ทั้งหมด 12

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง2 16 กค Plantation and gardening volunteer 7 40 คน 14 กรกฎาคม 60 16 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา : ทาสีและปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส 32 30 คน 12 กรกฎาคม 60 15 กรกฎาคม 60
ถึง 16 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ค่ายอาสาสร้างฝายมีชีวิต “ คืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า 3 ” 80 50 คน 5 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
วันที่ 30 กรกฎาคม 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 3 ปี 60 ) 12 70 คน 29 กรกฎาคม 60 30 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
รุ่น 3 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม .60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL ) 13 70 คน 28 กรกฎาคม 60 29 กรกฎาคม 60
ถึง 29 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
ปรับปรุงพื้นที่ป่าเพาะกล้าไม้ในกรุง 18 มิย Plantation and gardening volunteer 7 50 คน 17 มิถุนายน 60 18 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน 36 50 คน 7 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาประชาบดี: ปรับภูมิทัศน์จัดสวนสถาบันประชาบดี (1) 19 มี.ค. Public gardening volunteer for Prachabodi Institute in Thaiiland 6 35 คน 18 มีนาคม 60 19 มีนาคม 60
ถึง 19 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสา ทาสี โรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านปากนาสวน ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่) + บ้านปิล็อค ณ อ.ศรีนคริทร์ , อ.ทองผาภูมิ ,อ.สังขละบุรี จ.กาญจบุรี 48 40 คน 7 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 11 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา สร้างอุโบสถดิน ( ก่อกุฎิดิน เจ้าอาวาส ) ( รุ่น 8 ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) 36 50 คน 11 สิงหาคม 60 12 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปันรักให้น้องบ้านเด็กโสสะสงขลา 10 20 คน 21 กันยายน 59 24 กันยายน 59
ถึง 24 กันยายน 59
รายละเอียด
นิเวศน์ศาลา(ระยะทำ) 64 25 คน 3 มกราคม 58 3 มกราคม 58
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"