ทั้งหมด 69

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฉันจะขึ้นดอยไปสอนหนังสือเด็ก ฉันจะไปเป็นครูดอย 74 39 คน 8 สิงหาคม 60 11 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
เพาะรักษ์ รักเขามากๆหน่อย แล้วเขาจะรักเรา 37 49 คน 19 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 15 คน 31 พฤษภาคม 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
กิจกรรม " ขัดเกลาจิตใจมอบให้แด่ เธอ " 24 10 คน 2 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ค่ายปลูกป่าและสุนทรียสนทนา "ผืนป่า ธรรมชาติ กับชีวิต " 48 10 คน 20 มิถุนายน 60 24 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาเสียงอีสาน ปลูกป่า เบิ่งหมู่บ้านหมอลำ 49 19 คน 20 กรกฎาคม 60 21 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาบ้านกาชาดอุทิศ ผู้สยบพิษอสรพิษร้ายด้วยสมุนไพร 49 19 คน 29 มิถุนายน 60 30 มิถุนายน 60
ถึง 2 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานตลาดนัดคนปลูกคนกิน ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูก ปรุง เปลี่ยน 8 4 คน 29 พฤษภาคม 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาทำบันไดเดินดิน เพื่อน้องรัฐฉาน 25 50 คน 16 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 60 รับสมัคร อาสาสร้างทุ่งหญ้า + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 4 ปี 60 ) 12 70 คน 11 มิถุนายน 60 11 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 4 มิ.ย. Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 4 45 คน 3 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มิย. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 3 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
ฟื้นป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อหลวง 51 30 คน 31 พฤษภาคม 60 23 มิถุนายน 60
ถึง 25 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชนภูปอ 16 100 คน 9 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 11 มิถุนายน 60
รายละเอียด
12345

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"