ใช้บริการธนาคารจิตอาสา

2,544,111 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

208,735 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,409,185 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา (หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือสร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

บอกเล่าจากใจอาสา

 • chamai

  ดูภารกิจ
  กิจกรรมนี้นอกจากได้เป็นจิตอาสาแล้ว ยังได้ สังเกตุ สังเกตุ และ สังเกตุ ตัวเองด้วย ทำให้เห็นตัวเอง และเข้าใจจุดบกพร่องของตัวเอง ขณะเ...
 • อันนา

  ดูภารกิจ
  ดีใจค่ะ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้ สามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานสำเร็จเมื่อนำไปแจก หรือความรู้พื้นฐานที่ไ...
 • ชีวิตดี๊ ดี@+@

  ดูภารกิจ
  ประทับที่ได้ทำความดีในรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นการ บริจาคเงิน ให้เงินขอทาน แต่เป็นการเอาแรงกาย แรงใจของเราไปทำความดี และภูมิใจทีได้แบ่งป...

ขั้นตอนฝากเวลาเป็นอาสา

 1. 1. สมัครบอกความตั้งใจให้เวลา

  กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และฝากจำนวนชั่วโมงตามที่ตั้งใจ
  (ดูคลิปแนะนำ)

 2. 2. เลือกใช้เวลากับงานอาสาที่ตรงใจ

  ค้นหาและสมัครภารกิจจิตอาสาที่สอดคล้องกับเวลา ความสนใจ หรือทักษะของเรา (ดูคลิปแนะนำ)

 3. 3. แบ่งปันประสบการณ์และยืนยันการใช้เวลา

  เล่าความประทับใจ การเรียนรู้ เรื่องราวจากภารกิจจิตอาสา และยืนยันเวลาที่ได้ใช้ไปแล้ว (ดูคลิปแนะนำ)

ขั้นตอนสร้างภารกิจจิตอาสา

 1. 1. ให้ข้อมูลและแนะนำองค์กร

  สร้างบัญชีผู้ใช้ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรอาสาของเรา

 2. 2. สร้างภารกิจ เปิดโอกาสใช้เวลาจิตอาสา

  ระบุรายละเอียดของภารกิจให้ครบถ้วน เช่นเวลาที่ใช้ ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องการ

 3. 3. ตอบรับและตอบกลับ เมื่อบรรลุภารกิจ

  ตอบรับอาสาที่สมัครเข้าร่วมและตอบกลับเมื่อสิ้นภารกิจโดยบันทึกเวลาพร้อมคำขอบคุณ

 • จำนวนอาสาที่ร่วมฝากเวลา ....

  48,999
 • จำนวนภารกิจที่กำลังเปิดรับ ....

  198
 • จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้ว ....

  2,659
 • จำนวนอาสาทั้งหมดที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจ ....

  76,602