ทั้งหมด 16

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เปิดโลกกว้าง ตามหาซาไก ไปกับ Onefineday 73 30 คน 1 มีนาคม 60 2 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ก.พ.) 9 10 คน 14 กุมภาพันธ์ 60 18 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 18 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
“บุญอาสามาฆะบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to make vegetable vegetable garden for Karen Children Center 11-13 ก.พ. 56 25 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ตามรอยพ่อ 14 50 คน 4 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
งานวันเด็กแห่งชาติ 11 10 คน 14 มกราคม 60 14 มกราคม 60
ถึง 14 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนวิชาชีพ 18 6 คน 22 กุมภาพันธ์ 60 15 มกราคม 60
ถึง 26 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ เทอมพิเศษ ชวนน้องไปแบ่งปัน 73 39 คน 3 มีนาคม 60 9 มีนาคม 60
ถึง 12 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาบุญ ตุนความดี วิถีแห่งมังสวิรัต 47 30 คน 8 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 12 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างรอยยิ้ม วันเด็กอิ่มท้อง น้องได้เรียน 25 50 คน 13 มกราคม 60 13 มกราคม 60
ถึง 15 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาปรับปรุง พัฒนา กำลังใจ สู้ภัยน้ำท่วม โรงเรียนวังแข้ 30 50 คน 9 ธันวาคม 59 9 ธันวาคม 59
ถึง 12 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสาเพื่อสอนวิชาชีพเช่นทำอาหาร งานฝีมือ 18 5 คน 30 พฤศจิกายน 59 13 พฤศจิกายน 59
ถึง 25 ธันวาคม 59
รายละเอียด
ทำร่องปลูกผัก ให้ชุมชน คนไร้บ้าน Making Vegetable Garden for Homeless Peo 8 40 คน 27 ตุลาคม 59 29 ตุลาคม 59
ถึง 29 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสาช่วยงานจัดกิจกรรม Art and Music in the Garden ครั้งที่ 3 12 20 คน 27 กรกฎาคม 59 29 กรกฎาคม 59
ถึง 30 กรกฎาคม 59
รายละเอียด
ครูบ้านนอกรุ่นที่168 86 40 คน 5 สิงหาคม 58 12 สิงหาคม 58
ถึง 15 สิงหาคม 58
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"