ทั้งหมด 20

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
III ล่องใต้ นอนรถไฟ ไปทาสี โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 32 20 คน 10 พฤศจิกายน 60 25 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL ) 12 70 คน 18 พฤศจิกายน 60 19 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
วันที่27-28มกราคม 61 อาสาตะลุยเขาค้อ (ปรับปรุงอาคารเรียน) ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 อ. เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์ (กิจกรรมBBL) 12 50 คน 26 มกราคม 61 26 มกราคม 61
ถึง 28 มกราคม 61
รายละเอียด
สร้างฝาย ขยายป่า อาสามาด้วยกัน 31 60 คน 8 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 10 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(รุ่น 4 ปี 60) วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 สร้างฝาย ชะลอน้ำตามแนว ฯ พ่อหลวง อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี 13 50 คน 4 พฤศจิกายน 60 5 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน 14 70 คน 24 พฤศจิกายน 60 25 พฤศจิกายน 60
ถึง 25 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาพาบุญ (สร้างลานเอนกประสงค์) 60 50 คน 1 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา สร้างฝายถวายพ่อ (ฝายมีชีวิต ครั้งที่ 6 ) 81 50 คน 30 พฤศจิกายน 60 2 ธันวาคม 60
ถึง 5 ธันวาคม 60
รายละเอียด
อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 23 ต.ค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Fund 4 45 คน 22 ตุลาคม 60 23 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
แต่งแต้มทาสี 34 20 คน 16 กุมภาพันธ์ 61 3 มีนาคม 61
ถึง 4 มีนาคม 61
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (4) 10 ก.ย. Plantation and gardening volunteer 6 25 คน 8 กันยายน 60 10 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 5 ” 60 50 คน 19 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (3) 20 สค Plantation and gardening volunteer 6 22 คน 18 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปิดรับสมัคร “ วันที่ 12 – 14 มกราคม 61 ” รับสมัคร “ อาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6” จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน 24 50 คน 11 มกราคม 61 11 มกราคม 61
ถึง 14 มกราคม 61
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"