• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๘ (สร้างกุฏิกรรมฐานดิน)
 • ข้อความขอบคุณจากองค์กร

  ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับรอยยิ้มบ้านดิน ขอให้ท่านมีความสุข มีร่างกายสมบูรณ์ กิจการหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

  อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๘ (สร้างกุฏิกรรมฐานดิน)

  องค์กร : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว

  ในโครงการ : สร้างกุฏิกรรมฐานดิน จำนวน ๕ หลัง ให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษา

  สถานที่ : สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ

  จังหวัด : สระแก้ว

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 20 เมษายน 56 เวลา : 08:00 น.
  ถึง 21 เมษายน 56 เวลา : 16:00 น.
  ค้างคืน

  รายละเอียดงานอาสา

  (ศุกร์ ๑๙ เม.ย.๕๖) วันเดินทาง - ไปยังสู่ดินแดนอรัญประเทศ ... พักที่สำนักปฏิบัติธรรม
   
  (เสาร์ ๒๐ เม.ย.๕๖)
  ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
  ๐๘.๐๐ น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน
  ๐๙.๐๐ น. สาธิตเทคนิคการดูดิน การทำก้อนดินดิบ
  ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมอาสา
  ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมอาสา
  ๑๖.๓๐ น. พักผ่อน เดินทางไปยังสถานที่น่าสนใจใกล้เคียง
  ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
  ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน จุดประทีป แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง
  (เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุมมองการอยู่อย่างพอเพียง  ฯลฯ)
  ๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

  (อาทิตย์ ๒๑ เม.ย.๕๖)
  ๐๖.๐๐ น. ชมบรรยากาศยามเช้า
  ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
  ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมอาสา
  ๑๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรมเรียนรู้
  ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  ๑๓.๐๐ น. เก็บสัมภาระ เดินทางไปตลาดโรงเกลือ
  ๑๖.๐๐ น. ...
  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   

  สวัสดิการ...เมื่อท่านตัดสินใจมาเป็นอาสารอยยิ้มบ้านดิน 
  ๑. อาหาร ๕ มื้อ (เช้ามีกาแฟ+โอวันติน) น้ำดื่มตลอดช่วงกิจกรรม
  - วันเสาร์ ๓ มื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น)
  - วันอาทิตย์ ๒ มื้อ (เช้า-กลางวัน)
  ๒. ทีพักค้างคืน เป็นห้องนอนรวม แยกหญิง-ชาย ห้องน้ำรวม 
  ๓. ได้ความรู้การทำบ้านดิน
  ๔. ใบประกาศ+CD ภาพตัวอย่างแบบบ้านดิน 1 ชุด
  ๕. เสื้อ "อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน" ท่านละ ๑ ตัว
  ๖. ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย...สุขใจ ได้อิ่มบุญ...ด้วยการลงแรง
  ๗. ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
  ๘. ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียง
  และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
  ๙. ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  ๑๐. ได้แรงบันดาลใจ...จากใจ...โครงการบ้านดิน
  ๑๑. รถรับท่านจากจุดรับส่งผู้โดยสาร ในตัวอำเภอ ถึงสถานที่ทำกิจกรรม 
  ๑๒. นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
   
  สิ่งที่ควรนำไปด้วย
  - เสื้อแขนยาว (คนกลัวดำ)
  ชุดเสื้อผ้าที่ให้เปื้อนดินได้ (งานบ้านดินค่อนข้างเปื้อนมาก)
  ไฟฉาย
  ร่ม เสื้อกันหนาว

  - หมวกและถุงมือยาง (ควรจะมี)
  - รองเท้าสวมสบาย
  - ครีมกันแดด
  - ของใช้ส่วนตัว
  ยาประจำตัว
  - กล้องถ่ายรูป

  - เต้นท์ ถุงนอน (หากมี)
  จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย ... พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : หัวใจ...อาสา

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ก่อสร้างและงานช่างเทคนิค, การศึกษาและฝึกอบรม

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  โอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
  ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท
  เด็กอายุ 10-15 ปี ท่านละ 700 บาท

  นร./นิสิต/นศ.ที่มีบัตรนักศึกษามาแสดง ท่านละ 900 บาท
  พระ สามเณร แม่ชี แล้วแต่ท่านจะสนับสนุนกิจกรรม

  การสนับสนุนค่ากิจกรรมเรียนรู้
  • ให้ชำระเงินค่าลงทะบียนโดยการโอนผ่าน ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
  • ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-0-13179-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 738-223646-8

  • เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว ให้ส่งหลักฐานแจ้งมาที่
  royyimbaandin@hotmail.com 
  • ชื่อ - นามสกุล
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อรุ่นที่.... และวันที่ฝึกอบรม
  • จำนวนเงิน / วันเวลาที่โอนเงิน
  • หลักฐานการโอนเงิน (สแกน หรือ ถ่ายจากกล้อง) ส่งแนบไฟล์มา (ถ้าสะดวกนะครับ)
  • ถือหลักฐานการโอนเงินมาด้วยในวันกิจกรรมจริง
  • เมื่อโอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้มาเนื่องจากติดธุระ เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
  ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันจัดกิจกรรม ๓ วัน 
  ตัวอย่างใบประกาศ
   
  ตัวอย่างเสื้ออาสา

  รับสมัครภายใน

  19 เมษายน 56

  รายละเอียดการเดินทาง

  การเดินทางมาสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม

  เดินทางมารถโดยสารประจำทาง รถตู้  ให้มาลงที่ บขส.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เราจะออกไปรับท่านเอง

  รถทัวร์โดยสารประจำทาง (ลง บขส.อรัญประเทศ)
  บ.แอร์อรัญพัฒนา สนง.กทม.0-2269-6999, 0-2512-3755 สนง.อรัญฯ 0-3722-3238


  รถตู้ปรับอากาศ 084-3460606 (ท่านวนคร) 084-3460707 (ท่าอรัญฯ) 089-0946661 (ท่ารังสิต)
  รังสิต - นวนคร - สระแก้ว - ตลาดโรงเกลือ

  รังสิต>> รถจอดข้างโรงหนังเมเจอร์ 
  อรัญฯ >> รถจอดซอยเทศบาล ติดร้าน 69 เทเลคอม

  รถตู้ปรับอากาศ 089-5262634 (ท่าอนุสาวรีย์ชัยฯ) 087-7439311 (ท่าวัฒนานคร จ.สระแก้ว)
  อนุสาวรีย์ - มินบุรี - ฉะเชิงเทรา - สระแก้ว - วัฒนานคร
  รถตู้ปรับอากาศ 085-2838407,0899349975 (ท่าพัทยา) 089-2488899 (ท่าอรัญฯ)
  พัทยา - อ่าวอุดม - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี - สระแก้ว - วัฒนานคร - อรัญประเทศ

  ส่วนท่านที่อยากได้บรรยากาศบนรถไฟฟรี ของรัฐบาล มี 2 รอบ ออกจากหัวลำโพง คือ
  .... 05.30 น. ถึง สถานีรถไฟสระแก้ว ประมาณ 11.00 น. (ติดต่อ 085-4805595)
  .... 12.30 น. ถึง สถานีรถไฟสระแก้ว ประมาณ 17.30 น. (ให้รอที่สถานี) (ต้องมาก่อนวันกิจกรรม 1 วัน)

  - เดินทางโดยรถส่วนตัว เมื่อถึง อ.อรัญประเทศ แล้ว ให้โทร. 085-4805595

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
  ผู้ประสานงาน คุณเดชา  ฤทธิ์แดง
  มือถือ 085-4805595

  อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
  http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=62

  https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

   รอยยิ้ม

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

  samhongvai อันนี้ต้องโอนเงินไปก่อนแล้วค่อยกรอกหรือเปล่าค่ะ พอดีไม่เคยไปค่ายอาสา แห่ะๆ 3 เม.ย. 2556, 16:08:19 น.
  รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว เดินทางมาเองครับ ให้นั่งรถมาลงที่ บขส.อำเภออรัญประเทศ (สำหรับผู้เดินทางรถตู้ หรือ รถโดยสารประจำทาง) เราจะออกไปรับเย็นวันศุกร์ ถึง ๕ ทุ่ม (๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.) โดยประมาณ รถมาจาก กทม.เที่ยวสุดท้าย ให้ทุกท่านเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครที่หน้าเว็บด้วยนะครับ ที่ http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=62 เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อก่อนถึงวันกิจกรรมจริง ยังไงให้แจ้งก่อนออกเดินทางนิดหนึ่งนะครับ 085-4805595 เดชา วิทยากรรอยยิ้มบ้านดิน 2 เม.ย. 2556, 21:49:42 น.
  samhongvai อันนี้ถ้าอยู่กรุงเทพฯต้องนั่งรถไปลงสระแก้วเองใช่ไหมค่ะ แล้วค่อยโทรเรียกรถมารับ 2 เม.ย. 2556, 18:08:43 น.