เว็บไซต์ของโครงการ “ธนาคารจิตอาสา” ภายใต้ชุดโครงการร่วมสร้างสังคมจิตอาสา เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมอาสาสมัครที่เน้นการสื่อสารผ่านแนวคิดการลงทุนเวลาอาสาเพื่อสร้างสังคม โดยเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและองค์กรอาสาสมัคร เพื่อเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงานอาสาสมัคร ในทุกรูปแบบและทุกโอกาส

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการแบบสาธารณะ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดให้ถูกต้องและเที่ยงตรงมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามธนาคารจิตอาสา ไม่สามารถรับประกัน รับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหาได้ทั้งหมด ทางธนาคารจิตอาสาไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสา หรือการอบรม จะต้องศึกษารายละเอียด และข้อตกลง จากองค์กรที่จัดกิจกรรมหรือการอบรมนั้นๆ ทางธนาคารจิตอาสาไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาหรือการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น


นโยบายลิขสิทธิ์ สำหรับข้อมูลต่างๆ บน website และ mobile app

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

ผลงานนี้ โดย ธนาคารจิตอาสา ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ต้นฉบับ.