เติมพลังชีวิต (ก.พ.)

สมาคมสายใยครอบครัว

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ติดตามข่าวสารของสมาคมได้จาก http://www.thaifamilylink.net/web/ นะคะ ........... ขอบคุณมากค่ะ


เติมพลังชีวิต ด้วยการเป็นผู้ให้ มาใช้ชิวิตกับธรรมชาติ กับกิจกรรมหลากหลาย

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 17 ก.พ. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ตำบล : ก้อนแก้ว อำเภอ : คลองเขื่อน จังหวัด : ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียดงานอาสา

เกริ่นนำ / กำหนดการ

กำหนดการ

7:00 น. ออกเดินทาง / รถออกจาสายใยครอบครัว / ตึกกายภาพบำบัด ร.พ.ศรีธัญญา


9:00- 9:30 น. ลงทะเบียน


9:30-10:00 น. กิจกรรมทักทาย – สวัสดี


10:00-12:00 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ เติมพลังรักให้ครอบครัว


12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารสุขภาพ-สไตล์บ้านสวนฯ”


13:00-13:30 น. กิจกรรมผ่อนคลายกับดนตรี


13:30-14:30 น. กิจกรรมบอกรัก


14:30-15:30 น. เรียนรู้แบ่งปัน-กสิกรรมธรรมชาติโดยสมาชิกบ้านสวนฯ


15:30-16:00 น. รับประทานอาหารว่าง เตรียมเดินทางกลับ


19:00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------------


สมาคมสายใยครอบครัว 
Thai Familylink Association 


http://www.thaifamilylink.net/web/


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้เรื่องโรคจิตเวช และเสริมพลังแก่ผู้อยู่กับโรคจิตเวช

พันธกิจ
1. ให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชและชุมชน
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมพลังผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล
3. พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร
------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสมาคมสายใยครอบครัว

1. การอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว

เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะตลอดจนแนวคิด ทัศนคติที่สร้างสรรค์ ในการรับมือกับโรคจิตเวช โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์ ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 8 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น. 

2. ศูนย์กิจกรรมสายใยครอบครัว

เป็นชุมชนเชิงความสัมพันธ์ที่ให้โอกาสและที่ทางแก่ผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลาได้เติบโต พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี การออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทักษะชีวิต โดยวิทยากรล้วนเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่หายแล้ว หรือผู้มีใจเป็นกุศล ศูนย์กิจกรรมสายใยครอบครัวเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า อีกทั้งผู้ดูแลยังได้มาพบปะ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจกันและกัน

3. เผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน โดยการจัดทำสื่อและกิจกรรม ดังนี้

การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ เช่น นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต, หนังสือเรื่อง การเดินทางออกจากการเป็นบ้า, ไมโครชิพลับในสมอง, คนสองขั้ว, Bipolar Bos ฯลฯ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 17 ก.พ. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 30 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ตำบล : ก้อนแก้ว อำเภอ : คลองเขื่อน จังหวัด : ฉะเชิงเทรา 24000

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

7:00 น. ณ สมาคมสายใยครอบครัว / ตึกกายภาพบำบัด ร.พ.ศรีธัญญา
หรือ MRT ลาดพร้าว

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายได้เพื่อสร้างเรือนพัก ผู้ป่วยจิตเวชชาย-หญิง และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อท่าน (รวมค่ารถตู้ไป-กลับ และอาหารกลางวัน)

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : พี่เอื้อง
เบอร์ติดต่อ : 081-6277341
Line : sabaijai555
E-mail : matchmax2@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment