รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ( รุ่น 8 ปี 61 รุ่นทำเฟอร์นิเจอร์ + ทำก้อนดิน )

อาสาบ้านดินไทย

คำขอบคุณจากผู้จัดงาน

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าเชิญร่วมกิจกรรมใหม่ครับ


อาสาสร้างบ้านดินรุ่น ทาสีจ้า

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 24 พ.ย. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบล : ปากท่อ อำเภอ : ปากท่อ จังหวัด : ราชบุรี 70140

รายละเอียดงานอาสา

รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ( รุ่น 8 ปี 61 รุ่นทำเฟอร์นิเจอร์ + ทำก้อนดิน )

.

แนวคิดในการจัด

แนวคิดในการจัด


                       ในช่วงต้นปี 61  ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ รับการติดต่อจาก โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ  โดยมีความคิดที่จะสร้างบ้านดิน จำนวน 6 หลัง


                      ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 61   จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างบ้านดิน ขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันทำก้อนดิน ได้เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินยุคใหม่  การดูแลรักษา หากผ่านไปนานๆๆ แล้วมีปัญหา จะได้สามารถซ่อมแซมเองได้  

จดหมายจากโรงเรียน

จดหมายจากโรงเรียน


             โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภท การศึกษาสงเคราะห์   ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่งประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ และพักอยูประจำ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังได้ฝึกสอนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพอีกด้วย


              ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงศูนย์การเรียนรู้แบบฟาร์มสเตย์ ขึ้น  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย โซนแปลงผัก  โซนทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  รวมทั้งโซนบ้านพัก(บ้านดิน)    เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านการทำบ้านดิน               

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ • 1.      ได้ทำบุญสร้างบ้านดินให้กับทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน  การก่อ  การฉาบ  การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ

 • 3.      ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง

 • 4       ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

เสาร์ที่ 24  พฤศจิกายน  61

เสาร์ที่ 24  พฤศจิกายน  61 • 06.00 น. - 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)

 • 07.00 น. – 09.00 น.    เดินทางสู่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

 • 09.00 น. – 09.30 น.    ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน

 • 09.30 น. – 12.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)

 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

 • 13.00 น. – 15.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)

 • 15.00 น. – 15.30 น.    สรุปงาน

 • 15.30 น. – 16.00 น.    เดินทางไป พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา

 • 16.00 น. – 17.00 น.    พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา

 • 17.00 น. – 19.00 น.    เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย

การสมัคร

การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  61 เวลา 06.00 - 06.30 น.


   สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร


สมทบค่าใช้จ่าย


ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท


เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์


ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์


เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233


และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์


(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา


โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ  

หมายเหตุ  


การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

ทักษะ :

งานนี้จัดช่วง เสาร์, 24 พ.ย. 2561 07:00 - 19:00 (เช้าไป-เย็นกลับ)

เปิดรับ : 70 ตำแหน่ง ใช้เวลา : 12 ชม. ปิดรับสมัครภายใน : (ปิดรับสมัคร)

 

ชื่อสถานที่จัดงาน : โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบล : ปากท่อ อำเภอ : ปากท่อ จังหวัด : ราชบุรี 70140

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

การขึ้นรถ นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 61 เวลา 06.00 - 06.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ : นายสุรัช สะราคำ
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233สอบถาม/แบ่งปันประสบการณ์จากงานอาสา


No Comment