ทั้งหมด 86

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ชม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
เดินทางไกลหมื่นลี้สำคัญที่ก้าวแรก ไปค้นหา เพื่อค้นพบ ลงมือทำ 72 30 คน 19 ธันวาคม 60 21 ธันวาคม 60
ถึง 24 ธันวาคม 60
รายละเอียด
๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๑๐ 4 20 คน 9 พฤศจิกายน 60 12 พฤศจิกายน 60
ถึง 12 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
เนรมิตสวนสวย (Lovely Garden) 3 5 คน 10 พฤศจิกายน 60 18 พฤศจิกายน 60
ถึง 18 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
เปิดท้ายขายของเพื่อน้อง ช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 8 5 คน 1 พฤศจิกายน 60 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
เปิดท้ายขายของเพื่อน้อง ช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 8 10 คน 31 ตุลาคม 60 3 พฤศจิกายน 60
ถึง 3 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
ความดีของพ่อเล่าต่อให้น้องฟัง 111 3 คน 23 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 2 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
III ล่องใต้ นอนรถไฟ ไปทาสี โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 32 20 คน 10 พฤศจิกายน 60 25 พฤศจิกายน 60
ถึง 26 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL ) 12 70 คน 18 พฤศจิกายน 60 19 พฤศจิกายน 60
ถึง 19 พฤศจิกายน 60
รายละเอียด
เปิดท้ายขายของรักเพื่อน้อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8 20 คน 29 ตุลาคม 60 30 ตุลาคม 60
ถึง 30 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสา พัฒนาความสุข เพื่อน้องๆ รร. บนดอยหลวงเชียงดาว 33 30 คน 8 ธันวาคม 60 9 ธันวาคม 60
ถึง 11 ธันวาคม 60
รายละเอียด
Big Cleaning Day 3 30 คน 29 ตุลาคม 60 30 ตุลาคม 60
ถึง 30 ตุลาคม 60
รายละเอียด
อาสาช่วยงานทอดกฐินยกช่อฟ้าพระอุโบสถดิน 20 50 คน 27 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
รับอาสาทำความสะอาดบ้านราชวิถี29 ต.ค60 4 25 คน 12 ตุลาคม 60 29 ตุลาคม 60
ถึง 29 ตุลาคม 60
รายละเอียด
รับอาสาทำความสะอาดบ้านรังสิต28 ต.ค 60 4 25 คน 12 ตุลาคม 60 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
รายละเอียด
รับอาสาสมัครทำความสะอาดบ้านเฟื่องฟ้า 4 25 คน 12 ตุลาคม 60 19 ตุลาคม 60
ถึง 19 ตุลาคม 60
รายละเอียด

"หากต้องการค้นหางานที่จบไปแล้ว กรุณา ค้นหาแบบละเอียด"