• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๑
 • ข้อความขอบคุณจากองค์กร

  กิจกรรม "อาสาพาใจมาอนุรักษ์" ครั้งที่1 วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยดี ขอขอบคุณและอนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของผู้ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาวันหยุด มาร่วมกันดูแลรักษาโบราณสถานสำคัญแห่งนี้ร่วมกัน ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม,อาจารย์ราศี บุรุษรัตนพันธุ์, อาจารย์ประทีป เพ็งตะโก ที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้ ขอขอบพระคุณเหล่ากัลยาณมิตร อันประกอบไปด้วย พี่น้องลุงป้าในชุมชน, สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา , เครือข่ายพุทธิกา, ธนาคารจิตอาสา, พี่ๆ ทหารจากกรมสรรพาวุธทหารบก, อบต.ภูเขาทอง, โครงการวัดบันดาลใจ และอีกหลายๆ ท่าน หลายๆ ฝ่ายที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ได้สนับสนุนให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น===== [ ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://goo.gl/JhoxH0 ]

  อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๑

  องค์กร : กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง

  ในโครงการ :

  สถานที่ : วัดภูเขาทอง

  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 59
  ถึง 18 มิถุนายน 59
  เวลา : 08:00 น. - 15:30 น.
  ทุกวัน (ไป-กลับ)

  รายละเอียดงานอาสา

  งานอาสา 3-in-1

  เรียนรู้วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างถูกต้อง จากนักโบราณคดีกรมศิลปากร

  เรียนรู้ธรรมะจากพระอาจารย์

  เรียนรู้ไปใน กาย-ใจ ตนเอง ในระหว่างการทำงาน

  ------------------------------

  ถ่ายทอดเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่และคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานในพื้นที่วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุกว่า ๖๐๐ ปี

  รวมถึงให้ความรู้ในด้านการทำงานจิตอาสาในพื้นที่วัดโบราณสถานที่ถูกต้อง

  ลงมือ-ลงแรง ร่วมกันกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ตามแนวอิฐ เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโบราณสถานภายในวัด

  ร่วมเรียนรู้และฝึกตนเองผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนา

  ------------------------------

  กำหนดการ

  08.00 น. รวมตัวกันที่วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ทำความรู้จักกันเบื้องต้น บอกเล่าภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น (มีรถรอรับจากท่ารถตลาดเจ้าพรหม)

  08.30 - 09.00 น. กราบบูชาพระรัตนตรัย นมัสการท่านเจ้าอาวาส

  09.00 - 09.45 น. วิทยากรจากสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดและโบราณสถานภายในวัด และแนะนำวิธีการทำงานจิตอาสาในพื้นที่โบราณสถานอย่างถูกต้อง

  09.45 -11.15 น. ทำงานจิตอาสาในพื้นที่โบราณสถานอย่างถูกต้อง เช่นการกำจัดวัชพืนบนเจดีย์ภูเขาทอง ฯลฯ

  11.15 น. ร่วมกันถวายเพลแด่พระภิกษุ (อาสาสมัครสามารถนำอาหารมาร่วมถวายเพลได้)

  11.45 - 12.30 น. กินข้าวกันบาตร (ทางวัดจัดเตรียมให้)

  12.45 - 13.45 น. ร่วมกันทำงานจิตอาสา (ภาคบ่าย) / พัฒนาส่วนอื่นๆ ของวัด

  13.45 - 14.15 น. การภาวนาเพื่อการตื่นรู้

  14.15 - 15.00 น. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปเรื่องราวการทำกิจกรรม

  15.00 - 15.30 น. รับเกียรติบัตร รับพร และธรรมโอวาท ลาพระรัตนตรัย

  15.30 น. แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (มีรถไปส่งที่ท่ารถ หรือสถานีรถไฟ)

  กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  ------------------------------

  สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียมมา

  1. ถุงมือผ้า คนละ 1 คู่ เพื่อป้องกันมือของท่านในการถอนวัชพืชบนเจดีย์

  2. อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก เสื้อแขนยาว ครีมกันแดด

  3. ผ้าปิดปากกันฝุ่น (ถ้ามี)

  4. ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด (ผ้าขี้ริ้ว) คนละ 1 ผืน สำหรับทำความสะอาดส่วนอื่นๆ ของวัดที่ไม่ใช่โบราณสถาน

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, การศึกษาและฝึกอบรม

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  ไม่มี

  รับสมัครภายใน

  15 มิถุนายน 59

  รายละเอียดการเดินทาง

  อาสาสมัครที่เดินทางมาโดยรถส่วนตัวให้ไปพบกันที่วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยาเลย

  ลิงก์แผนที่ https://goo.gl/maps/oZpA8KVpmoS2

  อาสาสมัครที่มารถตู้ หรือรถโดยสารประจำทาง วัดภูเขาทองจะจัดรถไปรอรับที่ท่ารถตลาดเจ้าพรหม (หรือสามารถโทรนัดหมายได้)

