จิตอาสาคีย์จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ และจัดทำหน้าซองจดหมาย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง โดยเราเชื่อเสมอว่า พลังของจิตอาสาเล็ก ๆ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งใดที่บกพร่อง ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #แล้วพบกันในโอกาสหน้า #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #ศูนย์คุณธรรม


เป็นจิตอาสาช่วยแพ็คของ จัดส่งไปรษณีย์ และจัดทำหน้าซองจัดหมาย

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 09 เม.ย. 2561 09:00 - พุธ, 11 เม.ย. 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 6 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครจิตอาสาจัดส่งหนังสือ “การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” ทางไปรษณีย์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ สานต่อแนวคิดและร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เกิดสังคมคุณภาพและคุณธรรม จามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมพึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งเร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรม ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกเครือข่าย เพื่อให้การส่งเสริมคุณธรรมสังคมไทย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


       ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครจิตอาสาจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด้วยวิธีการแพ็คหนังสือใส่ซอง ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดส่งหนังสือซึ่งต้องการใช้วิธีการค้นหาที่อยู่ รวมถึงการจัดทำหน้าซองจดหมาย ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอสงวนสิทธิ์แก่จิตอาสาที่มีโน๊ตบุ๊ค เท่านั้น

รายละเอียดผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจ ทางศูนย์คุณธรรมสามารถรับจิตอาสาได้วันละ 2 ท่านต่อวัน โดยเริ่มงานตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 (จิตอาสาสามารถเลือกวันเวลาดังกล่าวในการทำงานได้ วันใดวันหนึ่งหรือทั้งสามวัน แล้วแต่ความสะดวก) ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนในการสมัครเป็นจิตอาสามีง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้  1. อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"

  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-484-8840 (บอม) 083-370-7935 (ก้อย)


       หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดต่อกับไป ทางศูนย์คุณธรรมต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย เนื่องจากมีผู้สมัครตามวันเวลาดังกล่าวครบตามจำนวนที่เราได้กำหนดไว้แล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่


จักราชัย ทองเพ็ชร์ (บอม) โทร : 088-484-8840


รติกร วังวงค์ (ก้อย) โทร : 083-370-7935

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 09 เม.ย. 2561 09:00 - พุธ, 11 เม.ย. 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 6 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

สำหรับผู้เดินโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะดินแดง) สำหรับสายที่ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาย 92 , 69 , 24 , 538 โดยลงที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินย้อนกลับมาที่ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วต่อรถเมล์ฝั่งเกาะดินแดง สายรถเมล์ดังข้อมูลที่ระบุไว้เบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 500 เมตร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งซ้ายมือ) โดยมีจุดสังเกต คือ (1) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันเชลโดยมีป้ายมหาวิทยาลัยสีส้มเขียนว่า CMMU ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อน (2) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ก่อนถึงกรมดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยสามารถจดรถได้ที่ตึกของมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : รติกร วังวงค์
เบอร์ติดต่อ : 0833707935สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


May Tossarod (อาสา)
1 year ago

ต้องการสมัครค่ะ รบกวนติดต่อกลับ 0849278222 เมย์ค่ะ