ทั้งหมด 15

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (พ.ค.) 9 10 คน 23 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว” 5 35 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย สร้างน้ำตก 13 50 คน 8 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทำโป่งดินเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าโป่งเจ็ดคต 13 50 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทาสีห้องสมุดดินป่าโมกข์ธรรมาราม 14 50 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 6 เมษายน 60
รายละเอียด
ครูอาสาเด็กดอยคอยยิ้ม 98 39 คน 30 มิถุนายน 60 7 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานตลาดนัดคนปลูก คนปรุง ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูก ปรุง เปลี่ยน 7 5 คน 28 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน เรื่องกินเรื่องใหญ่ 20 32 คน 30 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
เปิดโลกกว้าง ตามหาซาไก ไปกับ Onefineday 73 30 คน 1 มีนาคม 60 2 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
“บุญอาสามาฆะบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to make vegetable vegetable garden for Karen Children Center 11-13 ก.พ. 56 25 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
งานวันเด็กแห่งชาติ 11 10 คน 14 มกราคม 60 14 มกราคม 60
ถึง 14 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาบุญ ตุนความดี วิถีแห่งมังสวิรัต 47 30 คน 8 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานจัดกิจกรรม Art and Music in the Garden ครั้งที่ 3 12 20 คน 27 กรกฎาคม 59 29 กรกฎาคม 59
ถึง 30 กรกฎาคม 59
รายละเอียด
ครูบ้านนอกรุ่นที่168 86 40 คน 5 สิงหาคม 58 12 สิงหาคม 58
ถึง 15 สิงหาคม 58
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำค่ายสำหรับดูแลจิตใจเด็ก 2558 490 30 คน 21 เมษายน 58 26 เมษายน 58
ถึง 27 ธันวาคม 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"