• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท
 • ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท

  องค์กร : กฤษณ์อาสา

  ในโครงการ : อาสาคนพันธุ์ดี สร้างสนามเด็กเล่น รร.ชนบท

  สถานที่ : รร.บ้านแดนพนา อ.ปัว จ.น่าน

  จังหวัด : น่าน

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 60 เวลา : 08:00 น.
  ถึง 15 ตุลาคม 60 เวลา : 17:00 น.
  ค้างคืน

  รายละเอียดงานอาสา

  ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท
  โครงการ อาสาคนพันธุ์ดี สร้างสนามเด็กเล่น รร.ชนบท

  #โรงเรียนบ้านแดนพนา# ต.ไชยพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด33คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล16คน ผู้ปกครองมีอาชีพทำไร่ทำนา และทางโรงเรียนยังขาดแคลน เครื่องเล่น สนามเด็ก และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ จึงทำให้ขาดการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

  #วัตถุประสงค์#
  จากการได้พูดคุยกับท่าน ผ.อ โรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องเล่นต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางค่ายอาสาเราจึงเห็นว่าจะทำสนามเด็กเล่นเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างให้กับโรงเรียนและนักเรียน

  #สถานที่พักในการทำกิจกรรม#
  คืนที่1พักโรงเรียนบ้านแดนพนา อ.ปัว
  คืนที่2พัก ดอยเสมอดาว อุทยานศรีน่าน

  #สิ่งของที่ส่งมอบให้โรงเรียน#
  1.เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น
  1.1ชิงช้าโยก
  1.2ชิงช้าหมุนวงกลม
  1.3เครื่องเล่นไต่ราว
  1.4เครื่องเล่นต่างๆ
  2.ร้องเท้านักเรียน
  3.ถุงเท้า
  4.อุปกรณ์การเรียนการสอน
  5.ของเล่นต่างๆเสริมสร้างการเรียนรู้
  6.ของอุปโภค บริโภค
  7.ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา
  8.เสื้อผ้า

  #ภาระกิจอาสา#
  1.ประกอบเครื่องเล่น
  2.ทาสีเครื่องเล่น
  3.ทำอาหารเลี้ยงเด็กๆ
  4.พี่เลี้ยงระบายสีตุ๊กตาปูนขาว
  5.กิจกรรมสันทนาการกับนักเรียน
  6.ตัดผมเด็กนักเรียน


  #สิ่งที่ต้องเตรียมไป
  1.เสื้อกันหนาว
  2.หมวกกันแดด
  3.ไฟฉาย สำคัญมาก
  4.พาเวอร์แบง
  5.ยารักษาโรค

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  อาหารและโภชนาการ, เด็กและเยาวชน, สุขภาพและสาธารณสุข

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย


  #รับสมัครอาสาจำนวน40ท่าน#

  #ค่าสมัครท่านละ2200บาท#
  1.ค่ารถตู้ไป กลับ
  2.ค่าที่พัก ดอยเสมอดาว นอนเต๊นท่านละ3ท่าน
  3.ค่าอาหาร4มื้อ
  4 ค่าเลี้ยงอาหารเด็ก
  5.ค่าสีน้ำมันและอุปกรณ์ต่างๆทำเครื่องเล่น
  6.ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรม

  #วิธีสมัครกิจกรรม

  1.สมัครผ่านกดเข้าร่วมก่อนได้ที่นี้ เพื่อสะสมชัวโมงงานอาสา
  2.โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย

  3.ถ่ายรูปสลิปส่งมาที่เพจ ข้อความ 

  https://www.facebook.com/kritAsa/
  4.แจ้งชื่อ นามสกุล 
  โอนเงินค่ากิจกรรมแบ่ง2ครั้ง
  ครั้งที่1วันสมัคร เพื่อยืนยันตัวตน 1100 บาท
  ครั้งที่2 ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม. 1100 บาท
  รวม 2200บาทๆ

  #ทางค่ายอาสาไม่ได้ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานใด องค์กรใด แต่ทางเราช่วยกันรวบรวมทุนทรัพย์จากเพื่อนๆและสิ่งของต่างๆจากคนรู้จักเพื่อส่งมอบให้กับทางโรงเรียน กิจกรรมจึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารและค่าที่พัก

  รับสมัครภายใน

  13 ตุลาคม 60

  รายละเอียดการเดินทาง


  #กำหนดการ#วันที่13ต.ค เป็น วันหยุด วันสวรรคต รัชกาลที่9

  เดินทางคืน วันพฤหัสที่12ตุลาคม เวลา21.00น.


  20.30 นัดเจอกันที่ปั๊ม เชลล์ ใต้.BTS อารีย์
  21.00 ล้อหมุน เดินทางสู่ รร.บ้านแดนพนา
  06.00 ถึงเมืองปัว ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
  07.00 เดินทางสู่ รร.บ้านแดนพนา
  08.00 ถึง รร.บ้านแดนพนา
  08.30 เข้าแถวเคารพธงชาติ
  09.00 ทำพิธีเปิดค่ายอาสา ผ.อ กล่าวเปิดพิธี
  10.00 แบ่งหน้าที่ ทำภาระกิจ
  12.00 ร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน อาสาร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆ มื้อที่1
  13.00 ทำภาระต่อจนเสร็จ
  16.00.เสร็จภาระกิจ ทำธุระส่วนตัว
  17.30 รับประทานอาหารเย็น มื้อที่2
  18.30 ทำกิจกรรมอาสาสัมพันธ์
  21.00 อาสาร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร
  สรุปการทำงานของอาสาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  22.00พักผ่อน
  วันเสาร์ที่14ต.ค
  07.00 รับประทานอาหารเช้า มื้อที่3
  08.00 พิธีปิดค่ายอาสา
  08.30 เดินทางสู่ วัดภูเก็ต กราบไห้วพระขอพร
  09.30 เดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ
  10.30.เดินทางสู่เมืองน่าน
  11.30.ถึงพระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน ชมสถานที่ต่างๆรอบเมืองน่าน
  12.30 รับประทานอาหารเที้ยง (รับผิดชอบตัวเอง)
  14.00 เดินทางสู่ ดอยเสมอดาว
  16.00 .ถึงดอยเสมอดาว พักผ่อนตามสบาย
  18.00 รับประทานอาหารเย็น มื้อที่4
  19.00.ชมดาวที่ดอยเสมอดาว
  21 00.พักผ่อน
  วันอาทิตย์ที่15ต.ค
  05.00 ชมทะเลหมอก ณ.ดอยเสมอดาว
  08.00 เดินทางกลับ กทม .......
  แวะตามสถานที่สำคัญต่างถ้ามีเวลาเหลือ
  21.00 ถึง กทม......

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  092-2596818 กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์

  สมัครคลิกที่นี่

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