FUN FAIR RUN FOR KIDS เตรียมของสำหรับงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อน้อง

บ้านพักพิงฯเพื่อครอบครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในวันนี้ เพื่อมาร่วมกิจกรรมในครังนี้ ที่ช่วยกันทำกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนมีความสุขและพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ หากมีโอกาส หรือมีเวลาว่างแวะมาทำกิจกรรมด้วยกันใหม่อีกครั้งนะ ขอบคุณคะ/ครับ


มาร่วมแบ่งปันใช้เวลาอันน้อยนิด เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก...เตรียมของน่ารัก...สำหรับงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อน้อง...กันนะค่ะ / ครับ

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 20 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 31 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านพักพิงฯ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทย ตำบล : ลุมพินี อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดงานอาสา

FUN FAIR RUN FOR KIDS เตรียมของสำหรับงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อน้อง

กำหนดการ


9.00 น. - 9.30 น. ลงทะเบียน


9.30 น. - 10.00 น. ปฐมนิเทศรู้จักความเป็นมาของบ้านพักพิงฯ พร้อมรู้จักเพื่อนๆรวมทำจิตอาสา


10.00 น. - 12.00 น. แบ่งกลุ่ม กันทำกิจกรรม


12.00 น. - 13.00 น. พักเที่ยง 


13.00 น. - 16.00 น.ทำกิจกรรมที่เหลือต่อ พร้อม Check out ถ่ายรูปร่วมกัน


 


วัตถุประสงค์ที่ได้รับ


-การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม


-ได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม


-ได้มารู้จักเพื่อนใหม่ๆสร้างมิตรภาพและความสามัคคี


-ได้กล้าแสดงออกและได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


-ได้เรียนรู้และนำเสนองานศิลปะเย็บถักร้อยกับเพื่อนๆ


บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก


หลายครอบครัวเดินทางไกล เพื่อพาบุตรหลานที่ป่วยหนักเรื้อรังเข้ามารับการรักษาในเมือง มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความยากลำบาก ในการหาที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาวของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงกำหนดแผนและงบประมาณในการบริจาคสร้างบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กเข้าพักระหว่างที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก


โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน ในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ


1.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวเด็กได้เข้าพักในบ้านพักพิงฯ โดยบริจาคตามกำลังสามารถ


2.เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด หรือมีความจำเป็นเช่น คุณแม่ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด


3.เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักในภาวะวิกฤตทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถพักแรมเป็น เวลานาน และสภาวะจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล


www.rmhc.or.th


facebook.com/rmhcthailand

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 20 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 31 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 7 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : บ้านพักพิงฯ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทย ตำบล : ลุมพินี อำเภอ : ปทุมวัน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10330

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ตึก สก. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชั้น 12 ออก ลิฟท์ เลี้ยวขวา ก็จะเจอ บ้านพักพิงฯ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

รถเมล์ สาย 77 , 74 สวนลุมพินี หรือรถตู้
รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง , รถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี
รถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ ฝั่งสวนลุมพินี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : บ้านพักพิง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์ติดต่อ : 0657300628
Line : rmhc_kcmh

ชื่อ : ยุราพร (ยุ)
เบอร์ติดต่อ : 0636658538

ชื่อ : ฐิตารีย์ (พี่ตู่)
เบอร์ติดต่อ : 0657300601

ชื่อ : อรรถ
เบอร์ติดต่อ : 084-3545998สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment