ทั้งหมด 52

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
รุ่น 3 ปี 60 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย 12 70 คน 25 มีนาคม 60 26 มีนาคม 60
ถึง 26 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา แต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 4 มี.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 30 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
เดินป่าด้วยศรัทธา ตามหานารายณ์บรรทมสินธุ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ 48 19 คน 30 มีนาคม 60 31 มีนาคม 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
วันที่ 12 มีนาคม. 60 รับสมัคร อาสาสร้างทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 1 ปี 60 ) 12 50 คน 11 มีนาคม 60 12 มีนาคม 60
ถึง 12 มีนาคม 60
รายละเอียด
รุ่น 1 18-19 มีนาคม 60 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล(ปลูกป่าชายเลน) + ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 24 50 คน 17 มีนาคม 60 18 มีนาคม 60
ถึง 19 มีนาคม 60
รายละเอียด
Big Cleaning เกาะหลีเป๊ะ 97 60 คน 28 กุมภาพันธ์ 60 20 เมษายน 60
ถึง 24 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา ทาสี โรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านปากนาสวน ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่) + บ้านปิล็อค ณ อ.ศรีนคริทร์ , อ.ทองผาภูมิ ,อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี 48 40 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน ( ก่อกุฎิดิน เจ้าอาวาส ) ( รุ่น 8 ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) 36 50 คน 11 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
“ 4 - 7 พฤษภาคม 60 ” “อาสาทีลอซูเยี่ยมศูนย์ประงานงานดิน + ล่องแพตะลุยทีลอซู + แวะน้ำตกพาเจริญ” อ.อุ้มผาง จ.ตาก 36 40 คน 4 พฤษภาคม 60 4 พฤษภาคม 60
ถึง 7 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝายมีชีวิต พิชิตน้ำตกเก้าชั้น 13 50 คน 12 กุมภาพันธ์ 60 13 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 60 (รุ่น 2 ปี 60) อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี 12 70 คน 3 มีนาคม 60 4 มีนาคม 60
ถึง 4 มีนาคม 60
รายละเอียด
เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ก.พ.) 9 10 คน 14 กุมภาพันธ์ 60 18 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 18 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจ เพื่อกองทุนภัยพิบัติ” 11 ก.พ. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 30 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 11 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
1234

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"