ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 32

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เพาะ-ปั่น-ปันกัน ๑ne วัน สร้างบ้านให้หิงห้อย 4 50 คน 2 สิงหาคม 60 5 สิงหาคม 60
ถึง 5 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน 14 50 คน 26 มิถุนายน 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “ คืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า 3 ” 80 50 คน 5 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยจัดกิจกรรม Music Art Therapy โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 4 5 คน 14 มิถุนายน 60 15 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะรักษ์ รักเขามากๆหน่อย แล้วเขาจะรักเรา 37 49 คน 19 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาบ้านกาชาดอุทิศ ผู้สยบพิษอสรพิษร้ายด้วยสมุนไพร 49 19 คน 29 มิถุนายน 60 30 มิถุนายน 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๔ เทอม ๑ 73 29 คน 25 กรกฎาคม 60 27 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม .60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL ) 12 70 คน 22 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่า ตลุยภูผีปอป ณ วังน้ำมอก 50 19 คน 17 สิงหาคม 60 18 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปลูกพืชหวังป่าเติมกล้าระหว่างเขา@ดอยหลวงเชียงดาว 51 49 คน 21 มิถุนายน 60 23 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ 41 50 คน 22 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาอนุรักษ์ชะนี นางอาย ดำน้ำเกาะนาคา เปิดตำนานพระนางเลือดขาว 74 19 คน 5 กรกฎาคม 60 7 กรกฎาคม 60
ถึง 10 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาผู้ชมภาพยนตร์สั้นอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา เพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 50 คน 8 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"