รุ่น 3 วันเสาร์ 18 สิงหาคมคม 61 (เลื่อนมาจาก 29 ก.ค. 61) อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


รวม คืนความสะอาดวใ้ห้บ้านเต่าทะเล และร่วมพิทักษ์ชายฝั่งทะเลไทยกันครับ

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 18 ส.ค. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตำบล : สัตหีบ อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

รายละเอียดงานอาสา

รุ่น 3 วันเสาร์ 18 สิงหาคมคม 61 (เลื่อนมาจาก 29 ก.ค. 61) อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

.

หลักการเหตุผล

หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร 


                             ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม    อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล +ทำความสะอาดชายหาด )”   เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด กับกิจกรรม  2 อย่าง นั่นคือ •        กิจกรรมที่  1  อาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล   โดยกิจกรรมนี้จะชวนอาสา ไปช่วยกันไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เรียนรู้ระบบ นิเวศชายฝั่งที่เต่าอาศัยอยู่และช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล  แล

 •        กิจกรรมที่  2  อาสาทำความสะอาดชายหาด ให้กลับคืนสภาพดังเดิม                                  


และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า กิจกรรมทั้งสองจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆเกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม


 


 
  • 07.30 น.- 10.30 น.                         ออกเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล 
  • 10.30 น.- 11.00 น.                         รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเล   
  • 11.00 น.– 12.00 น.                        กิจกรรมทำความสะอาบบ้านเต่าทะเล 
  • 12.00 น.- 13.00น.                          รับประทานอาหารกลางวัน  
  • 13.00 น.-16.00 น.                          กิจกรรม อาสาดูแลชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดชายหาด)  • 16.30 น.- 19.30 น.                         เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

สวัสดิการ

สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน1 มื้อ

 2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์ หรือ ตู้แอร์)

 3. วิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เต่าทะเล 1. อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

การขึ้นรถ

การขึ้นรถ


วันเสาร์ที่  18  สิงหาคม  61


เวลา 06.30 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ ล้อหมุน  07.00 น.หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com


 


  (ใบสมัครกิจกรรม ) 

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )


(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 390 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com


หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้


(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 18 ส.ค. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตำบล : สัตหีบ อำเภอ : สัตหีบ จังหวัด : ชลบุรี 20180

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 61

เวลา 06.30 น. นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ ล้อหมุน 07.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 70 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 390 บาท )

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


ธรรัตน โอฬารหาญกิจ (อาสา)
7 months ago

ขอบคุณสำหรับการตอบรับค่ะ จะขอส่งรายชื่อผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วย เพิ่มเติม ดังนี้ ดช ตฤณ สมัครคามัย ดช หัสดินทร์ ระดมกิจ นายไพทูรย์ ระดมกิจ นส วชิราพร อภิชาติประคัลภ์ เดินทางเอง ร่วมทั้งหมด 5 คน ค่ะ รบกวนขอเลข บช โอนเงินด้วยนะคะ

ไวโอเลท (อาสา)
7 months ago

เรียนคณะผู้จัดกิจกรรมจิตอาสา 2 ตำแหน่งแรก(ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)กำลังรอการตอบรับ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มอีก 4 คน รวมเป็น 6 คน. โดย6 คนนี้ เป็นการเดินทางเองค่ะ

อาสาบ้านดินไทย (องค์กร)
7 months ago

แจ้งทางเมลย์ได้เลยครับ