รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ( รุ่น 7 ปี 61 รุ่นทาสี และ ทำก้อนดิน )

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม


ร่วมทาสีบ้านดิน รุ่นสุดท้าย

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 04 พ.ย. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบล : ปากท่อ อำเภอ : ปากท่อ จังหวัด : ราชบุรี 70140

รายละเอียดงานอาสา

ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ( รุ่น 7 ปี 61 รุ่นทาสี และ ทำก้อนดิน )

.

แนวคิดในการจัด

แนวคิดในการจัด


                       ในช่วงต้นปี 61  ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ รับการติดต่อจาก โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ  โดยมีความคิดที่จะสร้างบ้านดิน จำนวน 6 หลัง


                      ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย . 61   จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างบ้านดิน ขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันทำก้อนดิน ได้เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินยุคใหม่  การดูแลรักษา หากผ่านไปนานๆๆ แล้วมีปัญหา จะได้สามารถซ่อมแซมเองได้  

จดหมายจากโรงเรียน

จดหมายจากโรงเรียน


             โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภท การศึกษาสงเคราะห์   ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่งประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ และพักอยูประจำ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังได้ฝึกสอนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพอีกด้วย


              ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงศูนย์การเรียนรู้แบบฟาร์มสเตย์ ขึ้น  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย โซนแปลงผัก  โซนทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  รวมทั้งโซนบ้านพัก(บ้านดิน)    เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านการทำบ้านดิน  

ตารางกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่  4  พ.ย. 61 • 06.00 น. - 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)

 • 07.00 น. – 09.00 น.    เดินทางสู่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

 • 09.00 น. – 09.30 น.    ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน

 • 09.30 น. – 12.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)

 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

 • 13.00 น. – 15.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)

 • 15.00 น. – 15.30 น.    สรุปงาน

 • 15.30 น. – 16.00 น.    เดินทางไป พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา

 • 16.00 น. – 17.00 น.    พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา

 • 17.00 น. – 19.00 น.    เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 1.      ได้ทำ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ • 1.      ได้ทำบุญสร้างบ้านดินให้กับทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน  การก่อ  การฉาบ  การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ

 • 3.      ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง

 • 4       ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ

สวัสดิการ • .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม

 •        อาหารเที่ยง

 •        วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม

 •        อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

การเดินทาง

การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  วันอาทิตย์ ที่  4  พฤศจิกายน  61 เวลา 06.30 - 07.00 น.

สมทบค่าใช้จ่าย

  


  สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร


สมทบค่าใช้จ่าย


ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท


เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233


และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ  

หมายเหตุ  


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง อาทิตย์, 04 พ.ย. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบล : ปากท่อ อำเภอ : ปากท่อ จังหวัด : ราชบุรี 70140

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 61 เวลา 06.30 - 07.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment