2,685,631 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

225,921 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,470,587 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

(มิถุนา 4) อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

รุ่น 5 ปี 60 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 60
ถึง 4 มิถุนายน 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม .60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )
ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก