วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกัน ทาสี ให้น้องๆ


มาร่วมกัน เติมฝันให้น่้อง

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 19 พ.ย. 2560 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านเขาปูน ตำบล : หนองหญ้า อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี 71000

รายละเอียดงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท รุ่น 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ( กิจกรรม BBL )

ความเป็นมาโครงการ

จากช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 55 ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำห้องเรียนดินให้น้องๆๆ เสร็จไปแล้วด้วยดี และจากการพูดคุย กับทาง ผ.อ. (อ.นพภัทร์ สุดเขต ) ขอร้องอยากให้อาสาสมัครได้มาช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL ให้ ดังนั้นทาง ที่ผ่านได้ไปช่วย จนสำเร็จ

หลังจากนั้นทาง ผอ นพภัทร์ สุดเขตได้แจ้ง ว่ามีโรงเรียน ที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือ ชื่อโรงเรียนบ้านเขาปูน ดังนั้น ทาง กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสา “อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท”รุ่น 2 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60

มารู้จักกับ “BBL” กัน

BBL ย่อมาจาก ( Brain Based Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain Based Learning : BBL. ) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ

2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60

06.00 – 06.30 น. นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
06.30-10.00น. เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียนบ้านเขาปูน
10.00-10.30น. ผ.อ. กล่าวต้อนรับ
10.30 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
15.00 - 16.00 น. เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
16.00 – 19.00 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย


สิ่งที่คาดว่าจะได้

1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆๆ
2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
4. ได้พักผ่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จำนวนที่รับสมัคร 70 ท่าน
สวัสดิการ

อาหาร 1 มื้อ
รถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆๆ
สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่าย

· ไปรถทีมงาน สมทบ ท่านละ 690 บาท ( รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ เป็นค่าอุปกรณ์ในการทำงาน )

· เดินทางเอง สมทบ ท่านละ 390 บาท ( หากลงทะเบียนเสร็จทางทีมงานจะส่งแผนที่จุดนัดพบให้อีกครั้ง )

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา 06.00-06.30 น. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 60 )

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุการสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน(ขอเป็นไทยพาณิชย์จะได้ไม่หักค่าโอน)
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 3 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้
(การย้ายกิจกรรมมสามารถย้ายได้1ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้)
(กิจกรรมอาสา งดอบายมุข ทุกชนิด)

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 19 พ.ย. 2560 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านเขาปูน ตำบล : หนองหญ้า อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี 71000

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่าย

· ไปรถทีมงาน สมทบ ท่านละ 690 บาท ( รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ เป็นค่าอุปกรณ์ในการทำงาน )

· เดินทางเอง สมทบ ท่านละ 390 บาท ( หากลงทะเบียนเสร็จทางทีมงานจะส่งแผนที่จุดนัดพบให้อีกครั้ง )

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment