2,829,310 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

198,650 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,527,972 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue #60
ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 60
ถึง 29 กรกฎาคม 60
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 60 รับสมัคร อาสาสร้างห้องพยาบาลดิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ( รุ่นฉาบผนังดิน )
ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 60
ถึง 20 สิงหาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 60 อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 3 ปี 60 )
ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 60
ถึง 30 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก