จิตอาสาช่วยงานบูธนิทรรศการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยงานด้วยความเต็มใจยิ่ง โดยเราเชื่อเสมอว่า พลังของจิตอาสาเล็ก ๆ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งใดที่บกพร่อง ในนามของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #แล้วพบกันในโอกาสหน้า #จิตอาสาพลังแผ่นดิน #ศูนย์คุณธรรม


ช่วยงานบูธนิทรรศการงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐

งานนี้จัดช่วง พุธ, 04 ก.ค. 2561 08:00 - พฤหัสบดี, 05 ก.ค. 2561 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 4 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 15 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตำบล : ทุ่งสองห้อง อำเภอ : หลักสี่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10210

รายละเอียดงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และ รณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐” รูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย นิทรรศการ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากปฏิบัติการจริง และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัย


       ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์คุณธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะเปิดรับจิตอาสาช่วยงานด้านบูธนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดีในงานดังกล่าว จำนวนวันละ ๒ ท่าน โดยวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

การแต่งกาย

การแต่งกาย ในส่วนของนักศึกษา ใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ และ/หรือ ส่วนบุคคลทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้ชายใส่กางเกงสแล็ค ห้ามใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนัง ผู้หญิงสามารถใส่กระโปรงหรือใส่กางเกงสแล็ค ห้ามใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าคัทชู

สถานที่นัดหมาย

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ บริเวณหน้าห้องประชุม จุดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนในการสมัครเป็นจิตอาสามีง่าย ๆ มีเพียง ๒ ขั้นตอน ดังนี้  • อ่านรายละเอียดของงานอาสาเพื่อทำความเข้าใจแล้ว กด "สมัคร"

  • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาในการทำจิตอาสา ถ้าหากสงสัยโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ๐๘๘-๔๘๔-๘๘๔๐ (บอม)


หมายเหตุ : จิตอาสาจำเป็นต้องได้รับการโทรประสานจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงจะสามารถมาร่วมเป็นจิตอาสากับทางศูนย์คุณธรรมได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดต่อประสานไป เนื่องจากจำนวนจิตอาสาเต็มตามจำนวนที่ทางศูนย์คุณธรรมสามารถรับได้ตามวันเวลาที่กำหนด

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง พุธ, 04 ก.ค. 2561 08:00 - พฤหัสบดี, 05 ก.ค. 2561 15:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 4 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 15 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตำบล : ทุ่งสองห้อง อำเภอ : หลักสี่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10210

การเดินทาง

แผนที่รูปภาพ

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ด้านหน้าห้องประชุม บริเวณจุดลงทะเบียน

สำหรับการเดินโดยรถโดยสารประจำทาง สายรถเมล์ ๒๖ มีนบุรี – ศูนย์ราชการ สายรถเมล์ ๕๙ รังสิต – ศูนย์ราชการ สายรถเมล์ ๖๖ สถานีขนส่งสายใต้ – ศูนย์ราชการ สายรถเมล์ ๑๖๖ อนุสาวรีย์ – ศูนย์ราชการ สายรถเมล์ ๕๐๕ ลุมพินี – ศูนย์ราชการ และ สายรถเมล์ ๕๒ ปากเกร็ด – ศูนย์ราชการ
หมายเหตุ : กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางเนื่องจากเส้นศูนย์ราชการมีรถหนาแน่น
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางเนื่องจากเส้นศูนย์ราชการมีรถหนาแน่น

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : จักราชัย ทองเพ็ชร์
เบอร์ติดต่อ : 0884848840
Line : Bommance
E-mail : Bomberman48517@hotmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment