อาสาช่วยงานลงทะเบียน "พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อะไรบ้าง"

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

(งานอาสานี้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจาก ไม่รู้ว่ามันขึ้นร่างมาได้ไง)

12.00-18.00 น. อาสาช่วยงานลงทะเบียน ต้อนรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาพ หัวข้ออบรม พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อะไรบ้าง โดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
เหล่าจิตอาสาอาจจะช่วยแจกใบประเมินช่วงท้ายอบรม ก่อนจบงาน ช่วยแจกนิตยาสารหมอชาวบ้านฟรี ของมูลนิธิหมอชาวบ้านตอนที่มาส่งใบประเมินให้ตรงโต๊ะลงทะเบียนและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกัน อาสาทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมอบรม อาสาช่วยงานลงทะเบียน พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อะไรบ้าง โดย รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ได้นะครับ นอกเหนือจากงานอาสา จะได้รับความรู้กับไปเพื่อสุขภาพตนเอง และยังนำองค์ความรู้ที่ได้ไปฝึกและพัฒนาคุณภาพชีวิต และบอกต่อๆ กัน
รบกวนมาพบกันเวลา 12.00 น. หน้าห้อง 201 ชั้น 2 หากนักเรียน/นักศึกษาท่านใดมีใบให้เซ็นกยศ. หรือรับรองผลการทำงาน จิดอาสาโปรดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ครับ
แล้วพบกัน....

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 11 พ.ย. 2560 12:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : สาธร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 12101

รายละเอียดงานอาสา

topic

desc

topic1

desc

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 11 พ.ย. 2560 12:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ตำบล : อำเภอ : สาธร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 12101

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment