ข้อความขอบคุณจากองค์กร

ขอขอบพระคุณอาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๑ ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมแรง...ร่วมใจ ก่อกำแพงดิน ร่วมกันในกิจกรรมที่ สนุก สุดซึ้ง มันส์ ทุกๆ ท่านเลยนะครับ

อาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๑

องค์กร : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว

ในโครงการ : โครงการจิตอาสาเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด

สถานที่ : สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ

จังหวัด : สระแก้ว

ช่วงวันทำงาน

ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 56 เวลา : 08:00 น.
ถึง 28 กรกฎาคม 56 เวลา : 16:00 น.
ค้างคืน

รายละเอียดงานอาสา

(ศุกร์ ๒๖ ก.ค.๕๖)

อาสาเริ่มเดินทางมายังป่าโมกข์ธรรมมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(เสาร์ ๒๗ ก.ค.๕๖)
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน
สาธิตเทคนิค
การดูดิน การทำก้อนอิฐดินดิบ
๑๐.๓๐ น. กิจกรรมอาสา
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ น. กิจกรรมอาสา
๑๗.๐๐ น. พักผ่อน
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
๑๙.๓๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง
(เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุมมองการอยู่อย่างพอเพียง ฯลฯ)
๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

(อาทิตย์ ๒๘ ก.ค.๕๖)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. กิจกรรมอาสา
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ น. สรุปกิจกรรมเรียนรู้
๑๔.๐๐ น. เก็บสัมภาระ เดินทางไปยังสถานที่น่าสนใจใกล้เคียง (ตลาดโรงเกลือ)...

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สวัสดิการ...เมื่อท่านตัดสินใจมาเป็นอาสารอยยิ้มบ้านดิน

๑. อาหาร ๕ มื้อ (เช้ามีกาแฟ+โอวันติน) น้ำดื่มตลอดช่วงกิจกรรม
- วันเสาร์ ๓
มื้อ(เช้า-กลางวัน-เย็น)

- วันอาทิตย์ ๒ มื้อ (เช้า-กลางวัน)
๒. มีทีพักค้างคืน มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ให้ ไม่ต้องนำมาให้หนักนะครับ
๓. ได้ความรู้การทำบ้านดิน
๔. ใบประกาศกิจกรรม
๕. เสื้อที่ระลึก "อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน" ท่านละ ๑ ตัว
๖. ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย...สุขใจ ได้อิ่มบุญ...ด้วยการลงแรง
๗. ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
๘. ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียง
และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
๙. ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
๑๐. ได้แรงบันดาลใจ...จากใจ...โครงการบ้านดิน
๑๑. รถรับท่านจากจุดรับส่งผู้โดยสาร ในตัวอำเภอ ถึงสถานที่ทำกิจกรรม
๑๒. นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- เสื้อแขนยาว (คนกลัวดำ)
- ชุดเสื้อผ้าที่ให้เปื้อนดินได้ (งานบ้านดินค่อนข้างเปื้อนมาก)
-
ไฟฉาย
-
ร่ม เสื้อกันหนาว
- หมวกและถุงมือยาง (ควรจะมี)
- รองเท้าสวมสบาย
- ครีมกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
-
ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

- เต้นท์ ถุงนอน (หากมี)
- จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย ... พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 
ตัวอย่างใบประกาศ
 
ตัวอย่างเสื้ออาสา

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

ประเภทงานอาสา

กู้ภัยและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ, ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, ก่อสร้างและงานช่างเทคนิค, เด็กและเยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุและครอบครัว, สุขภาพและสาธารณสุข, การศึกษาและฝึกอบรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท เด็กอายุ 10-15 ปี ท่านละ 800 บาท

อาสา/ผู้ที่เคยเข้าคอร์สฝึกอบรมของรอยยิ้มบ้านดินมาแล้วท่านละ 900 บาท
พระ สามเณร แม่ชี แล้วแต่ท่านจะสนับสนุนกิจกรรม

ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางขามา - ขากลับถึงบ้านท่าน

การสนับสนุนค่ากิจกรรมเรียนรู้
• ให้ชำระเงินค่าลงทะบียนโดยการโอนผ่าน ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-0-13179-6
• ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 738-223646-8

• เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว ให้ส่งหลักฐานแจ้งมาที่ 
royyimdesign@hotmail.com เท่านั้น
โดยหลักฐานที่จะต้องแจ้งมีดังนี้
• ชื่อ - นามสกุล
• ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
• ชื่อรุ่นที่.... และวันที่ฝึกอบรม
• จำนวนเงิน / วันเวลาที่โอนเงิน
• หลักฐานการโอนเงิน (สแกน หรือ ถ่ายจากกล้อง) ส่งแนบไฟล์มา (ถ้าสะดวกนะครับ)

 • ถือหลักฐานการโอนเงินมาด้วยในวันกิจกรรมจริง

• เมื่อโอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้มาเนื่องจากติดธุระ เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
หรือ ย้ายชื่อไปรุ่นที่ ท่านสะดวกมาร่วมกิจกรรม ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันกิจกรรม ๓ วัน

รับสมัครภายใน

26 กรกฎาคม 56

รายละเอียดการเดินทาง

การเดินทางมาสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม

- เดินทางมารถโดยสารประจำทาง หรือ รถตู้ ให้มาลงที่ บขส.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเท่านั้น เราจะออกไปรับท่านเอง ให้มาวันศุกร์ (มาก่อนวันทำกิจกรรม ๑ วัน มาถึงแล้วโทร.แจ้งด้วยนะครับ) ไม่ต้องเลยไปโรงเกลือนะ ...

รถทัวร์โดยสารประจำทาง (ลง บขส.อรัญประเทศ)

บ.ขนส่ง จำกัด 02-1344099 โรงเกลือ - อรัญฯ - สระแก้ว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บ.ขนส่ง จำกัด 037-231262 โรงเกลือ - อรัญฯ - สระแก้ว - ปราจีน - นครนายก - องครักษ์ - หมอชิต

บ.แอร์อรัญพัฒนา สนง.กทม. 0-2269-6999, 0-2512-3755 สนง.อรัญฯ 0-3722-3238


การเดินทางด้วยรถตู้
-รถตู้ปรับอากาศ 084-3460606 (ท่านวนคร) 084-3460707 (ท่าอรัญฯ) 089-0946661 (ท่ารังสิต)
รังสิต - นวนคร - สระแก้ว - ตลาดโรงเกลือ

รังสิต>> รถจอดข้างโรงหนังเมเจอร์
อรัญฯ >> รถจอดซอยเทศบาล ติดร้าน 69 เทเลคอม
-รถตู้ ตลาดโรงเกลือ-หาดใหญ่-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส-โกลก โทร.089-2504934, 080-6570400
-รถตู้ ดอนเมือง รังสิต องค์รักษ์ นครนายก ปราจีน สระแก้ว โรงเกลือ โทร.087-8333771, 080-1049992
-รถตู้ บางกะปิ - แฮปปี้แลนด์ - ราม - มินบุรี - สุวินทวงศ์ - สระแก้ว - โรงเกลือ
บางกะปิ 084-7281628
สระแก้ว 084-8668953
โรงเกลือ 087-1999392
-รถตู้ บขส.ขนส่งสายใต้ใหม่ - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - เดอะมอลล์บางแค - เซ็นทรัลพระราม 2 - สระแก้ว - โรงเกลือ
โทร.085-7286675, 084-9231114, 084-9235557
-รถตู้ ลพบุรี - หินกอง - นครนายก - ปราจีนบุรี - สระแก้ว - อรัญฯ - โรงเกลือ โทร.080-6244446
-รถตู้ปรับอากาศ 089-5262634 (ท่าอนุสาวรีย์ชัยฯ) 087-7439311 (ท่าวัฒนานคร จ.สระแก้ว)
อนุสาวรีย์ - มินบุรี - ฉะเชิงเทรา - สระแก้ว - วัฒนานคร
-รถตู้ปรับอากาศ 085-2838407,0899349975 (ท่าพัทยา) 089-2488899 (ท่าอรัญฯ)
พัทยา - อ่าวอุดม - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี - สระแก้ว - วัฒนานคร - อรัญประเทศ
-รถตู้ปรับอากาศ สอยดาวทัวร์
ท่าอนุสาวรีย์ชัย 081-9017292 ท่าสระแก้ว 086-1095329 ท่าอรัญฯ 081-9872042
การเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ
-ส่วนท่านที่อยากได้บรรยากาศบนรถไฟฟรี ของรัฐบาล มี 2 รอบ ออกจากหัวลำโพง คือ
.... 05.55 น. ถึง ให้ลงที่สถานีรถไฟอรัญประเทศ ประมาณ 11.35 น.
(อาจไม่สามารถไปรับได้ ให้ติดต่อก่อนซื้อตั๋ว 085-4805595)
.... 13.05 น. ถึง ให้ลงที่สถานีรถไฟอรัญประเทศ ประมาณ 17.35 น. (จะไปรับให้รอที่สถานี) (ต้องมาก่อนวันกิจกรรม 1 วัน คือ วันศุกร์) มาถึงแล้วโทร.บอกด้วยนะครับ

- เดินทางโดยรถส่วนตัว เมื่อถึง อ.อรัญประเทศ แล้ว ให้โทร. 085-4805595

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
ผู้ประสานงาน คุณเดชา ฤทธิ์แดง
มือถือ 085-4805595

อ่านรายละเอียดทั้งหมดและกรอกใบสมัครได้ที่
http://www.royyimbaandin.com/programs/view.asp?id=66

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม http://www.royyimbaandin.com

มือถือ ๐๘๕-๔๘๐๕๕๙๕

ติดตามกิจกรรมได้ที่
แฟนเพจ....
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
รอยยิ้มดีไซน์ https://www.facebook.com/royyimdesigndotcom
คติธรรม คำคม คารมรัก https://www.facebook.com/meeroyyimdotcom

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net

ปิดรับสมัครแล้ว

พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว ขอขอบพระคุณอาสารอยยิ้มบ้านดิน รุ่น ๓๑ ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมแรง...ร่วมใจ ก่อกำแพงดิน ร่วมกันในกิจกรรมที่ สนุก สุดซึ้ง มันส์ ทุกๆ ท่านเลยนะครับ 28 ก.ค. 2556, 22:15:32 น.
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว แก้ไขเรียนร้อยแล้วครับผม ขอบคุณมากครับ 13 มิ.ย. 2556, 20:38:29 น.
Nanzania รบกวนช่วยแก้วันที่ในรายละเอียดงานอาสาด้วยนะค่ะ เผื่อท่านอื่นเข้ามาอ่านแล้วจะงง 29 พ.ค. 2556, 10:50:46 น.