อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

อาสาบ้านดินไทย

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก )


วันที่9- 11ธันวาคม60

อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9)( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน )

ขากลับ แวะอุทยาแห่งชาติศรีน่าน+พระธาตุแช่แห้ง+วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน)

( นอนเต็นท์2คืน )

ณวัดเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาอ.เชียงกลางจ.น่าน

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 08 ธ.ค. 2560 00:00 ถึง จันทร์, 11 ธ.ค. 2560 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 72 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 60 อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน ตำบล : เชียงกลาง อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน 55160

รายละเอียดงานอาสา

วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 60 อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ความเป็นมา ( ของโครงการ )


ใน ปี 52-53 กลุ่มบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา )ได้จัดโครงการอาสาช่วยสร้างบ้านดินให้กับศูนย์ฝึกทหารใหม่ สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย จนทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง การทำบ้านดินด้วย และปี54-55 ทาง “ ท่านนาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร ” ผู้ บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ประสานงานบอกบุญ ช่วย ทีมงานบ้านดินไทย รับอาสาสมัครไปช่วยกันสร้าง อุโบสถดิน ให้กับ “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ” จ.น่าน และในปี 54-59 ทาง ทีมบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาและได้ไปช่วยกันก่อนผนังดินสร้าง อุโบสถดิน รุ่น 1-6 เสร็จไปแล้ว แต่ เนื่องด้วย ความตั้งใจที่ ไปเยี่ยมเยียนและ ไปช่วยออกแรงสร้าง บ้านดินให้กับทางวัด (ทางวัดยังสร้างบ้านดินอย่างต่อเนื่อง) ดังนั้น ในปีนี้ ปี 60 ทางทีมงาน จึง เปิดรุ่น 8 ชวนอาสาสมัครไป ช่วยกันทำบ้านดินให้กับทางวัด ( และร่วม ฉลองยกช่อฟ้า อุโบสถดิน )

หลังจาก เสร็จภาระกิจ ในวันรุ่งขึ้น ก็ชวนอาสาไป ไหว้พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ พักผ่อนที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว ผาชู้ ) และไปกางเต็นท์นอนที่หน่วยต้นน้ำ ขุนสถาน ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 12 ธ.ค.60ความเป็นมา( ส่วนของวัด )
“ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ.ที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อนนี้ เป็นดำริของเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง โดยได้มอบหมายให้พระสมุ เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ตารางกิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 6018.00 น. เดินทางออกจาก กทม.วันที่ 9 ธันวาคม 60

06.00 น. เดินทางถึง จ.น่าน รับประทานอาหารเช้า (วัดห้วยเลื่อน)

07.00 น. - 08.00 น. กราบนมัสการ พระสมุห์อินทอง สีลโชโต

08.00 น. - 09.00 น. แนะนำตัวเก็บของเข้าที่พัก

09.00 น. - 10.00 น. ชมสไลด์ภาคทฤษฎีการทำบ้านดิน

10.00 น. - 12.00 น. ลงมือช่วยกันทำบ้านดิน

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน (วัดห้วยเลื่อน)

13.00 น. – 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธหลวง สืบชะตาเสริมต่อดวงชีวิต

16.00 น. - 18.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำ ณ. ลำน้ำน่าน

18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(วัดห้วยเลื่อน)

19.00 น. – 20.00 น. พิธีจุดเทียนชัย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

21.00 น. พักผ่อนวันที่ 10 ธันวาคม 6008.00 น. - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า(วัดห้วยเลื่อน)

09.29 น. - 11.00 น. ประกอบพิธียกช่อฟ้า

11.00 น. - 12.00 น. เดินทางเข้าตัวเมืองน่าน

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านข้าวซอยกระซิบรัก2 จ.น่าน)

13.00 น. – 15.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว ผาชู้ )

15.00 น. – 17.00 น. เดินทางสู่หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำ ขุนสถาน( กางเต้นท์นอน )

17.00 น. – 18.00 น. พักที่ หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำใกล้ อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน

18.00 น. - 19.00 น รับประทานอาหารเย็น .( ที่ร้านอาหารเฮือนแม่จำปี อ.นาน้อย )

20.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน

วันที่ 11 ธันวาคม 6006.00 น.- 07.00 น. ชมทะเลหมอกยามเช้า ( ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน )

07.00 น. – 09.00 น. ทานอาหารเช้า (ข้าว ต้ม กาแฟขนมปัง ) +

เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน

09.00 น.- 12.00น. เดินทางกลับ (แวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก จ.แพร่)

12.00 น.- 13.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ( อาหารเที่ยง กลางทาง จ.แพร่)

13.00 น.- 20.00 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย (ข้าวเย็น กลางทาง จ.นครสวรรค์)( หมายเหตุ ตารางกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)หมายเหตุ ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม


สิ่งที่คาดว่าจะได้

1. ได้ทำบุญสร้างอุโบสถดิน

2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน ทุกขั้นตอน

2. ได้เรียนรู้เทคนิคการก่อผนังกับเสาดิน

3. ได้พักผ่อนกับ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน +อุทยานแห่งชาติดอยภูคา +อุทยานแห่งชาติขุนสถาน+บ่อเกลือสินเธาว์หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

จำนวนที่รับสมัคร 30 - 50 ท่าน

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 08 ธ.ค. 2560 00:00 ถึง จันทร์, 11 ธ.ค. 2560 00:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 72 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 60 อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 9 ) ( ไปยกช่อฟ้า ที่น่านกัน ) ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน) ( นอนเต็นท์ 2 คืน ) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน ตำบล : เชียงกลาง อำเภอ : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน 55160

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

วัดห้วยเลื่อน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2890 บาท

เดินทางเองสมทบ 1590 บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment