โครงการสนามเด็กยิ้ม #๓

โรงบ่มอารมณ์สุข

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณจากใจ


โครงการสนามเด็กยิ้ม #๓

ระยะเวลา : เช้าวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน)

สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 20 ต.ค. 2561 07:00 ถึง อาทิตย์, 21 ต.ค. 2561 19:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 36 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท ตำบล : บ่อแร่ อำเภอ : วัดสิงห์ จังหวัด : ชัยนาท 17120

รายละเอียดงานอาสา

โครงการสนามเด็กยิ้ม #๓

 


โครงการสนามเด็กยิ้ม #๓


 


ระยะเวลา : เช้าวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒ วัน)

สถานที่ : โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

จำนวนสมาชิกทั้งหมด : ๔๐ คน 

การเดินทาง : รถตู้ ๔ คัน 
กิจกรรม
-ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (รร. ดำเนินการ) 
-ทาสีเครื่องเล่น ทาสีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทาสี BBLพนังห้อง/พื้น 

รายละเอียด : 
๑. อาหารทางทีมงานจะเตรียมให้ ๔ มื้อคือ กลางวัน-เย็นวันเสาร์ เช้า-กลางวันวันอาทิตย์ พร้อมน้ำดื่ม
๒. การนอนจะใช้ห้องเรียนของโรงเรียน เตรียมเครื่องนอนไปเองที่คิดว่านอนสบายที่สุด 
๓.กรุณาเตรียมเสื้อที่สามารถเปรอะเปื้อนได้ในการทำกิจกรรม
๔. อาสางดของมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
06.30 น. ลงทะเบียน
07.00 น. ออกเดินทางสู่โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอ วัดสิงห์ ชัยนาท
10.30 น. ถึง รร.ชี้แจงกิจกรรม แบ่งงานและเริ่มดำเนินงาน ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00-16.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 2 
16.30 -17.30 น. เตรียมที่นอน 
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานเตรียมให้)
19.30 - 21.00 น. สรุปงาน/รู้จักกันฉันพี่น้อง 
-------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
07.30 น. อาหารเช้า (ทีมงานเตรียมให้)
08.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 3 
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน (ทีมงานเตรียมให้)
13.00 - 15.30 น. ดำเนินงานช่วงที่ 4 
15.30-16.30 น. เก็บงาน
16.30 น. ส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ รร.
17.00 น. เดินทางกลับ
20.00 น. ถึงกรุงเทพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วิธีการสมัคร 
1. โปรดอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัคร 
2. ส่งข้อมูลทางเมล info.maehlapokhi@gmail.com

แจ้งว่า "สนามเด็กยิ้ม#3 "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ค

***เลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Email
เมื่อได้รับเลขบัญชีแล้ว กรุณาโอนค่าลงทะเบียนภายในเวลา 5 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางอีเมล 

***หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายหลัง ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมลหรืออินบ๊อกเพจสนามเด็กยิ้มนะครับ

ทักษะ : -

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 20 ต.ค. 2561 07:00 ถึง อาทิตย์, 21 ต.ค. 2561 19:00 (งานค้างคืน)

เปิดรับ : 40 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 36 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท ตำบล : บ่อแร่ อำเภอ : วัดสิงห์ จังหวัด : ชัยนาท 17120

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

แจ้งสมาชิกที่สมัครมา นะ

รถตู้

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่ากิจกรรมคนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นค่ารถตู้+น้ำมัน+อาหาร 4 มื้อ +อุปกรณ์

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : ครูอาสารุ่น ๔ สนามเด็กยิ้ม
เบอร์ติดต่อ : 061-625 3909
E-mail : info.maehlapokhi@gmail.comสอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


Duangmalai Sutchu (อาสา)
8 months ago

รบกวนสอบถามหน่อยคะได้ ชม เซ็นจิตอาสาไหมคะ🙏🏻

ao in love (อาสา)
8 months ago

รับรองให้ได้ครับ ว่ามาทำกิจกรรม