ข้อมูล กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง

กลุ่มจิตอาสาวัดภูเขาทอง

1070 ชั่วโมง
เวลาจากอาสาที่เคยร่วมงานกับองค์กร
109 คน
จำนวนอาสาที่เคยร่วมงานกับองค์กร

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายองค์กร:

อนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ตลอดถึงการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธศาสนา

ลักษณะกิจกรรมขององค์กร:

1. กิจกรรมพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธศาสนา 2. กิจกรรมอนุรักษ์โบราณสถาน 3. กิจกรรมพัฒนาวัดภูเขาทอง 4. กิจกรรมเพื่อชุมชน

สถานที่ตั้ง

วัดภูเขาทอง เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง

เขต / อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์

13000

โทร.สำนักงาน

08 3157 9733

มือถือ

-

โทรสาร

-

อีเมล

pkt13000@gmail.com

ติดต่อ

พระมหานัธนิติ สุมโน

เว็บไซต์

www.phukhaothong.com

เฟสบุ๊ค

www.facebook.com/pkt13000

ทวิตเตอร์

ทั้งหมด 1

ชื่อภารกิจ ต้องการเวลา (ช.ม./คน) รับจำนวน รับสมัครภายใน ช่วงวันทำงาน
อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๒ 5 104 คน 4 มิถุนายน 60 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
รายละเอียด