จิตอาสาเก็บข้อมูลนิทรรศการ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง โดยเราเชื่อเสมอว่า พลังของจิตอาสาเล็ก ๆ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งใดที่บกพร่อง ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #แล้วพบกันในโอกาสหน้า #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #ศูนย์คุณธรรม


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม กับจิตอาสาเก็บข้อมูลนิทรรศการคุณธรรม

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 14 มิ.ย. 2561 08:30 - ศุกร์, 15 มิ.ย. 2561 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

            ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับสมัครจิตอาสาเก็บข้อมูลนิทรรศการ โดยมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในงานด้านสังคม และมีทักษะการสัมภาษณ์ จับประเด็นและสรุปเขียนงานได้


สำหรับผู้ที่สนใจทางศูนย์คุณธรรมสามารถรับจิตอาสาได้วันลที่ะ 35 ท่านต่อวัน โดยเริ่มงาน เวลา 08.30 น. (เพื่อทำข้อตกลงและแบ่งหน้ารับผิดชอบในจุดต่าง ๆ) ถึงเวลา 15.00 น. (จิตอาสาสามารถเลือกวันเวลาดังกล่าวในการทำงานได้ วันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวัน แล้วแต่ความสะดวก แต่ถ้าจิตอาสาสามารถมาได้ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ : ถอดองค์ความรู้นิทรรศการของภาคีเครือข่ายที่ศูนย์กำหนดให้ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ จัดทำเป็นสรุปองค์ความรู้และส่งไฟล์ให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมได้เตรียมแบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้ไว้ให้แล้ว 

วิธีการสมัคร

ศูนย์คุณธรรมมีของที่ระลึกมอบให้สำหรับจิตอาสาช่วยงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


ขั้นตอนในการสมัครเป็นจิตอาสามีง่าย ๆ มีเพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้  1. อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"

  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-484-8840 (บอม ประสานงานจิตอาสา)


หมายเหตุ : จิตอาสาจำเป็นต้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ โดยจิตอาสาสามารถเข้าร่วมกลุ่มด้วยวิธีการแสกนบาร์โค้ดในภาพข้างต้น

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง พฤหัสบดี, 14 มิ.ย. 2561 08:30 - ศุกร์, 15 มิ.ย. 2561 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 6 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล : ห้วยขวาง อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10310

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

โต๊ะลงทะเบียน (จิตอาสา) หน้าห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้โดยรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้นเมล์ สาย 179 73ก 79 514 117 74 172 เป็นต้น
สำหรับรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเดินมาหรือต่อวินมอไซค์เข้ามา
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว แนะนำให้เดินทางโดยใช้วิธีการในข้อ (๒) และข้อ (๓) เนื่องจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่จำกัด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : จักราชัย ทองเพ็ชร์
เบอร์ติดต่อ : 0884848840
Line : Bommance
E-mail : Bomberman48517@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


Jeanngy (อาสา)
1 year ago

ถ้าเอาไปใช้ในการกู้กรอมีการเซ็นให้มั้ยคะ