ทั้งหมด 13

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยจัดหนังสือเพื่อบริจาค2 15 8 คน 29 ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 60
ถึง 2 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยจัดหนังสือเพื่อบริจาค1 15 8 คน 20 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 60
ถึง 26 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 29) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 29 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
(ตุลาคม 28) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน 4 50 คน 28 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างแหล่งอาหารให้ปูทูล ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน 47 19 คน 27 ตุลาคม 60 27 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
คัดหนังสือเพื่อจัดใส่ห้องสมุด 16 5 คน 22 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
จิตอาสารามาธิบดี 128 30 คน 31 มีนาคม 60 9 มีนาคม 60
ถึง 31 มีนาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสารามาธิบดี 240 100 คน 31 ตุลาคม 60 10 ตุลาคม 59
ถึง 10 ธันวาคม 59
รายละเอียด
จิตอาสา รามาธิบดี 240 200 คน 30 กันยายน 59 16 สิงหาคม 59
ถึง 30 กันยายน 59
รายละเอียด
งานอาสา (ตามหน่วยงานที่กำหนด) 216 20 คน 9 สิงหาคม 59 10 สิงหาคม 59
ถึง 30 กันยายน 59
รายละเอียด
ครูบ้านนอกรุ่นที่168 86 40 คน 5 สิงหาคม 58 12 สิงหาคม 58
ถึง 15 สิงหาคม 58
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำค่ายสำหรับดูแลจิตใจเด็ก 2558 490 30 คน 21 เมษายน 58 26 เมษายน 58
ถึง 27 ธันวาคม 58
รายละเอียด
1

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"