จิตอาสาคีย์ข้อมูล

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันเวลาอันมีค่าของท่าน มาร่วมเป็นจิตอาสาคีย์ข้อมูล โดยเราเชื่อเสมอว่า "พลังของจิตอาสาอันเล็ก ๆ จะช่วยสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น" ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประกาศใด ในนามของศูนย์คุณธรรม ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย #พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา #ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) #จิตอาสาพลังแผ่นดิน


แค่คุณมีโน๊ตบุ๊คก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสากับเราได้

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 มี.ค 2561 09:00 - พฤหัสบดี, 29 มี.ค 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 12 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครจิตอาสาคีย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองภารกิจที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย      และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ ให้บริการข้อมูล บุคคล/องค์กร และองค์ความรู้ ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมขององค์กรคุณธรรมได้ ศูนย์คุณธรรมจึงได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล/องค์กร ในการดำเนินงาน และกิจกรรมด้านคุณธรรมความดี (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลองค์กรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนานโยบายในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


         ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครจิตอาสาคีย์ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการคีย์ข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอสงวนสิทธิ์แก่จิตอาสาที่มี โน๊คบุ้ค แล็ปท็อป หรือ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เท่านั้น


      สำหรับผู้ที่สนใจทางศูนย์คุณธรรมสามารถรับจิตอาสาได้วันละ 2-3 ท่านต่อวัน โดยเริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 มีนาคม 2561 (จิตอาสาสามารถเลือกวันเวลาดังกล่าวในการทำงานได้ วันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวัน แล้วแต่ความสะดวก) ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ขั้นตอนการสมัคร


  1. อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"

  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 098-269-4384 (โหน่ง) 088-484-8840 (บอม)


        หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดต่อกลับไป ทางศูนย์คุณธรรมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากมีผู้สมัครตามวันเวลาดังกล่าวครบตามจำนวนที่เรากำหนดไว้แล้ว

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 26 มี.ค 2561 09:00 - พฤหัสบดี, 29 มี.ค 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 12 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

สำหรับผู้เดินโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะดินแดง) สำหรับสายที่ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาย 92 , 69 , 24 , 538 โดยลงที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินย้อนกลับมาที่ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ แล้วต่อรถเมล์ฝั่งเกาะดินแดง สายรถเมล์ดังข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางเริ่มต้นจากแยกเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 500 เมตร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งซ้ายมือ) โดยมีจุดสังเกต คือ (1) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันเชลโดยมีป้ายมหาวิทยาลัยสีส้มเขียนว่า CMMU ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อน (2) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ก่อนถึงกรมดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยสามารถจอดรถได้ที่ตึกของมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายชาตรี ดุลยเสนี
เบอร์ติดต่อ : 0982694384สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


วรรณิกา มณีพงศ์ (อาสา)
1 year ago

ยกเลิกกิจกรรมต้องทำยังไงคะ