• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • รวมพลคนอาสาธรรม : อาสาสมัครงานอาจาริยบูชามหากุศล
 • ข้อความขอบคุณจากองค์กร

  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆ ท่านที่มาร่วมกิจกรรม "รวมพลคนอาสาธรรม" ณ วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก ในวันที่ ๒๓-๒๔ ม.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับทุกๆ ท่านอีกในโอกาสต่อไป สำหรับกิจกรรมรวมพลคนอาสาธรรมครั้งหน้า จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๓๐ ม.ค. ๕๙ เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมและถอดเทปธรรมะ และในวันที่ ๒๑-๒๒ ก.พ. ๕๙ เพื่อเตรียมงานฉลองพัดยศพระอาจารย์ชัชวาล ชินสโภ ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก หากอาสาสมัครท่านใดสะดวก ขอเรียนเชิญมาร่วมบุญร่วมกิจกรรมกันนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

  รวมพลคนอาสาธรรม : อาสาสมัครงานอาจาริยบูชามหากุศล

  องค์กร : กลุ่มอาสาธรรม พุทธวิหาร

  ในโครงการ :

  สถานที่ : ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร

  จังหวัด : นครนายก

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 23 มกราคม 59 เวลา : 08:00 น.
  ถึง 24 มกราคม 59 เวลา : 17:00 น.
  ค้างคืน

  รายละเอียดงานอาสา

  "กิจกรรมรวมพลคนอาสาธรรม" จัดขึ้นเป็นประจำ ณ วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ที่มีหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติธรรมในระดับหวังผล โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจในธรรมะ ได้ร่วมกันสร้างกุศล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่านกระบวนการ "เวยยาวัจจมัย" หรือ "การขวนขวายในกิจที่ชอบ"

  สำหรับกิจกรรมรวมพลคนอาสาธรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยสนับสนุนงาน "อาจาริยบูชามหากุศล" ซึ่งเป็นหนึ่งในงานบุญใหญ่ประจำปีของศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร โดยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่พระอาจารย์ชัชวาล ชินสโภ องค์ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ โดยกิจกรรมที่อาสาสมัครสามารถมีส่วนร่วมได้นั้นมีหลากหลาย อาทิ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แจกและรวบรวมแบบสอบถาม แจกสื่อธรรมะ เขียนใบอนุโมทนาบัตร ฯลฯ

  ทั้งนี้ นอกจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมบุญเวยยาวัจจมัยแล้ว อาสาสมัครทุกท่านยังได้มีโอกาสสร้างกุศลด้วยการรักษาศีล ฟังธรรมและเรียนวิธีการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นด้วย

  หมายเหตุ : วัดพระธรรมจักร ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็น ๑ ใน ๑๕ สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ ตามแนวทางสติปัฏฐานสูตร โดยคัดเลือกจาก ๑,๐๐๑ วัดทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/1HddOU

  วิธีการสมัคร

  ขั้นตอนที่ ๑กดปุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ทางด้านล่างของหน้านี้ เพื่อเก็บสะสมเวลากับทางเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา

  ขั้นตอนที่ ๒กรอกใบสมัครตามลิงก์นี้https://goo.gl/whhkEv

  ขั้นตอนที่ ๓ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาธรรมตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

  สิ่งที่ต้องเตรียม :เสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับค้างคืนที่วัด

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ศาสนาและปฏิบัติธรรม

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  ไม่มี

  รับสมัครภายใน

  22 มกราคม 59

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันเสาร์ที่ ๒๓ ม.ค.๕๙

  ๘.๐๐ - ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe' Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

  ๘.๓๐ น. ออกเดินทางตรงเวลา

  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึงวัด กราบพระปลัดชัชวาล ชินสโภ ร่วมกันรับศีล ๕

  ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

  ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  ๑๒.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานอาจาริยบูชามหากุศล

  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทำกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่และสรุปกิจกรรมประจำวัน

  ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันรับประทานอาหารเย็น

  ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. เข้านอนอย่างมีสติ

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๙

  ๖.๐๐ - ๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

  ๖.๓๐ - ๘.๓๐ น. ร่วมจัดเตรียมสถานที่ช่วงเช้า

  ๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง

  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์

  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. เจริญวิปัสสนาภาวนา และถวายสังฆทาน

  ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

  ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ถวายผ้าป่า บังสุกุล ถวายไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร

  ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมและรับโอวาทจากพระอาจารย์ชัชวาล ชินสโภ

  ๑๓.๐๐ น. สรงน้ำพระ รับพร

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  คุณบรรพต วรธรรมบัณฑิต (คุณโน้ต)

  โทร ๐๘๔-๘๗๔-๕๖๙๙

  อีเมล asa.buvec@gmail.com

  Line ID : woradham

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

  เมวริศ หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้ว เรายังได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย ไม่ว่าจะได้ทั้งทำบุญ ทำจิตสาธารณะ ได้นั่งสมาธิฝึกสติในวิธีที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ อีกทั้งยังได้พบกับความประทับใจจากเพื่อนใหม่อีกด้วย เรียกได้ว่าประทับใจมากๆค่ะ ทุกๆคนเป็นกันเองมาก ขอบคุณมากนะคะที่ได้จัดโครงการที่ดีอย่างนี้ หากมีโอกาสจะกลับไปร่วมกิจกรรมด้วยอีกครั้งแน่นอนค่ะ ขอบคุณจากใจอีกครั้งนึงค่ะ 3 ก.พ. 2559, 17:31:41 น.
  ลูกตาว หลังจากที่ได้ไปทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาครั้งแรก เป็นเวลา2วัน1คืน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วยังได้ฟังธรรมได้มิตรภาพ เป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเลย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตครั้งหนึ่ง ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่ดูแลอย่างดี เป็นกันเองมากๆ รู้สึกประทับใจมากค่ะ 28 ม.ค. 2559, 12:44:28 น.
  first การได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้ทั้งความสนุก ได้มิตรภาพ ได้ความรู้ต่างๆมากมาย อิ่มบุญ อิ่มใจ ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปจะไปร่วมกิจกรรมอีกต่ะ 26 ม.ค. 2559, 16:36:44 น.
  กุลธิดา ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆๆๆ แบบนี้นะค่ะ 26 ม.ค. 2559, 16:13:53 น.
  นายวรากร โสภา การได้สมัครเข้าร่วมจิตอาสาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ได้ช่วยพระศาสนา และได้กัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือกัน ถ้ามีงานจิตอาสาอีกผมก็จะขอมาสมัครมาช่วยงานพระศาสนาต่อไป จะพยายามหาเวลามาให้ได้ทุกงานครับ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆทีมงานทุกท่านตลอดจนพระอาจารย์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ทั้ง 2 วัน ที่มาทำจิตอาสาในครั้งนี้ครับ 26 ม.ค. 2559, 15:09:11 น.
  นายวรากร โสภา การได้สมัครเข้าร่วมจิตอาสาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ได้ช่วยพระศาสนา และได้กัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือกัน ถ้ามีงานจิตอาสาอีกผมก็จะขอมาสมัครเป็นแรงงานพม่าช่วยงานพระศาสนาต่อไป จะพยายามหาเวลามาให้ได้ทุกงานครับ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆทีมงานทุกท่านตลอดจนพระอาจารย์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ทั้ง 2 วัน ที่มาทำจิตอาสาในครั้งนี้ครับ 26 ม.ค. 2559, 12:29:09 น.
