ทั้งหมด 31

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาสร้างเรือนนอนดิน 80 30 คน 7 มิถุนายน 60 7 มิถุนายน 60
ถึง 15 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา28 พ.ค. 7 3 คน 27 พฤษภาคม 60 29 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาทำบันไดเดินดิน เพื่อน้องรัฐฉาน 25 50 คน 16 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
ถึง 18 มิถุนายน 60
รายละเอียด
อาสาจัดการผลผลิตออเเกนิคเพื่อการกระจายสินค้า 162 2 คน 31 พฤษภาคม 60 1 มิถุนายน 60
ถึง 31 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(มิถุนา 4) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 4 มิถุนายน 60 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(มิถุนา 3) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 3 มิถุนายน 60 3 มิถุนายน 60
ถึง 3 มิถุนายน 60
รายละเอียด
(พฤษภา 28) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 28 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง 13 50 คน 26 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาปั้นก้อนดินเป็นก้อนบุญสร้างบ้านดินให้ผู้ป่วยจิตเวช 12 50 คน 26 พฤษภาคม 60 27 พฤษภาคม 60
ถึง 27 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสร้างฝาย ถ่ายผีเสื้อ น้ำตกปางสีดา 14 50 คน 9 พฤษภาคม 60 10 พฤษภาคม 60
ถึง 10 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
คัดหนังสือเพื่อจัดใส่ห้องสมุด 16 5 คน 22 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสาเก็บขยะน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 12 50 คน 13 พฤษภาคม 60 14 พฤษภาคม 60
ถึง 14 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสาสมัครช่วยงานลงทะเบียน “ความดี” 30 50 คน 31 พฤษภาคม 60 10 เมษายน 60
ถึง 31 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา22-23 เม.ย. 14 6 คน 21 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา1-2 เม.ย. 14 5 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
123

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"