ใช้บริการธนาคารจิตอาสา

2,594,206 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ฝากไว้กับธนาคาร

230,022 ชั่วโมง

เวลารวมของภารกิจ
ที่ต้องการอาสา

1,439,097 ชั่วโมง

เวลารวมที่อาสา
ได้ปฏิบัติภารกิจไปแล้ว

next prev

ปันเวลาช่วยกัน

มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรา ผ่านการฝากเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสา (หากคุณเป็นอาสาสมัคร) หรือสร้างภารกิจจิตอาสา เพื่อเป็นโอกาสในการใช้เวลา (หากคุณเป็นองค์กรอาสา)

ฝากเวลา หรือ สร้างภารกิจจิตอาสา

บอกเล่าจากใจอาสา

 • Methawee

  ดูภารกิจ
  เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำบุญน่ะค่ะ :)
 • กระติก น้ำชา ลีลาวดี

  ดูภารกิจ
  ขอบคุณผู้จัดที่ทำให้มีกิจกรรมดีดี และมีประโยชน์ค่ะ ขอบคุณทุก ๆ คนที่ได้มาใช้เวลาร่วมกัน ขอบคุณแม่ครัว ทำอาหารอร่อยมาก โดยเฉพาะน้ำพ...
 • พี่สา

  ดูภารกิจ
  มีความประทับใจมากเพราะได้เรียนรู้การทำเทียนก็สามารถทำให้เรารู้ถึงจิตใจเรา ณ ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร และก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไ...

ขั้นตอนฝากเวลาเป็นอาสา

 1. 1. สมัครบอกความตั้งใจให้เวลา

  กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และฝากจำนวนชั่วโมงตามที่ตั้งใจ
  (ดูคลิปแนะนำ)

 2. 2. เลือกใช้เวลากับงานอาสาที่ตรงใจ

  ค้นหาและสมัครภารกิจจิตอาสาที่สอดคล้องกับเวลา ความสนใจ หรือทักษะของเรา (ดูคลิปแนะนำ)

 3. 3. แบ่งปันประสบการณ์และยืนยันการใช้เวลา

  เล่าความประทับใจ การเรียนรู้ เรื่องราวจากภารกิจจิตอาสา และยืนยันเวลาที่ได้ใช้ไปแล้ว (ดูคลิปแนะนำ)

ขั้นตอนสร้างภารกิจจิตอาสา

 1. 1. ให้ข้อมูลและแนะนำองค์กร

  สร้างบัญชีผู้ใช้ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรอาสาของเรา

 2. 2. สร้างภารกิจ เปิดโอกาสใช้เวลาจิตอาสา

  ระบุรายละเอียดของภารกิจให้ครบถ้วน เช่นเวลาที่ใช้ ลักษณะงาน และทักษะที่ต้องการ

 3. 3. ตอบรับและตอบกลับ เมื่อบรรลุภารกิจ

  ตอบรับอาสาที่สมัครเข้าร่วมและตอบกลับเมื่อสิ้นภารกิจโดยบันทึกเวลาพร้อมคำขอบคุณ

 • จำนวนอาสาที่ร่วมฝากเวลา ....

  50,059
 • จำนวนภารกิจที่กำลังเปิดรับ ....

  187
 • จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้ว ....

  2,764
 • จำนวนอาสาทั้งหมดที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจ ....

  79,520