ใช้บริการธนาคารจิตอาสา

2,883,058 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

193,411 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,546,286 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา (หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือสร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

บอกเล่าจากใจอาสา

 • Peace Saran

  ดูภารกิจ
  จากการร่วมกิจกรรมอบรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอย่างถูกต้องและ...
 • Trakul Tae

  ดูภารกิจ
  ขอบคุณธนาคารจิตอาสาและมูลนิธิสุขภาพไทย ที่เป็นสื่อกลางทำให้เล็กได้มีโอกาสพบเพื่อนๆน้องๆ จิตอาสาและทีมงานรวมถึงน้องๆที่บ้านราชฯ ที่...
 • Mint

  ดูภารกิจ
  สำหรับเรานี่ก็ครั้งที่2แล้ว ที่พิมพ์ชีทให้น้องๆพิการทางสายตา ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้น้องๆได้เรียนหนังสือสะดวกมากขึ้น เนื้อ...

ขั้นตอนฝากเวลาเป็นอาสา

 1. 1. สมัครบอกความตั้งใจให้เวลา

  กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และฝากจำนวนชั่วโมงตามที่ตั้งใจ
  (ดูคลิปแนะนำ)

 2. 2. เลือกใช้เวลากับงานอาสาที่ตรงใจ

  ค้นหาและสมัครภารกิจจิตอาสาที่สอดคล้องกับเวลา ความสนใจ หรือทักษะของเรา (ดูคลิปแนะนำ)

 3. 3. แบ่งปันประสบการณ์และยืนยันการใช้เวลา

  เล่าความประทับใจ การเรียนรู้ เรื่องราวจากภารกิจจิตอาสา และยืนยันเวลาที่ได้ใช้ไปแล้ว (ดูคลิปแนะนำ)

ขั้นตอนสร้างภารกิจจิตอาสา

 1. 1. ให้ข้อมูลและแนะนำองค์กร

  สร้างบัญชีผู้ใช้ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรอาสาของเรา

 2. 2. สร้างภารกิจ เปิดโอกาสใช้เวลาจิตอาสา

  ระบุรายละเอียดของภารกิจให้ครบถ้วน เช่นเวลาที่ใช้ ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องการ

 3. 3. ตอบรับและตอบกลับ เมื่อบรรลุภารกิจ

  ตอบรับอาสาที่สมัครเข้าร่วมและตอบกลับเมื่อสิ้นภารกิจโดยบันทึกเวลาพร้อมคำขอบคุณ

 • จำนวนอาสาที่ร่วมฝากเวลา ....

  55,859
 • จำนวนภารกิจที่กำลังเปิดรับ ....

  153
 • จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้ว ....

  3,128
 • จำนวนอาสาทั้งหมดที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจ ....

  88,651