อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 10 ธ.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center

โครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณนะครับ ห้องจะแน่นไปหน่อยสำหรับ 63 ชีวิต อาสาที่มาร่วม แต่กิจกรรมเราก็สนุกอบอุ่นครับ


ศูนย์เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ชุมชนยังขาดแคลนปัจจัยจำเป็น อาทิ ของกินของใช้ประจำวัน อาหาร ข้าวสาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จนถึงสนับสนุนสร้างอาคารเรียน บุคลากรด้านการศึกษา เป้นต้น “อาสาลงลายกระเป๋าผ้า” จึงเป็นสื่อกลางในการเพื่อสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นข้างต้น

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2560 13:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 4 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10320

รายละเอียดงานอาสา

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 10 ธ.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 10 ธ.ค.
Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Dec.10, 17
ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

กิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เป็นกิจกรรมอาสาหนึ่งที่เราทำมาต่อเนื่อง เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของกินของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนใหญ่ๆ เช่น สร้างอาคารเรียน สนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา เป้นต้น …เพื่อเป็นพลังเล็กๆที่จะส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม “อาสาลงลายกระเป๋าผ้า” จึงเป็นสื่อกลางในการเพื่อสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นข้างต้น กิจกรรมจึงเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ร่วมสร้างพลังอาสา เรียนรู้กลุ่มผู้ด้วยโอกาสในสังคมเพื่อการแบ่งปัน และได้ร่วมแบ่งปันแก่เพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน กิจกรรมจะจัดให้มีขึ้น ตลอดปี ตามวันเวลาที่เราประกาศในแต่ละเดือน หรือหากท่านมาเป็นกลุ่มจำนวนมาก แล้วว่างไม่ตรงกับวันที่เราจัดกิจกรรมกลุ่ม ก็สามารถนัดล่วงหน้ามาทำที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้
กำหนดการ
13:00-13:30 ลงทะเบียน / รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ร่วมทำกิจกรรมออกแบบกระเป๋าตามที่ตนต้องการ
17:00 พูดคุยกันก่อนกลับจบกิจกรรม จบกิจกรรมแล้ว กระเป๋าที่ท่านเป็นผู้ออกแบบ ท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะ มอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
ความพร้อมก่อนอาสา
- ให้ศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร
- ให้ท่านเตรียมเศษผ้าเช็ดมือผืนเล็กๆ สำหรับใช้ส่วนตัวเช็ดสีที่เปื้อนมือขณะวาด
- งานใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
- ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
- ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
- อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งทำสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มของสถาบัน หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่ง

Schedule
13.00-13:30 Registration
 Get to know each other, volunteer activity. Design bag to raise fund for disadvantaged children center
17:00 Exchange experience of volunteer work and present your bag.
After finish activity, you will get painted-bag for yourself or you will give to others.
- To support volunteer activity you need to support 200 baht for your bag. **You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 10 ธ.ค. 2560 13:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 4 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg. ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10320

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกสถานีห้วยขวางประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1) / มาทางรถเมล์ (สาย 136 137 172 179 185 206 514 73ก 517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี โดยต้องเสียค่าจอด แต่หากที่จอดเต็มท่านก็ต้องตระเวณหาที่จอดในซอยเอง
How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14
By MRT… Huay Kwang station, Exit 1. Walk through the Honda Service Center, till see You Mansion on the right hand, walking onward for approximately 50 meters from the Mansion till you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1
By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….
If you don't want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi or to Summer Mansion, fee about 10-15 baht
* drive yourself Parking in front of TVS building. There is no charge, but there is so few parking space. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, you need to pay for parking.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

- ร่วมบริจาคสมทบค่ากระเป๋าผ้าและอุปกรณ์ออกแบบลายกระเป๋า ชุดละ 200 บาท โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า แต่สมทบในวันกิจกรรมได้เลย กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ **ผู้บริจาคสมทบกิจกรรมสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : โครงการ พลเมืองอาสา
เบอร์ติดต่อ : 095 9977724
E-mail : volunteerservice@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

Tai (อาสา)
1 year ago

สมัสมัครให้ลูกสาวและลูกชายค่ะ

Tai (อาสา)
1 year ago

ขอยกเลิกกิ กิจกรรมนี้เพราะติดธุระด่วนค่ะกลัวไปไม่ทัน

อรรถยา (อาสา)
1 year ago

สมัครให้ลูกสาว1คนค่ะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครต้องลงชื่อในระบบสมัครด้วยนะครับ

อรรถยา (อาสา)
1 year ago

สมัครอย่างไรค่ะ

อฟีฟ (อาสา)
1 year ago

อฟีฟสมัคร1คนครับ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

อฟีฟ (อาสา)
1 year ago

ลงชื่อแล้วค่ะ..ขอบคุณค่ะ

มะขาม (อาสา)
1 year ago

สมัคร 1 คนครับ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

magicarisa (อาสา)
1 year ago

ขอยกเลิกการลงนะคะ

Prasert (อาสา)
1 year ago

สมัคร 1 คนครับ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

P.VACHIRAVUTHICHAI (อาสา)
1 year ago

สมัคร 1 คนค่ะ ☺

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

mild (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 1 คนคะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

Patjutamas (อาสา)
1 year ago

1คนคะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

suparat (อาสา)
1 year ago

สมัค2คนค่ะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

และสมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

Janthakarn (อาสา)
1 year ago

สวัสดีค่ะ สนใจสมัคร 1 ท่านค่ะ แต่จะพาลูกสาว(นักเรียน) ไปด้วย ต้องสมัครสมาชิกใหม่หรือแจ้งทางนี้คะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

ต้องแจ้งชื่อทุกคนที่จะเข้าร่วมครับ

MosNukoon (อาสา)
1 year ago

ยกเลิกให้ผมด้วยครับพอดีผมไม่ว่าง

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

เรายกเลิกให้แทนไม่ได้ครับ ไม่สามารถlog in แทนได้ครับ

Best (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 1 ท่าน นะคะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครทางกล่องข้อความไม่ได้นะครับต้องลงชื่อในระบบรับสมัครด้วยนะครับ

Pornpimon (อาสา)
1 year ago

ขอยกเลิกการลงนะคะ

MosNukoon (อาสา)
1 year ago

ขอยกเลิกการลงครับ

Pana (อาสา)
1 year ago

ต้องดการเพ้นผ้า วันเสาร์ที่25 เวลา10:00-12:30 ไม่ทราบว่าเลือกตรงไหนคะ

Pana (อาสา)
1 year ago

ต้องการ เขียนผิดคับ

Than (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 1 ท่าน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Than (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 1 ท่าน ค่ะ ขอบคุณค่ะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

สมัครในระบบหรือยังครับ ชื่อยังไม่ปรากฎครับ

Than (อาสา)
1 year ago

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

Areecha (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 3 คนค่ะ ขอบคุณค่ะ

โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (องค์กร)
1 year ago

ต้องลงชื่อสมัครสามคนเลยนะครับ แต่หากติดขัด อีกสองคนให้ส่งแจ้งชื่อ กิจกรรม ได้ที่ volunteerservice@gmail.com

Areecha (อาสา)
1 year ago

สวัสดีค่ะ มีส่งชือสมัครเข้าไปทางอีเมล์แล้วค่ะ ทำพร้อมกับกิจกรรมเพ้นท์เสื้อในวันเดียวกันค่ะ และได้รับการตอบรับแล้วนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

กฤษณา (อาสา)
1 year ago

ขอสมัคร 3 คนค่ะ