  ลิงก์รถตู้ไปอยุธยา http://pantip.com/topic/34022925

  อาสาสมัครที่ไปโดยรถไฟ ให้โทรบอกทางวัด ถ้ามีจะจัดรถมารับที่สถานีรถไฟอยุธยา

  ตรวจสอบตารางเดินรถไฟ http://www.railway.co.th/checktime/checktime.asp

  โทรสอบถาม คุณปุ้ม 08 0629 1189

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  พระมหานัธนิติ สุมโน 08 3157 9733

  คุณปุ้ม 08 0629 1189

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

  JeeP ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่กรุณาจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคน ที่เต็มที่กับการอาสา ทุ่มเทและสียสละอย่าจริงใจ ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่มีร่วมกัน หวังว่าในครั้งต่อ ๆ ไปเราคงได้พบกันอีก ปล. หากล่วงเกินผู้ใดสิ่งใด ผมขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 20 มิ.ย. 2559, 15:50:54 น.
  จันทรัสม์. ปิ่นทอง ประทับใจมาก ทำให้ได้ความรู้ ได้เพื่อนเพิ่ม มีมิตรภาพที่ดีๆ ได้ชวนกันไปทำสิ่งดีๆ ถ้ามีโอกาสอีก ไม่พลาดแน่ 20 มิ.ย. 2559, 08:09:03 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง เรียน ท่านอาสาสมัครทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาขอบคุณที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๑" ณ วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และขออนุโมทนาขอบคุณ ธนาคารจิตอาสา ,เครือข่ายพุทธิกาฯ ,สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ,โครงการวัดบันดาลใจ ,สถานบันอาศรมศิลป์ ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต.ภูเขาทอง ,กรมสรรพาวุธ ทหารบก, ชาวภูเขาทอง ทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ในวันที่ ๑๘ เราจะเริ่มกันตั้งแต่เช้า กรุณาตรงต่อเวลาครับ วิทยากรที่จะให้ความรู้เรื่องการดูแลโบราณสถานเราได้รับเกียรติจาก อ.ประทีป เพ็งตะโก ผอ.สำนักศิลปกรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ,ศ.เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม ,อ.ราศรี บุรุษรัตนพันธ์ (ทั้ง ๓ ท่านจัดว่าบิ๊กเนมในวงการอนุรักษ์โบราณสถาน) ================= ในภาคเช้า 08.30-11.45 น. เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าอย่างถูกต้อง ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยกัน โดย อ.ประทีป เพ็งตะโก ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม อ.ราศี บุรุษรัตนพันธ์ และเมื่ออิ่มจากมื้อกลางวันกันแล้ว ในภาคบ่าย 13.45-15.00 น. หลังจากเก็บงานที่ค้างจากภาคเช้า เราจะมาภาวนาตื่นรู้ โดย พระมหานัธนิติ สุมโน และเราจะใช้โอกาสที่ได้มารู้จักกันในครั้งนี้ แลกเปลี่ยนข้อคิดที่ได้จากการทำงานร่วมกัน โดย เครือข่ายพุทธิกาฯ จากนั้น ทางวัดจะมอบ เกียรติบัตร ให้กับทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจ "อาสาพาใจมาอนุรักษ์" ================= อาสาสมัครที่เดินทางมาโดยรถส่วนตัวพบกันที่วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา เวลา 08.00 น. ลิงก์แผนที่ https://goo.gl/maps/oZpA8KVpmoS2 ============= ท่านที่เดินทางมาโดยรถตู้วินอนุสาวรีย์ชัยฯ รถที่ไปตลาดเจ้าพรหมมี 2 วิน คือ - B15 วิ่งเวลา 6.00-20.00 น. เบอร์โทร 092-693-4652 - B16 วิ่งเวลา 6.00-19.30 น.เบอร์โทร 089-780-6733 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15-1.30 ชม. รถตู้จะเข้าท่ารถที่ ตลาดเจ้าพรหม ทางวัดได้จัดรถบัสทหารของ กวรบ. (กองโรงงานวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธ ทหารบก) รอรับที่ด้านหน้า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 07.00-07.45 น. ในกรณีที่มาขึ้นรถไม่ทัน สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาที่วัดได้ ราคาไม่เกิน 50.- หรือรถตุ๊กๆ ในราคาไม่เกิน 100.- ลิงก์รถตู้ไปอยุธยา http://pantip.com/topic/34022925 ============= สำหรับท่านที่มาโดยรถไฟ สามารถตรวจสอบตาราง เดินรถไฟได้ที่ http://www.railway.co.th/checktime/checktime.asp เมื่อมาถึงสถานีอยุธยา สามารถเรียกรถรับจ้าง มาส่งที่วัดภูเขาทอง รถตุ๊กๆ ราคาไม่เกิน 120.- หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาไม่เกิน 80.- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระมหานัธนิติ สุมโน 08 3157 9733 คุณปุ้ม 08 0629 1189 14 มิ.ย. 2559, 09:44:45 น.
