2,589,043 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

224,596 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,432,039 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

อาสาสอนผู้สูงวัยเล่นโซเซียล (LINE) ในการสื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ
ตั้งแต่ 1 เมษายน 60
ถึง 1 เมษายน 60
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน เม.ย.)
ตั้งแต่ 9 เมษายน 60
ถึง 9 เมษายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก