อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม โอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ร่วมดูแลท้องทะเลไทย รวมใจปลูกปะการัง

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 17 ธ.ค. 2560 06:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โครงการอาสาปลูกปะการัง ตำบล : แสมสาร อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

รายละเอียดงานอาสา

รุ่น 13 ปี 60 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 60 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์

และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย

ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย)

ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า ช่วง เวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการ ฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้

หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว ดังนั้น


“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา

จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย

งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ ดำน้ำปลูกปะการัง บนแพปฎิบัติการ

ตารางกิจกรรม

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง

ภายใน 1 วัน ปี 60 รุ่น 13

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 60

06.00 น. – 07.00 น. รวมตัวขึ้นรถบัส

07.00 น. – 10.00 น. เดินทางมากิจกรรม

10.00 น. – 11.00 น. ฟังบรรยาย เรื่องการปลูกปะการังจากเจ้าหน้าทำแปลงปลูกปะการัง

11.00 น. – 13.00 น. ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง

โดยใช้สน๊อกเกอร์น

13.00 น. - 14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. – 14.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

14.30 น. - 15.30 น. เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ

15.30 น. - 19.30 น. เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัยหมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ

2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)

3 วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง

4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การเดินทาง

การขึ้นรถ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 60

เวลา 06.30 น. นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ ล้อหมุน 07.00 น.


หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่ yobaandin@hotmail.com


(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 790 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com
หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 17 ธ.ค. 2560 06:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โครงการอาสาปลูกปะการัง ตำบล : แสมสาร อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 06.30-07.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2560

เดินทางด้วยรถบัส

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 790 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


อาสาบ้านดินไทย (องค์กร)
1 year ago

สามารถดูรูปได้ตามลิ้งนี้ครับ https://www.facebook.com/pg/bandinthai/photos/?tab=albums

PPP (อาสา)
1 year ago

อยากทราบว่าจะดูรูปกิจกรรมของวันนี้ได้ที่ไหนคะ

chanaYU (อาสา)
1 year ago

ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อยากไป สามารถสมัครได้ไหมค่ะ ?

อาสาบ้านดินไทย (องค์กร)
1 year ago

ว่ายน้ำไม่เป็นก็เข้าร่วมได้ครับเพราะผู้เข้าร่วมทุกคนต้องใส่ชูชีพขณะทำกิจกรรม

tusya (อาสา)
1 year ago

แล้วหน้ากากดำน้ำต้องหาไปเองเหรอคะ