#ความเป็นมา#
อาสาช่วยเหลือน้องหมา แมว จร ที่บ้านนางฟ้าสัตว์จร มวกเหล็กสระบุรี
บ้านนางฟ้าสัตว์จรแห่งนี้มีจำนวน น้องหมาแมว เกือบ ๆ 2,000 ตัว
ที่รอการไปเยี่ยมเยือนจากพวกเรา

เราจะไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องหมาแมวที่แห่งนี้ พร้อมทั้งบริจาคยารักษาโรค
และของใช้จำเป็น และสัมผัสวิถีโคบาลที่สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค

#กำหนดการ#
อาสาพีเลี้ยงดูแลน้องหมา แมว ณ บ้านสงเคราะสัตว์นางฟ้าหมาจร จ.สระบุรี
จัดวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

06.00 น. กรณีขึ้นรถจุดนัดพบที่ 1 BTS Surasak ข้าง รพ. เซนต์หลุยส์
06.30 น. กรณีนัดเจอจุดนัดพบที่ 2 Big c พระราม 2 ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ออกเดินทาง
07.30 น. แวะรับประทานเช้า
08.15 น. ถึงจุดหมาย บ้านนางฟ้าสัตว์จร พี่ๆ จากบ้านนางฟ้ารอต้อนรับและแนะนำภารกิจ
09.00 น. ปฏิบัติภาระกิจ ให้อาหารน้องหมา น้องแมว ล้างกรง ทำกิจกรรมกับหมาแมว ที่ศูนย์

12.00 น. รับประทานอาหาร (อาหารกล่อง)
13.30 น. มอบอาหารยารักษาโรคที่ได้เตรียมมา
14.30 น. แวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนม ไทยเดนมาร์ค
(รวมค่าบัตรเข้าชมสถานที่) สัมผัสวิถีธรรมชาติ ทดลองรีดนมวัว ชมวิถีโคบาล
เลือกซื้อสินค้าของฝาก
18.00. น. เดินทางกลับ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