2,773,669 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

202,708 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,509,126 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
4 ชม.

จังหวะชีวิต Workshop (เดือน ก.ค.)
ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 60
ถึง 9 กรกฎาคม 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
12 ชม.

อาสาสมัครเมนทอร์ (ปฏิบัติงานวันธรรมดา)
ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม 60
ถึง 28 กันยายน 60
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
ทุกวัน พฤหัสบดี (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก