ทั้งหมด 13

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า 5 ” 60 50 คน 19 ตุลาคม 60 21 ตุลาคม 60
ถึง 23 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 2 60 50 คน 7 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 11 กันยายน 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง (3) 20 สค Plantation and gardening volunteer 6 22 คน 18 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
“ วันที่ 12 – 14 มกราคม 61 ” รับสมัคร “ อาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น 6” จัดวันเด็ก +หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ. ลี้ จ.ลำพูน 24 50 คน 11 มกราคม 61 11 มกราคม 61
ถึง 14 มกราคม 61
รายละเอียด
ค่ายปั้นอิฐ “ปัญญาบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร” ครั้งที่ 1 60 50 คน 30 สิงหาคม 60 2 กันยายน 60
ถึง 4 กันยายน 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 60 รับสมัคร อาสาสร้างห้องพยาบาลดิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ( รุ่นฉาบผนังดิน ) 12 50 คน 20 สิงหาคม 60 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาซ่อมพระพุทธรูป เที่ยวเมืองกาญจนบุรี 15 24 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
ทำโรงเห็ด เพื่อชุมชน คนไร้บ้าน Building Mushroom Houses for Homeless Shelter 6 20 คน 21 กรกฎาคม 60 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง2 16 กค Plantation and gardening volunteer 7 60 คน 14 กรกฎาคม 60 16 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง 18 มิย Plantation and gardening volunteer 7 50 คน 17 มิถุนายน 60 18 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน 36 50 คน 7 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
ปันรักให้น้องบ้านเด็กโสสะสงขลา 10 20 คน 21 กันยายน 59 24 กันยายน 59
ถึง 24 กันยายน 59
รายละเอียด
นิเวศน์ศาลา(ระยะทำ) 64 25 คน 3 มกราคม 58 3 มกราคม 58
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"