2,995,812 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

200,815 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,582,527 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา
ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา
(หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือ
สร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

ภารกิจจิตอาสาที่น่าสนใจ
3 ชม.

อาสาตามธรรม นำโดยพี่รัตน์
ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 60
ถึง 4 พฤศจิกายน 60
เวลา : 13:30 น. - 16:30 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
15 ชม.

อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยจัดหนังสือเพื่อบริจาค1
ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 60
ถึง 26 ตุลาคม 60
เวลา : 10:00 น. - 15:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]
4 ชม.

(ตุลาคม 28) ร่วมเป็นจิตอาสาทำสมุดภายใต้แนวคิดความพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 60
ถึง 28 ตุลาคม 60
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

[อ่านต่อ...]

ภาคีหลัก