ทั้งหมด 16

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
จิตอาสา แจกน้ำแก่ผู้ร่วมพิธีร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 4 6 คน 24 ตุลาคม 60 26 ตุลาคม 60
ถึง 26 ตุลาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสา แจกน้ำแก่ผู้ร่วมพิธีร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 4 6 คน 24 ตุลาคม 60 25 ตุลาคม 60
ถึง 25 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายจากใบระกำ เรียนรู้วิถีชาวชอง 38 19 คน 1 ธันวาคม 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 3 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 23 ต.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (4) 22 ต.ค. Plantation and gardening volunteer 6 28 คน 19 ตุลาคม 60 22 ตุลาคม 60
ถึง 22 ตุลาคม 60
รายละเอียด
CAR and BIKE หัวใจเขียวรวมใจทำดี 7 50 คน 24 พฤศจิกายน 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 2 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนวิชาชีพ 9 10 คน 18 กันยายน 60 10 กันยายน 60
ถึง 1 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 20 ส.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 40 คน 19 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาดำนา ภาวนากลางท้องทุ่ง 14 50 คน 22 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ทำโรงเห็ด เพื่อชุมชน คนไร้บ้าน Building Mushroom Houses for Homeless Shelter 6 20 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานตลาดนัดคนปลูกคนกิน ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูก ปรุง เปลี่ยน 8 3 คน 29 พฤษภาคม 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
งานวันเด็กแห่งชาติ 11 10 คน 14 มกราคม 60 14 มกราคม 60
ถึง 14 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานจัดกิจกรรม Art and Music in the Garden ครั้งที่ 3 12 20 คน 27 กรกฎาคม 59 29 กรกฎาคม 59
ถึง 30 กรกฎาคม 59
รายละเอียด
ครูบ้านนอกรุ่นที่168 86 40 คน 5 สิงหาคม 58 12 สิงหาคม 58
ถึง 15 สิงหาคม 58
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"