ทั้งหมด 18

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
(กรกฎา 23) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 23 กรกฎาคม 60 23 กรกฎาคม 60
ถึง 23 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 15) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 15 กรกฎาคม 60 15 กรกฎาคม 60
ถึง 15 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 9) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 9 กรกฎาคม 60 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
(กรกฎา 8) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส 4 50 คน 8 กรกฎาคม 60 8 กรกฎาคม 60
ถึง 8 กรกฎาคม 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา28 พ.ค. 7 3 คน 27 พฤษภาคม 60 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
รายละเอียด
คัดหนังสือเพื่อจัดใส่ห้องสมุด 16 5 คน 22 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา22-23 เม.ย. 14 6 คน 21 เมษายน 60 22 เมษายน 60
ถึง 23 เมษายน 60
รายละเอียด
อาสา “น้ำใจ” ช่วยเตรียมกิจกรรมอาสา1-2 เม.ย. 14 5 คน 31 มีนาคม 60 1 เมษายน 60
ถึง 2 เมษายน 60
รายละเอียด
จิตอาสารามาธิบดี 128 30 คน 31 มีนาคม 60 9 มีนาคม 60
ถึง 31 มีนาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาประชาบดี: ปรับภูมิทัศน์จัดสวนสถาบันประชาบดี (1) 19 มี.ค. Public gardening volunteer for Prachabodi Institute in Thaiiland 6 35 คน 18 มีนาคม 60 19 มีนาคม 60
ถึง 19 มีนาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยนิทรรรศการเพื่อสิทธิมนุษยชนขององค์กรAmnesty International Thailand 24 12 คน 20 พฤศจิกายน 59 18 พฤศจิกายน 59
ถึง 20 พฤศจิกายน 59
รายละเอียด
จิตอาสารามาธิบดี 240 100 คน 31 ตุลาคม 60 10 ตุลาคม 59
ถึง 10 ธันวาคม 59
รายละเอียด
อาสาช่วยกิจกรรมแนะแนวเยาวชนของAmnesty International Thailand 10 6 คน 14 ตุลาคม 59 15 ตุลาคม 59
ถึง 15 ตุลาคม 59
รายละเอียด
อาสาช่วยงานฉายภาพยนตร์เรื่องสโนวเด็นและงานเสวนาเกี่ยวกับเสรีภาพออนไลน์ 4 4 คน 7 ตุลาคม 59 7 ตุลาคม 59
ถึง 7 ตุลาคม 59
รายละเอียด
จิตอาสา รามาธิบดี 240 200 คน 30 กันยายน 59 16 สิงหาคม 59
ถึง 30 กันยายน 59
รายละเอียด
12

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"