2,939,021 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

196,978 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,567,741 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

(กันยา 30) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 30 กันยายน 60
ถึง 30 กันยายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
14 ชม.

ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.3 ตอน ลุยเลนตระเวนแม่กลอง
ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 60
ถึง 7 ตุลาคม 60
เวลา : 06:30 น. - 20:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
57 ชม.

ค่ายอาสา สร้างสนามเด็กเล่น พัฒนาโรงเรียนชนบท
ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 60 เวลา : 08:00 น.
ถึง 15 ตุลาคม 60 เวลา : 17:00 น.
ค้างคืน

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก