จิตอาสาช่วยงานด้านอำนวยการ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง โดยเราเชื่อเสมอว่า พลังของจิตอาสาเล็ก ๆ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งใดที่บกพร่อง ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #แล้วพบกันในโอกาสหน้า #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #ศูนย์คุณธรรม


จิตอาสาช่วยงานด้านอำนวยการ อาทิเช่น ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม บอกเส้นทางกับผู้ร่วมงานไปห้องย่อยต่าง ๆ เป็นต้น

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 14 มิ.ย. 2561 07:30 - ศุกร์, 15 มิ.ย. 2561 16:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 9 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดวานอาสา

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครจิตอาสาช่วยงานด้านอำนวยการ ในงานสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ ครั้งที่ 9 โดยแบ่งจุดรับผิดชอบออกเป็น 4 จุด ดังนี้  1. จุดลงทะเบียน ทำหน้าที่รับผิดชอบการลงทะเบียนหน้างาน คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ดูแลผู้เข้าร่วมงาน และแจกอาหารเบรคกลางวัน และอื่น ๆ

  2. หน้าห้องย่อย ทำหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเข้าห้องย่อย และสนับสนุนทีมวิชาการภายในห้องย่อยนั้น ๆ

  3. เจ้าหน้าที่บอกเส้นทาง ทำหน้าที่คอยบอกเส้นทางกับผู้ร่วมงานไปห้องย่อยต่าง ๆ

  4. เวทีกลางแจ้ง ทำหน้าที่สนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่บริเวณเวทีกลางแจ้ง

ขั้นตอนการสมัคร

ศูนย์คุณธรรมมีของที่ระลึกมอบให้สำหรับจิตอาสาช่วยงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


ขั้นตอนในการสมัครเป็นจิตอาสามีง่าย ๆ มีเพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้  1. อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"

  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-484-8840 (บอม ประสานงานจิตอาสา)


หมายเหตุ : จิตอาสาจำเป็นต้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ โดยจิตอาสาสามารถเข้าร่วมกลุ่มด้วยวิธีการแสกนบาร์โค้ดในภาพข้างต้น

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 14 มิ.ย. 2561 07:30 - ศุกร์, 15 มิ.ย. 2561 16:30 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 50 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 9 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10310

การเดินทาง

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

จุดลงทะเบียน (โต๊ะจิตอาสา) หน้าห้องประชุมใหญ่ ศูนยวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้โดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นเมล์ สาย 179 73ก 79 514 117 74 172 เป็นต้น
สำหรับรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเดินมาหรือต่อวินมอไซค์เข้ามา
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว แนะนำให้เดินทางโดยใช้วิธีการในข้อ (๒) และข้อ (๓) เนื่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่จำกัด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : จักราชัย ทองเพ็ชร์
เบอร์ติดต่อ : 0884848840
Line : Bommance
E-mail : Bomberman48517@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


Noomnim (อาสา)
1 year ago

การเเต่งกาย สามารถเเต่งกายธรรมดาได้ไหมคะ เซ็นรับรองของกยศให้ไหมคะ

Natcha (อาสา)
1 year ago

เซ็นใบจิตอาสาของกยศ.ให้ได้ไหมคะ