  atch หลังจากได้ร่วมกิจกรรม ผมได้พบกับกัลยามิตรมากมาย ทำให้เกิดความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงสืบต่อหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นแนวทางทำไปปฏิบัติในชีวิต และทำให้มีความสงบเกิดดวงตาเห็นธรรม หวังว่าเพื่อนจะมาช่วยกันในงานจิตอาสา เพื่อนประโยชน์เพื่อความสุข ต่อตนเองและสังคมครับ เพื่อนๆ จะได้รับความสุขที่มีคุณค่ามากๆครับ 26 ม.ค. 2559, 11:52:43 น.
  Nok ประทับใจน้องๆ ทีมงาน น้องโน๊ต น้องออม น้องฟ้า น้องป๊อป และทุกๆคน เพราะน้องๆ กลุ่มนี้ จึงได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ ที่อยากทำมานานแล้ว และขอบคุณที่ดูแลอย่างดี ด้วยอัธยาศรัยดีงามน่ารัก การจัดการงานก็ทำได้ดีจริงๆ ลงตัวเรียบร้อย เก่งจังค่ะ ประทับใจน้องๆ จิตอาสาทุกๆ คน ขยัน ไม่เกี่ยงงอนงาน ไม่ว่าจะทำอะไร เหนื่อยก็สู้ไม่ถอย น้องๆ กลุ่มนี้น่ารักมาก ยินดีที่ได้รูจักและร่วมงานอาสากันนะคะ ที่สำคัญ ได้มีโอกาสกราบไหว้และฟังธรรม จากครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปัณโณ ท่านมีเมตตาสูงจริงๆ เป็นบุญจริงๆค่ะ _/|\_ _/|\_ _/|\_ 25 ม.ค. 2559, 22:50:39 น.
  กรรณิกา ละล่าม ชอบการเป็นอาสางานด้านศาสนา ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ร่วมทำบุญ อิ่มใจจนไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ขอบคุณพี่ๆทีมอาสาที่ดูแลเป็นอย่างดี และการได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ถือเป็นบุญของหนูมากค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ ปล. พี่ป๊อปเฉลยหนูด้วยนะว่าล้างมุ้งลวดยังไง รอๆๆ 25 ม.ค. 2559, 18:48:21 น.
  minty เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ประสบการณ์ดีๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ พี่ๆอาสาน่ารักและเป็นกันเองทุกคน ถึงจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็อิ่มใจอิ่มบุญ อีกทั้งได้รับฟังธรรมดีๆจากพระอาจารย์ ต้องขอขอบคุณกลุ่มอาสาวัดพระธรรมจักรมากนะคะ ที่ได้จัดกิจกกรมดีๆแบบนี้ค่ะ 25 ม.ค. 2559, 17:46:17 น.
  minty เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ประสบการณ์ดีๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ พี่ๆอาสาน่ารักและเป็นกันเองทุกคน ถึงจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็อิ่มใจอิ่มบุญ อีกทั้งได้รับฟังธรรมดีๆจากพระอาจารย์ ต้องขอขอบคุณกลุ่มอาสาวัดพระธรรมจักรมากนะคะ ที่ได้จัดกิจกกรมดีๆแบบนี้ค่ะ 25 ม.ค. 2559, 17:42:46 น.
  nantaporn.k เหนื่อย มีความสุข ได้บุญ น้องๆจิตอาสาทุกคนน่ารักทำงานด้วยความตั้งใจจริง ดีใจที่ห็นเด็กๆสมัยนี้มีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ ขอบคุณทีมงานอาสาธรรมทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี น้องออม น้องฟ้า ส่งถึงบ้านเลย ขอบคุณมากๆนะคะ เป็นไปได้ถ้าไม่ติดงานอะไรคาดว่าจะร่วมกิจกรรมแบบนี้ไปตลอดคะ 25 ม.ค. 2559, 11:57:31 น.
  รัชนก ไปร่วมงานอาสาสมัครงานอาจาริยมหากุศล นับเป็น 2. วัน ที่ดี ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และสะสมความดีให้กับชีวิตนะคะ ได้อะไรใหม่ๆ ทั้งประสบการณ์ใหม่ที่ดี และกัลยาณมิตรใหม่ๆที่ดี ้เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงพากายกับใจที่ศรัทธาในพระะุทธศาสนา ครูบาอาจารย์ แม้จะสูงอายุแล้วก็ยังเป็นอาสาสมัครอาสาธรรมได้ค่ะ 25 ม.ค. 2559, 06:19:07 น.