วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )

ความเป็นมาโครงการ

จากช่วงเดือน มิ.ย. ? ก.ค. 55 ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำห้องเรียนดินให้น้องๆๆ เสร็จไปแล้วด้วยดี และจากการพูดคุย กับทาง ผ.อ. (อ.นพภัทร์ สุดเขต ) ขอร้องอยากให้อาสาสมัครได้มาช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL ให้ ดังนั้นทาง ที่ผ่านได้ไปช่วย จนสำเร็จ

หลังจากนั้นทาง ผอ นพภัทร์ สุดเขตได้แจ้ง ว่ามีโรงเรียน ที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือ ชื่อโรงเรียนบ้านเขาปูน ดังนั้น ทาง กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสา ?อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท?รุ่น 2 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60

มารู้จักกับ ?BBL? กัน

BBL ย่อมาจาก ( Brain Based Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain Based Learning : BBL. ) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 19 พ.ย. 2560 06:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : เมือง จังหวัด : กาญจนบุรี 76160

รายละเอียดงานอาสา

topic

desc

topic1

desc

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 19 พ.ย. 2560 06:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : เมือง จังหวัด : กาญจนบุรี 76160

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment