อาสาเพื่อนรับฟังในเรือนจำ


พื้นที่สร้างสรรค์อันมีฐานการรับฟังระหว่างอาสาสมัครและผู้ต้องขังในการเรียนรู้และแบ่งปันความเข้าใจ

รายละเอียดงานอาสา

อาสาเพื่อนรับฟังในเรือนจำ

รับสมัครอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้
- รับเฉพาะอาสาที่มีประสบการณ์ฝึกทักษะการรับฟัง เช่น อาสาเพื่อนรับฟัง, Volunteer Dialogue, การสื่อสารอย่างสันติ หรือ ddep listening ตามแนวทางหมู่บ้านพลัม
- สามารถมาเป็นอาสาสมัครในวันธรรมดาได้อย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป
- มีใจเปิดกว้าง รักการเรียนรู้ เชื่อมั่นในพลังของการฟัง

ลักษณะกิจกรรมเป็นกระบวนการกลุ่มที่ผู้ต้องขังและอาสาสมัครจะได้เรียนรู้ร่วมกัน มีกระบวนกรพาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ เกม สนทนากลุ่มย่อย ฯลฯ กิจกรรมหนึ่งวันเต็ม เช้าไป-เย็นกลับ

พื้นที่ทำกิจกรรม
- เรือนจำและสถานพินิจในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- อาสาสมัครดูแลค่าเดินทางของตนเอง

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง ศุกร์, 16 มี.ค 2561 08:00 - 17:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 12 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 9 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : เรือนจำ และสถานพินิจ ในกรุงเทพและปริมณฑล ตำบล : ถนนพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ทีมงานจะแจ้งจุดนัดพบอีกที

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : กลุ่มดาวเหนือ
เบอร์ติดต่อ : 0891603588
Line : napa.1984
E-mail : once.a.studio@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment