ทั้งหมด 14

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสา ทาสี โรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านปากนาสวน ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่) + บ้านปิล็อค ณ อ.ศรีนคริทร์ , อ.ทองผาภูมิ ,อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี 48 40 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน ( ก่อกุฎิดิน เจ้าอาวาส ) ( รุ่น 8 ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) 36 50 คน 11 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ช่วยเตรียมงานจัดพื้นที่กิจกรรมวันเด็ก 2 10 คน 3 กุมภาพันธ์ 60 3 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยตัดกระดาษ 6 10 คน 2 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
วันที่ 5 มีนาคม. 60 รับสมัคร อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 1 ปี 60 ) 12 50 คน 4 มีนาคม 60 5 มีนาคม 60
ถึง 5 มีนาคม 60
รายละเอียด
“บุญอาสามาฆะบูชาทำแปลงผัก ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงปาเกอญอ” Volunteer to make vegetable vegetable garden for Karen Children Center 11-13 ก.พ. 56 25 คน 10 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
6 เพจอาสาขอทำดี 35 70 คน 31 มกราคม 60 11 มีนาคม 60
ถึง 12 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ตามรอยพ่อ 14 50 คน 4 กุมภาพันธ์ 60 5 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 5 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ครูอาสา รวมพลังหลังคามุงกระเบื้อง บ้านอุระโกร 75 49 คน 3 กุมภาพันธ์ 60 10 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
ค่ายอาสา “สร้างโรงอาหารแด่น้องบ้านน้ำเกาะ” 54 50 คน 6 กุมภาพันธ์ 60 11 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาสร้างรอยยิ้ม วันเด็กอิ่มท้อง น้องได้เรียน 25 50 คน 13 มกราคม 60 13 มกราคม 60
ถึง 15 มกราคม 60
รายละเอียด
ทำร่องปลูกผัก ให้ชุมชน คนไร้บ้าน Making Vegetable Garden for Homeless Peo 8 40 คน 27 ตุลาคม 59 29 ตุลาคม 59
ถึง 29 ตุลาคม 59
รายละเอียด
ปันรักให้น้องบ้านเด็กโสสะสงขลา 10 20 คน 21 กันยายน 59 24 กันยายน 59
ถึง 24 กันยายน 59
รายละเอียด
นิเวศน์ศาลา(ระยะทำ) 64 25 คน 3 มกราคม 58 3 มกราคม 58
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"