ทั้งหมด 38

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
รุ่น 9 ปี 60 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย 12 70 คน 10 กันยายน 60 10 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 60 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 9 ปี 60 ) 12 70 คน 3 กันยายน 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ปิดรับสมัครแล้ว วันเสาร์ที่2กันยายน 60 รับสมัครอาสาทำโป่ง +ปลูกป่า+ สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี( รุ่น 8ปี 60 ) 0 70 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กนักเรียนบ้านเลตองคุ เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำสุริยะ 75 10 คน 6 กันยายน 60 7 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาปลูกป่าชมทุ่งกุลาเบิกบาน ณ กู่กาสิงห์ เพลินผาหมอกมิวาย 48 19 คน 17 พฤศจิกายน 60 17 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (3) 20 สค Plantation and gardening volunteer 6 22 คน 18 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล 14 60 คน 2 สิงหาคม 60 23 กันยายน 60
ถึง 23 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสานั้งรถไฟ ปั่นจักรยาน ทำบุญ รอบเกาะอยุธยา 10 40 คน 3 กันยายน 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
“ วันที่ 12 – 14 มกราคม 61 ” รับสมัคร “ อาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6” จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน 24 50 คน 11 มกราคม 61 11 มกราคม 61
ถึง 14 มกราคม 61
รายละเอียด
(สิงหา 27) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 27 สิงหาคม 60 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
(สิงหา 20) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 20 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า 10 19 คน 23 กันยายน 60 24 กันยายน 60
ถึง 24 กันยายน 60
รายละเอียด
หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์๒๕๖๐ 48 49 คน 30 กันยายน 60 6 ตุลาคม 60
ถึง 8 ตุลาคม 60
รายละเอียด
เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ส.ค.) 9 30 คน 15 สิงหาคม 60 19 สิงหาคม 60
ถึง 19 สิงหาคม 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"