จิตอาสาคีย์ข้อมูล

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง โดยเราเชื่อเสมอว่า พลังของจิตอาสาเล็ก ๆ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งใดที่บกพร่อง ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #แล้วพบกันในโอกาสหน้า #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #ศูนย์คุณธรรม


มีโน๊ตบุ๊ค (จากกระดาษคีย์ลงฐานข้อมูล)เป็นจิตอาสาได้ แค่ง่าย ๆ เราเชื่อว่าทุกคนทำได้

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 09 เม.ย. 2561 09:00 - พุธ, 18 เม.ย. 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 15 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 14 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครจิตอาสาคีย์ข้อมูล เพื่อตอบสนองภารกิจที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ ให้บริการข้อมูล บุคคล/องค์กร และองค์ความรู้ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมขององค์กรคุณธรรมได้ ศูนย์คุณธรรมจึงได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล/องค์กร ในการดำเนินงาน และกิจกรรมด้านคุณธรรมความดี(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลองค์กรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนานโยบายในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครจิตอาสาคีย์ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการคีย์ข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอสงวนสิทธิ์แก่จิตอาสาที่มีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer) เท่านั้น

รายละเอียดจิตอาสา

ขั้นตอนการสมัครจิตอาสา

ขั้นตอนในการสมัครเป็นจิตอาสามี 2 ขั้นตอน ดังนี้


1. อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"


2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-484-8840 (บอม) 098-269-4384 (โหน่ง)


หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดต่อกลับไป ทางศูนย์คุณธรรมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากมีผู้สมัครตามวันเวลาดังกล่าวครบตามจำนวนที่เรากำหนดไว้แล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

จักราชัย ทองเพ็ชร์ (บอม) โทร :088-484-8840


ชาตรี ดุลยเสนี (โหน่ง) โทร :098-269-4384

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง จันทร์, 09 เม.ย. 2561 09:00 - พุธ, 18 เม.ย. 2561 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 15 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 14 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตำบล : สามเสนใน อำเภอ : พญาไท จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10400

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

สำหรับผู้เดินโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะดินแดง) สำหรับสายที่ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาย 92, 69, 24, 538 โดยลงที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินย้อนกลับมาที่ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ แล้วต่อรถเมล์ฝั่งเกาะดินแดง สายรถเมล์ดังข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ประมาณ 500 เมตร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งซ้ายมือ) โดยมีจุดสังเกต คือ (1) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันเชลโดยมีป้ายมหาวิทยาลัยสีส้มเขียนว่า CMMU ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อน (2) มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ก่อนถึงกรมดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยสามารถจอดรถได้ที่ตึกของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. สำหรับผู้เดินโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นรถได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะดินแดง) สำหรับสายที่ผ่านศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ สาย 92, 69, 24, 538 โดยลงที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินย้อนกลับมาที่ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะอยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : จักราชัย ทองเพ็ชร์
เบอร์ติดต่อ : 0884848840
Line : Bommance
E-mail : Bomberman48517@hotmail.com

ชื่อ : นายชาตรี ดุลยเสนี
เบอร์ติดต่อ : 0982694384สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment