ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 33

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๒ องศา C 74 20 คน 31 ตุลาคม 60 2 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๑ องศาเซลเซียส 74 29 คน 11 ตุลาคม 60 12 ตุลาคม 60
ถึง 15 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 5 ” 60 50 คน 19 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กนักเรียนบ้านเลตองคุ เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำสุริยะ 75 10 คน 6 กันยายน 60 7 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 2 60 50 คน 7 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 11 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยจัดกิจกรรม Music Art Therapy 5 5 คน 9 สิงหาคม 60 10 สิงหาคม 60
ถึง 10 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 1 60 50 คน 30 สิงหาคม 60 2 กันยายน 60
ถึง 4 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า 10 19 คน 23 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด
หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์๒๕๖๐ 48 49 คน 30 กันยายน 60 6 ตุลาคม 60
ถึง 8 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๔ เทอมพิเศษ 72 10 คน 15 สิงหาคม 60 17 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพ(ร)าะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน EP.2 14 70 คน 1 สิงหาคม 60 19 สิงหาคม 60
ถึง 19 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"