ทั้งหมด 19

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาเก็บขยะเก็บใจ พิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี 13 50 คน 24 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
(กุมภา 25) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 40 คน 25 กุมภาพันธ์ 60 25 กุมภาพันธ์ 60
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานพิธีเททองหล่อ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ปฏิบัติธรรมมหากุศล 20 50 คน 27 มกราคม 60 28 มกราคม 60
ถึง 29 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสา “แต่งโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ” 21 มค. Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Preparedness Fund 4 40 คน 20 มกราคม 60 21 มกราคม 60
ถึง 21 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยนิทรรรศการเพื่อสิทธิมนุษยชนขององค์กรAmnesty International Thailand 24 12 คน 20 พฤศจิกายน 59 18 พฤศจิกายน 59
ถึง 20 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสาสร้างรอยยิ้ม วันเด็กอิ่มท้อง น้องได้เรียน 25 50 คน 13 มกราคม 60 13 มกราคม 60
ถึง 15 มกราคม 60
รายละเอียด
อาสาปรับปรุง พัฒนา กำลังใจ สู้ภัยน้ำท่วม โรงเรียนวังแข้ 30 50 คน 9 ธันวาคม 59 9 ธันวาคม 59
ถึง 12 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” : ช่วยกิจกรรมวันที่ 6 พ.ย.59 10 5 คน 4 พฤศจิกายน 59 6 พฤศจิกายน 59
ถึง 6 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
อาสาทาสีกำแพงพระเจดีย์ แม่กำปอง 10 50 คน 29 ตุลาคม 59 30 ตุลาคม 59
ถึง 30 ตุลาคม 59
รายละเอียด
จิตอาสารามาธิบดี 240 100 คน 31 ตุลาคม 60 10 ตุลาคม 59
ถึง 10 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสาช่วยกิจกรรมแนะแนวเยาวชนของAmnesty International Thailand 10 6 คน 14 ตุลาคม 59 15 ตุลาคม 59
ถึง 15 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสาช่วยงานฉายภาพยนตร์เรื่องสโนวเด็นและงานเสวนาเกี่ยวกับเสรีภาพออนไลน์ 4 4 คน 7 ตุลาคม 59 7 ตุลาคม 59
ถึง 7 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ”: ช่วยกิจกรรมวันที่ 9 ต.ค. 59 8 8 คน 8 ตุลาคม 59 9 ตุลาคม 59
ถึง 9 ตุลาคม 59
รายละเอียด
จิตอาสา รามาธิบดี 240 200 คน 30 กันยายน 59 16 สิงหาคม 59
ถึง 30 กันยายน 59
รายละเอียด
งานอาสา (ตามหน่วยงานที่กำหนด) 216 20 คน 9 สิงหาคม 59 10 สิงหาคม 59
ถึง 30 กันยายน 59
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"