2,680,367 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

214,900 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,470,295 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
5 ชม.

อาสาพาใจมาอนุรักษ์ ครั้งที่ ๒
ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 60
ถึง 10 มิถุนายน 60
เวลา : 09:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม .60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )
ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
13 ชม.

(ปิดรับสมัคร)อาสาทาสีโรงเรียนให้น้อง
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 60
ถึง 28 พฤษภาคม 60
เวลา : 06:30 น. - 19:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก