ทั้งหมด 18

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาทำบันไดเดินดิน เพื่อน้องรัฐฉาน 25 50 คน 16 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
พัฒนา สร้างบุญ อบอุ่น ณ บางคล้า 13 19 คน 25 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง 13 50 คน 26 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญสร้างบ้านดินให้ผู้ป่วยจิตเวช 12 50 คน 26 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ถ่ายผีเสื้อ น้ำตกปางสีดา 14 50 คน 9 พฤษภาคม 60 10 พฤษภาคม 60
ถึง 10 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน 36 50 คน 7 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
รับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม. 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 2 ปี 60 ) 12 50 คน 27 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย สร้างน้ำตก 13 50 คน 8 เมษายน 60 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทำโป่งดินเทียม เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าโป่งเจ็ดคต 13 50 คน 7 เมษายน 60 8 เมษายน 60
ถึง 8 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาทาสีห้องสมุดดินป่าโมกข์ธรรมาราม 14 50 คน 5 เมษายน 60 6 เมษายน 60
ถึง 6 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญเพื่อสร้างห้องสมุดดินสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 12 50 คน 1 เมษายน 60 2 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
จิตอาสาประชาบดี: ปรับภูมิทัศน์จัดสวนสถาบันประชาบดี (1) 19 มี.ค. Public gardening volunteer for Prachabodi Institute in Thaiiland 6 35 คน 18 มีนาคม 60 19 มีนาคม 60
ถึง 19 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา ทาสี โรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านปากนาสวน ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่) + บ้านปิล็อค ณ อ.ศรีนคริทร์ , อ.ทองผาภูมิ ,อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี 48 40 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน ( ก่อกุฎิดิน เจ้าอาวาส ) ( รุ่น 8 ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) 36 50 คน 11 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"