ท่านสามารถสนับสนุน
ธนาคารจิตอาสาด้วยการ

แบ่งปันเวลา

แบ่งปันแรงกาย และ แรงใจ

แบ่งปันทักษะ และ ความสามารถ“การให้เวลาคือการมอบสมบัติล้ำค่า” เห็นจะเป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงเลยสำหรับธนาคารจิตอาสา เพราะเราก็ได้รับสิ่งนี้มาเหมือนกัน ในช่วงที่ผ่านมาระหว่าที่ธนาคารจิตอาสาสามารถออกเดินทาง พัฒนาขึ้น และได้มอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคม เพราะเราได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตร จากผู้คนมากมายที่มีเมล็ดพันธุ์จิตอาสาในหัวใจ มาแบ่งปันแรงกาย ความตั้งใจ และเวลา แต่ ณ ที่นี้ ธนาคารจิตอาสาจะขอกล่าวคำขอบคุณแด่อาสาที่ร่วมเดินทางมากับเราตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ คุณพงศ์รบ สายสุวรรณ (วิศวกรคอมพิวเตอร์ อาชีพอิสระ), คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร (ผุ้ก่อตั้ง zanroo.com), คุณวรานนท์ ทองแกม (วิศวกรคอมพิวเตอร์ พนักงานบริษัทเอกชน) และ บริษัท แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่ได้แบ่งปันเวลา ทักษะและความสามารถของตนร่วมพัฒนาระบบธนาคารจิตอาสาตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราได้รับนั้นมีค่ามากกว่าแค่ผลงานที่เกิดขึ้น แต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสและรับรู้ได้ว่าสังคมนี้ยังอุดมไปด้วยความรัก ความสุข และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ธนาคารจิตอาสาเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม เวลาเหล่านี้คือทุนของความมุ่งมั่นตั้งใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นทุน และหลักประกันความมั่นคงของ สังคม เป็นเครื่องชี้ว่าจิตอาสาคือคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือ เพราะการให้เวลาคือการมอบสมบัติล้ำค่าที่เรา ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันให้แก่ส่วนรวม และให้แก่กันและกัน ดังนั้นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนธนาคารจิตอาสา คงจะหนีไม่พ้นการที่เราได้มอบเวลาให้แก่สังคม ให้กับบ้านที่เรารัก ​ในรูปแบบที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ และแบบแผนการใช้ชีวิต/เวลาว่างของตน เพราะเราเชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมอุดมไปด้วยความรักความสุข มีความมั่นคง และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะทุกคนร่วมสร้างสังคมนี้ขึ้นมา ไม่จำกัดว่าเป็นวัยไหนหรืออยู่ในหน้าที่การงานใด เราต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างประเทศไทย เราไม่นิ่งเฉยดูดาย แต่จะลุกขึ้นยื่นมือมาช่วยเหลือกัน ทุกๆ คนบนผืนแผ่นดินไทยสามารถเป็นอาสาสมัครผู้อุทิศกำลังความสามารถและเวลาอันมีค่าของตนให้แก่ประโยชน์ส่วนรวม

ขอบคุณที่ปันเวลามาช่วยกันนะครับ
ธนาคารจิตอาสา