ทั้งหมด 40

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เดินทางไกลหมื่นลี้สำคัญที่ก้าวแรก ไปค้นหา เพื่อค้นพบ ลงมือทำ 72 30 คน 19 ธันวาคม 60 21 ธันวาคม 60
ถึง 24 ธันวาคม 60
รายละเอียด
รุ่น 12 ปี 60 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย 12 70 คน 3 พฤศจิกายน 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
วันที่27-28มกราคม 61 อาสาตะลุยเขาค้อ (ปรับปรุงอาคารเรียน) ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 อ. เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์ (กิจกรรมBBL) 12 50 คน 26 มกราคม 61 26 มกราคม 61
ถึง 28 มกราคม 61
รายละเอียด
สร้างฝาย ขยายป่า อาสามาด้วยกัน 31 60 คน 8 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 10 ธันวาคม 60
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 60 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 12 ปี 60 ) 12 70 คน 10 พฤศจิกายน 60 11 พฤศจิกายน 60
ถึง 11 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายจากใบระกำ เรียนรู้วิถีชาวชอง 38 19 คน 1 ธันวาคม 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 3 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(รุ่น 4 ปี 60) วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 สร้างฝาย ชะลอน้ำตามแนว ฯ พ่อหลวง อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี 13 50 คน 4 พฤศจิกายน 60 5 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสา ทำบ้านหอย สร้างบ้านปลา สานฝันทะเลงาม 10 30 คน 26 พฤศจิกายน 60 26 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
รุ่น 11 ปี 60 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย 12 70 คน 21 ตุลาคม 60 22 ตุลาคม 60
ถึง 22 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา สร้างฝายถวายพ่อ (ฝายมีชีวิต ครั้งที่ 6 ) 81 50 คน 30 พฤศจิกายน 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 5 ธันวาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 29) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 29 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 28) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 28 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 23 ต.ค. Volunteer to make recycling pulp and paper clay 4 40 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 23 ต.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"