  Kwanjai ถ้าไปรถไฟต้องต่อรถไปที่วัดตรงไหนคะ 14 มิ.ย. 2559, 09:03:40 น.
  Praemai สมัครไม่ทันไปได้มั้ยคะ 13 มิ.ย. 2559, 23:28:10 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @umarin ไปได้ครับ แต่ไม่มีรถรับ-ส่ง กทม. ต้องมาอยุธยาจะมีรถรับส่งที่หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา - วัด ขากลับก็ วัด - เทศบาลฯ @Soda ไปได้ครับผม 13 มิ.ย. 2559, 20:56:33 น.
  Soda ผมไปเองเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือป่าวครับ ขอราละเอียดด้วยได้ไหมครับ 13 มิ.ย. 2559, 18:51:01 น.
  umarin สวัสดีค่ะ พอดีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทัน ปิดรับสมัครแล้ว ถ้าอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ยังไปได้อยู่ไหมคะ แล้วถ้าอยู่กรุงเทพมีรถรับ-ส่ง ไหมคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ 11 มิ.ย. 2559, 11:37:31 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @momeaw ได้ครับ @อริยพัช ได้ครับ @nazzy รถที่ไปรับเป็นรถบัสที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางทหารคงจะจอดได้แถวๆ หน้าเทศบาลครับ ตรงท่ารถนั้นจอดรถยาก รายละเอียดจะส่งให้ทางอีเมล ประมาณวันที่ ๑๖ ก่อนถึงวันทำกิจกรรม ๒ วันครับ 2 มิ.ย. 2559, 20:29:51 น.
  nazzy ได้รับการตอบรับทางอีเมลแล้วค่ะ วันที่ 18 มิ.ย. นั่งรถตู้ไปลงที่ตลาดเจ้าพรหมใช่ป่าวคะ จะมีเจ้าหน้าที่มายืนรอรับตรงจุดไหนของตลาดคะ 2 มิ.ย. 2559, 18:57:40 น.
  อริยพัช @กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง โทรไปคุยกับคุณปุ้มค่ะ คุณปุ้มแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนค่ะ สมัครให้ลูกด้วย แต่ที่กรอกช่องปีเกิด อายุลูกยังไม่ถึงน่ะค่ะ เลยอยากจะถามว่าไม่เปนไรใช่ไหม แต่สมัครสมาชิกให้ลูกแล้วค่ะทั้งสองคนเลย และก็โทรไปถามพระมหานัธนิติแล้ว ว่าจะขอนอนที่วัดค่ะ เพราะจะเดินทางจากปากช่อง ไปรถไฟ วันศุกร์ นอนที่วัดสะดวกดีค่ะ แต่บางทีอาจจะมีเพื่อนตามไปด้วย แต่ไม่ได้สมัครสมาชิก อยากทราบว่าร่วมกิจกรรมด้วยได้ใช่ไหมคะ 2 มิ.ย. 2559, 14:10:56 น.
  momeaw ถ้าอยากพาคนในครอบครัวไปด้วยได้ไหมค่ะ แต่สมัครไปแค่คนเดียว 2 มิ.ย. 2559, 11:33:55 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @สายันต์ ไม่มีการโทรกลับครับอาจารย์ 2 มิ.ย. 2559, 09:29:19 น.
  สายันต์ ขันธนิยม ยังไมรมีใครโทรมาครับ 2 มิ.ย. 2559, 01:22:31 น.
  สายันต์ ขันธนิยม สมัครไปแล้วนะครับ 2 มิ.ย. 2559, 01:11:24 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @อริยพัช ที่โทรมาคุยแล้วใช่ไหมครับ 1 มิ.ย. 2559, 20:21:13 น.
  อริยพัช ถ้าอยากไปทำกิจกรรมด้วย แต่ไม่ได้สมัครกับทางธนาคาร ไปร่วมกิจกรรมได้ไหมคะ ส่วนตัวสมัครแล้ว แต่ลูกชายอายุ8ขวบ กับ2ขวบ อยากให้ไปด้วยน่ะค่ะ พ่อกับแม่ท่านแก่แล้ว ไม่ได้เล่นอินเตอร์เนต แต่ท่านอยากไป อย่างนี้ไปทำกิจกรรมด้วยได้ไหมคะ 1 มิ.ย. 2559, 16:02:13 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @ToomTam ทางวัดภูเขาทองจะรับรองการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้ครับ ต้องลองไปดูระเบียบทาง กยศ ว่าใช้ได้ไหม ถ้าใช้ได้ก็เตรียมเอกสารมาด้วยเลยครับ 31 พ.ค. 2559, 21:56:18 น.
  ToomTam อยากไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เเละสามารถเซ็นการบำเพ็ญประโยชน์ของกยศ ได้ไหมค่ะ 31 พ.ค. 2559, 21:15:11 น.
  กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง @สายันต์ ขันธนิยม ถ้าสนใจ ลงชื่อสมัครได้เลยครับ 30 พ.ค. 2559, 10:23:33 น.
  สายันต์ ขันธนิยม ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมครับ เพราะไปใชัสถานที่บริเวณนั้นบ่อย ในการออกกำลังกาย สวดมนต์ เพื่อเป็นตอบแทนสถานที่ 30 พ.ค. 2559, 10:12:31 น.