ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ

งานอาสาที่เปิดรับสมัคร งานอาสาที่จบไปแล้ว

ทั้งหมด 36

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เดินป่าด้วยศรัทธา ตามหานารายณ์บรรทมสินธุ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ 48 19 คน 30 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
[Backpackอาสา] "นักเล่นกับเด็ก ณ รอยทางระหว่างสันภู" 3-5 มีนาคม 2560 ร.ร.บ้านเเม่ลิด อ.เเม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน 53 20 คน 26 กุมภาพันธ์ 60 3 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
Big Cleaning เกาะหลีเป๊ะ 97 60 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 20 เมษายน 60
ถึง 24 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
เปิดโลกกว้าง ตามหาซาไก ไปกับ Onefineday 73 30 คน 1 มีนาคม 60 2 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ท่องทวาย กับ อาสาอาเซียน - ASEAN Volunteer Journey ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน ณ เมืองทวาย เสน่ห์แดนใต้ของพม่า 120 10 คน 15 มีนาคม 60 24 มีนาคม 60
ถึง 28 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ตามรอยพ่อ 14 50 คน 4 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานพิธีเททองหล่อ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ปฏิบัติธรรมมหากุศล 20 50 คน 27 มกราคม 60 28 มกราคม 60
ถึง 29 มกราคม 60
รายละเอียด
งานวันเด็กแห่งชาติ 11 10 คน 14 มกราคม 60 14 มกราคม 60
ถึง 14 มกราคม 60
รายละเอียด
หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงรักษ์ ดอกไม้ในที่ลับตา 48 49 คน 22 มีนาคม 60 24 มีนาคม 60
ถึง 26 มีนาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ เทอมพิเศษ ชวนน้องไปแบ่งปัน 73 39 คน 3 มีนาคม 60 9 มีนาคม 60
ถึง 12 มีนาคม 60
รายละเอียด
ครูอาสา รวมพลังหลังคามุงกระเบื้อง บ้านอุระโกร 75 49 คน 3 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาบุญ ตุนความดี วิถีแห่งมังสวิรัต 47 30 คน 8 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"