• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • (ปิดรับสมัคร) อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์
 • (ปิดรับสมัคร) อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์

  องค์กร : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

  ในโครงการ : เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project )

  สถานที่ : วัดเขาวงพระจันทร์

  จังหวัด : ลพบุรี

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 17 กันยายน 59
  ถึง 17 กันยายน 59
  เวลา : 07:00 น. - 21:30 น.
  ทุกวัน (ไป-กลับ)

  รายละเอียดงานอาสา

  [ ความตั้งใจ ]

  ๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนชีวืตให้แผ่นดิน
  ๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
  ๓.ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประกอบระเบิดเมล็ดพันธุ์ ( Seed Bomb Project )
  ๔. เดินขึ้นบันไดขึ้นเขา ๓,๗๙๐ ขั้น (เก็บขยะระหว่างทาง)
  ๕. ยิงเมล็ดพันธุ์ ระหว่างเดินขึ้นเขาและ บริเวณหน้าผานางฟ้า
  ในป่าปลูกเขตพื้นที่วัด
  ๖. กิจกรรมกลุ่มแบบมีสว่นร่วม

  ....................................................................

  สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
  อาสาสมัครโปรดกรอกใบสมัครลิงก์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
  ซึ่งช่วยให้เราเรียงลำดับการสมัคร และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ครับ


  https://docs.google.com/forms/d/19LTGVY23XrKAsooj_N_drU_Nl3mm8kkDUhT8_rPZdzw/viewform?usp=send_form

  { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
  ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


  ...............................................................................

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  [ ค่าใช้จ่าย ]
  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๒๐ บาท 
  โดยแจกแจงดังนี

  เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
  ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ 
  (สวัสดิการอาหาร ๑ มื้อข้าวเหนียวหมู่/ไก่ห่อใบตอง )
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 

  กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง 
  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๐๐ บาท 

  ........................................................................

  Seed Bombs หรือ Seed Balls , (ระเบิดเขียว) เป็นผลก้อนดินเหนียว(Clay) ปั้นและผสมกับปุ๋ยหมัก(Compost) คลุกเมล็ดพืช พร้อมปลูกได้ทันที ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ เพียงแค่ทำ Seed Bombs มาแล้ว อยากให้ที่ตรงไหนมีต้นไม้สีเขียวงอกขึ้นมาเราก็โยนไปตรงนั้นเลย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่า ต้องศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบป่าไม้และพันธุ์พืชท้องถิ่นให้ดีเสียก่อน เพื่อการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสรอดให้กล้าพันธุ์ที่งอกมา มีการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และคงรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

   

  seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก....ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

   

  บันได ๓,๗๙๐ ขั้นพิสูจน์ความมุ่งมั่นและตั้งใจ บางทีเราคิดว่ามันยากและลำบาก แต่แท้จริงแล้วเราทำได้ดีกว่าที่เราคิดไว้เสียอีก (นี่คือบททดสอบกำลังใจเด็กให้ใช้ความพยามที่มากพอ)

  รับสมัครภายใน

  1 กันยายน 59

  รายละเอียดการเดินทาง

  [ กำหนดการ ]

  วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe' Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)


  เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
  (อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง รอที่ใต้ศาลาข้างโรงทาน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. )

  เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์

  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติปั้นก้อนบุญ(SeedBomb )สร้างด้วยมือ ปลูกปั้น หยิบเมล็ดพันธุ์พืช คลุกเคล้าดินเหนียวและปุ๋ยหมัก ปั้นก้อนกลมๆอย่างมีสติ

  เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนขึ้นเขา (สวัสดิการอาหาร ๑ มื้อข้าวเหนียวหมู่/ไก่ห่อใบตอง )

  เวลา ๑๓.๓๐ น - ๑๗.๓๐ น. เดินขึ้นเขาแวะเก็บขยะระหว่างทาง ตามขั้นบันไดจำนวน ๓,๗๙๐ และ ยิง Seed Bomb ตามเส้นทาง ปิดท้ายที่จุดชมวิวผานางฟ้า

  เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทาง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน )

  (กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
  .............................................................

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  [ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

  เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
  https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

  กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
  (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
  https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

  ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
  http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

  ......................................................................

  [ สอบถามเพิ่มเติม ]

  คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
  https://www.facebook.com/Mr.areee
  ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
  e-mail : arsa_dd@hotmail.com
  e-mail : arsa.aree@gmail.com

  โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

  .................................................

  จุดสูงสุดหน้าผานางฟ้า

  ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง เส้นทางแห่งการเติบโตอย่างเข้มแข็ง

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

  ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม รูปกิจกรรมเข้าไปดูได้ที่ แฟนเพจ : อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 19 ก.ย. 2559, 11:36:26 น.
  ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ต้องขออภัยอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ได้ตอบกลับนะครับ เนื่องด้วยผู้สมัคร ครบจำนวนแล้ว จึงประกาศปิดรับสมัครครับผม 24 ส.ค. 2559, 11:23:53 น.
  ธนาคารจิตอาสา ตอบคุณ Nattha Tantanasirikul: สวัสดีครับ สำหรับสถานการณ์การรับสมัคร ขอรบกวนให้ติดต่อชมรมอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ตามข้อมูลติดต่อด้านบนได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 5 ส.ค. 2559, 09:54:18 น.
  Nattha Tantanasirikul เรียน คุณวิเศษ คือพี่มีการสมัครในหน้านี้แล้ว ตรงสมัครคลิกที่นี่แต่ยังไม่เห็นมีอีเมล์ยืนยันกลับ และเห็นว่าเลยเวลาแล้วไม่ทราบว่ายังรับอยู่อีกหรือไม่ ก็เลยถามไปทางอีเมล์ว่ายังรับได้อีกไหมคะ ขอบคุณค่ะ 3 ส.ค. 2559, 14:02:59 น.
  ชายโอ สนใจมากๆครับ!!! 1 ส.ค. 2559, 20:24:07 น.
  Tukta อยากไปค่ะ_แต่อยากเดินทางไปเอง เพราะอยู่จ.นครสวรรค์ ขากลับถึงจะดึกแต่สะดวกในการเดินทางค่ะ 31 ก.ค. 2559, 20:30:23 น.
  ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ตอบกลับ ได้ชั่วโมงกิจกรรมครับ แต่ไม่มีเกียรติบัตรให้ มีใบรับรองให้อย่างเดียว สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้กรอกใบสมัคร(ลิงก์ที่แปะไว้) เข้ามาครับ ทีมงานจะแจ้งเลขที่บัญชีไปทางอีเมล์ (เดินทางมาเอง เต็มแล้วนะครับ รับแต่มาพร้อมรถบัส) 29 ก.ค. 2559, 23:19:31 น.
  techapas Rungsuk ชำระเงินอย่างไรครับ 29 ก.ค. 2559, 10:36:51 น.
  น้องมิ้ว มีใบรับรองหรือเกียรติบัตรให้ไหมคะ? 28 ก.ค. 2559, 16:29:13 น.
  กัญญ์ปภัส วีรสุถิระนาวิน ได้ชม.อาสากับเกียรติบัตรด้วยไหมคะ 27 ก.ค. 2559, 15:40:16 น.
  ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่านรายละเอียดการสมัครให้ละเอียดด้วยนะครับ 6 ก.ค. 2559, 19:13:02 น.