รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อาสาสร้างกุฎิดิน ถวายวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 1 ปี 61 )

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างกุฎดิน โอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


ชวน อาสา มาร่วมกันสร้างกุฎิดิน เขาโป่งนก จ.นครราชสีมา

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 11 ก.พ. 2561 06:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สำนัำสงฆ์เขาโป่งนก ตำบล : หนองน้ำใส อำเภอ : สีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา 30140

รายละเอียดงานอาสา

รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อาสาสร้างกุฎิดิน ถวายวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ( รุ่น 1 ปี 61 )

รับสมัคร  


วันอาทิตย์ที่ 11  กุมภาพันธ์  2561


อาสาสร้างกุฎิดิน ถวายวัดเขาโป่งนก    อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา


( รุ่น 1 ปี 61 )


 


แนวคิดในการจัด


                       ในช่วงปี 59 - 60 ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ จัดกิจกรรมอาสาสร้างศาลาดิน วัดเขาโป่งนก ไปช่วยกัน สร้างศาลาดิน จนสำเร็จไปได้ด้วยดี  และในปีนี้ ปี 61 ทางวัดเขาโป่งนก มีความประสงค์อยากให้ทางกลุ่มอาสาบ้านดินไทยไปช่วยกันสานต่อไปช่วยกันสร้างกุฎิดิน  เพื่อใช้เป็นกุฎิสำหรับจำวัด 


       ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 11  ก.พ. 61   จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างกุฎิดินขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันสร้างกุฎิดินถวายวัดเขาโป่งนก  โดยงานนี้อาสาที่ไปร่วมทุกท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน   เทคนิคการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านดิน  และร่วมกันทำบุญ สร้างกุฎิดินร่วมกัน  


 


ประวัติที่มา


             สำนักสงฆ์เขาโป่งนก อ สีคิ้ว จ นครราชสีมา เดิมเป็นป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม  ต่อมาได้มีพระภิกษุไปดูแลเป็นที่พักสงฆ์เขาโป่งนก  เพื่อเริ่มการฟื้นฟูป่า จนได้ประสานร่วมกับ กรมป่าไม้ ในการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมเขาโป่งนก ให้เป็นป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ขึ้น ถือเป็นแปลง FPT๑๕ พื้นที่การดูแล ๒๗๐๐ ไร่ถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัยที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู อยู่ในระหว่างการวางแผนจัดทำฝายขึ้นเพราะถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ


              ปัจจุบัน คณะสงฆ์ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำไว้เนื่องจากป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำป่าสักและต้นน้ำให้เขื่อนลำตะคลองในอดีตซึ่งตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เหมือนแต่ก่อนจนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ


              ทางคณะสงฆ์มีเจตนานำแนวพระราชดำริด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง จัดการระบบน้ำและสร้างศาลาอเนกประสงค์ดินเพื่อส่งเสริมการ บำเพ็ญสมณธรรมของพุทธบริษัท ในการสืบพระศาสนาต่อไป และใช้อบรมสัมมนาอเนกประสงค์ แบบพอเพียง เคียงธรรม เน้นประโยชน์สูงประหยัดสุด อบรมเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์เขาโป่งนกในการรักษาป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวทั้งดำรงไว้สืบไป


 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ • 1.      ได้ทำบุญสร้างกุฎิดินให้กับทางสำนักสงฆ์เขาโป่งนก

 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน  การก่อ  การฉาบ  การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ

 • 3.      ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง

 • 4       ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน


สวัสดิการ • .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม

 •        อาหารเที่ยง

 •        วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม

 •        อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด


วันอาทิตย์ที่  11  กุมภาพันธ์  61 • 06.00 น. - 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)

 • 07.00 น. – 10.00 น.    เดินทางสู่ สำนักสงฆ์เขาโป่งนก

 • 10.00 น. – 10.30 น.    ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน

 • 10.30 น. – 12.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน

 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

 • 13.00 น. – 15.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน

 • 15.00 น. – 15.30 น.    สรุปงาน

 • 15.30 น. – 16.00 น.    เดินทางไป พักผ่อนที่เขื่อนลำตะคลอง

 • 16.00 น. – 17.00 น.    พักผ่อนที่ ลำตะคลอง

 • 17.00 น. – 19.30 น.    เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย


การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  61 เวลา    06.00 - 06.30 น.


  สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร


สมทบค่าใช้จ่าย


ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท


เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233


และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com


 


หมายเหตุ  


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

การทำก้อนดิน

การทำก้อนดิน

การทำสีดิน

การทำสีดิน

ทาสีผนังดิน

ทาสีผนังดิน

่การลำเลียงก้อนดิน

การลำเลียงก้อนดิน

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 11 ก.พ. 2561 06:00 - 18:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : สำนัำสงฆ์เขาโป่งนก ตำบล : หนองน้ำใส อำเภอ : สีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา 30140

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 06.00 - 06.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


Charinrat (อาสา)
1 year ago

รับเซ็นเอกสารจิตอาสาไหมคะ

อาสาบ้านดินไทย (องค์กร)
1 year ago

หากมีเอกสารสามารถนำมาให้เซ็นได้ครับ