๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ครั้งที่ ๑๐

โรงบ่มอารมณ์สุข

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก )

โครงการ ๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ ๑๐
ตอน โรงบ่มอารมณ์สุข ๙ ตามรอย ธ สถิต

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 12 พ.ย. 2560 12:30 - 16:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 4 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดงานอาสา

topic

desc

topic1

desc

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 12 พ.ย. 2560 12:30 - 16:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 20 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 4 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment