื่อสร้างห้องสมุดดินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 12 50 คน 1 เมษายน 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
ศิลปะภาวนา พัดธรรม คลายใจ เพื่อผู้ป่วย 3 30 คน 24 มีนาคม 60 25 มีนาคม 60
ถึง 25 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาทำความสะอาดเรือนนอนผู้ปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ 30 50 คน 28 เมษายน 60 28 เมษายน 60
ถึง 30 เมษายน 60
รายละเอียด
แต้มสีเติมสวย 34 30 คน 28 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
เดินป่าด้วยศรัทธา ตามหานารายณ์บรรทมสินธุ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ 48 19 คน 30 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
I SEE U รุ่นที่ 5 55 40 คน 17 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
ท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน - ASEAN Volunteer Journey ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า 120 10 คน 15 มีนาคม 60 24 มีนาคม 60
ถึง 28 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาบุญ ตุนความดี วิถีแห่งมังสวิรัต 47 30 คน 8 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 8 20 คน 21 มกราคม 60 27 มกราคม 60
ถึง 28 มกราคม 60
รายละเอียด
วิชาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ณ ดอยผาส้ม รุ่นที่ ๘ 100 20 คน 31 มกราคม 60 8 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม 4 15 คน 6 ธันวาคม 59 7 ธันวาคม 59
ถึง 7 ธันวาคม 59
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"