ทั้งหมด 85

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาช่วยงานลงทะเบียน “ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ : เชื่อได้แค่ไหน จริงหรือหลอก” 4 30 คน 25 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ก.ย. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center 4 40 คน 8 กันยายน 60 9 กันยายน 60
ถึง 9 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาช่วยแพคของที่ระลึก และแปะซองจดหมาย 5 3 คน 15 สิงหาคม 60 16 สิงหาคม 60
ถึง 16 สิงหาคม 60
รายละเอียด
1+1 บอกรัก แม่ฉัน และแม่เธอ 4 30 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 60 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 9 ปี 60 ) 12 70 คน 3 กันยายน 60 3 กันยายน 60
ถึง 3 กันยายน 60
รายละเอียด
เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8 20 คน 20 สิงหาคม 60 21 สิงหาคม 60
ถึง 21 สิงหาคม 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กวัยเตาะแตะ ที่ชุมชนมลาบี (เผ่าตองเหลือง ) 50 19 คน 24 พฤศจิกายน 60 24 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาทำความสะอาดห้องนอนน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า 3 25 คน 21 สิงหาคม 60 24 สิงหาคม 60
ถึง 24 สิงหาคม 60
รายละเอียด
รับสมัครจิตอาสาทำความสะอาดห้องนอนน้องที่บ้านรังสิต 3 25 คน 23 สิงหาคม 60 26 สิงหาคม 60
ถึง 26 สิงหาคม 60
รายละเอียด
จิตอาสาส่งพลังความสุขผ่าน Happy Dolls เพื่อส่งมอบต่อให้พี่พยาบาล (Happy Dolls & Happy Moral For NURSE) 3 20 คน 13 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 60
ถึง 14 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๒ องศา C 74 20 คน 31 ตุลาคม 60 2 พฤศจิกายน 60
ถึง 5 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
กิจกรรม สุนทรียสนทนา "เรียนรู้ความตายเพื่อพบความหมายของการมีชีวิต" 0 15 คน 27 สิงหาคม 60 27 สิงหาคม 60
ถึง 27 สิงหาคม 60
รายละเอียด
ปันอุ่น-ละมุนใจ-กรุ่นกลิ่นความสุข ๑๑ องศาเซลเซียส 74 29 คน 11 ตุลาคม 60 12 ตุลาคม 60
ถึง 15 ตุลาคม 60
รายละเอียด
ปิดรับสมัครแล้ว วันเสาร์ที่2กันยายน 60 รับสมัครอาสาทำโป่ง +ปลูกป่า+ สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี( รุ่น 8ปี 60 ) 0 70 คน 1 กันยายน 60 2 กันยายน 60
ถึง 2 กันยายน 60
รายละเอียด
อาสาสอนเด็กนักเรียนบ้านเลตองคุ เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำสุริยะ 75 10 คน 6 กันยายน 60 7 กันยายน 60
ถึง 10 กันยายน 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"